08
juni

De waardevolle organisatie: converteer inzetbaarheid in duurzame productiviteit

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3242
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Nu Nederland uit de crisis komt, lijkt er meer aandacht te komen voor duurzame inzetbaarheid. Het wordt steeds duidelijker dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit, motivatie en vakmanschap (competenties). Daarmee kunnen zij waarde creëren voor (interne) klanten. Samenwerken vanuit verantwoordelijkheid betekent dat je elkaar helpt te groeien.

waardevolleorganisaties1

Instrumenten voor de organisatieprofessional

De medewerker pakt eigen verantwoordelijkheid op en helpt de klanten beter; de organisatie focust vanuit het perspectief van de klant en ondersteunt de medewerker door het organiseren van efficiënte, effectieve en waardevolle (zinvolle) werkzaamheden. Zodoende verbindt de organisatie het langere termijn waardecreatieproces aan duurzame inzetbaarheid en dit lijkt in een behoefte te voorzien. Dit wordt uiteraard pas echt concreet wanneer interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen worden gekoppeld aan verwachtingswaarde in termen van duurzame productiviteitsverbetering. Een nieuwe whitepaper en instrument bieden achtergronden en concrete handvatten voor de geïnteresseerde organisatieprofessional. Hier alvast een klein voorproefje.

Wealth en health

Na het herstel van de wealth lijkt meer aandacht te ontstaan voor de health. Deze begrippen - en met name de relatie tussen beide - staan centraal in een groot en valide onderzoek van Keller & Price van McKinsey (Beyond Performance). De onderzoekers concludeerden daarin dat de balans tussen wealth en health essentieel is, zelfs cruciaal voor het realiseren van duurzame productiviteit. Duurzaam productieve organisaties blijken 17% productiever te zijn dan hun branchegenoten.

Investeringen in duurzame inzetbaarheid concurreren met investeringen in online marketing, big data en andere procesverbeteringen. Zelfs al biedt het ESF subsidiemogelijkheden om aan de gezondheid van medewerkers te werken; duurzame inzetbaarheid staat nog niet overal op de kaart. Hoe koppel je als adviseur duurzame inzetbaarheid – met name de eigen verantwoordelijkheid van de individuele werknemer - aan duurzame productiviteit; de resultante van een organisatieproces?

Beter omgaan met tijd

Peter Drucker, de meest invloedrijke managementadviseur ooit, heeft eens gezegd dat tijd de meest schaarse productiefactor is. Alleen wanneer tijd goed wordt gehanteerd, kunnen organisaties goed worden bestuurd, voegde hij daaraan toe. Tijd heeft een objectieve kant: ‘tijd is geld’, waardoor organisaties met name focus hebben op efficiency-vraagstukken. Het stadium ‘Tijd is snelheid’ staat voor de effectiviteit van processen. Tijd heeft ook een subjectieve kant - ‘tijd is aandacht’ en genereert beleving - en dit werpt het licht op de mentale en morele waarde van tijd. Wanneer er niet meer tijd is, zullen we de waarde ervan moeten verhogen, zowel intern als extern. Veel organisaties werken hier al volop aan: ‘zorg met aandacht’ (Havenziekenhuis Rotterdam) en ‘alles voor een glimlach’ (Coolblue) zijn voorbeelden van organisaties die met deze bril naar hun waardecreatie kijken. Zij realiseren zich dat de klantbeleving cruciaal is voor het langere termijnperspectief van de organisatie. Juist door deze waarde te herkennen, kan het verborgen potentieel worden aangesproken. Dit stimuleert de bevlogenheid en betrokkenheid van werknemers.

De ondersteuning door de organisatie

De ondersteuning van werknemers door de organisatie kan zich richten op de objectieve tijd, de subjectieve tijd of op beiden. In met name complexe omstandigheden zijn beide vormen voor de organisatie van groot belang. Hoe meer tijd de medewerker voor een klant nodig heeft; hoe hoger de kostprijs. Hoe korter de wachttijd van de medewerker in interne processen; hoe sneller de klant wordt bediend. Deze ondersteuning om de objectieve tijd goed te gebruiken krijgt vorm vanuit de systeemwereld.

Taaktijden en doorlooptijden zijn typische aspecten van de systeemwereld. Het ontwikkelen van ruimte daarin om flexibel en slagvaardig te zijn is concreet, meetbaar en erg belangrijk, want daarmee creëer je de voorwaarde om kwaliteit aan de tijd toe te voegen. Dit hangt ook nauw samen met thema’s zoals werkdruk en verzuim. Zo ontstaat duurzame productiviteit. Veel betrokkenen voelen aan hoe dat werkt en de relaties zijn voldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Tijd en veranderprocessen

Tijd speelt ook een belangrijke rol in veranderprocessen. Verandering vraagt tijd voor sociale innovatie. De uitspraak: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ drukt dit mooi uit. De vertraagde tijd heeft waarde. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Transparantie en inzicht helpt daarbij en voegt waarde toe aan sociale innovatieprocessen. Wanneer je de waarde hiervan herkent, kun je dit nu operationaliseren met een analysekader en instrument.

5 bouwstenen

De prioriteitenmatrix stelt ontwikkeling voor langs de dimensies van subjectieve en objectieve tijd en de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. De matrix bevat 5 bouwstenen voor duurzame productiviteit. Het zijn:

  1. de systeemwereld (taken, rollen, bevoegdheden, besluitvormingsprocessen, etc.)
  2. de ondersteunende leefwereld (zingeving, missie, aandacht, opleidingsmogelijkheden, uitdagingen etc.)
  3. de vitaliteit van de medewerker (nachtrust, beweging, voeding etc.)
  4. de effectiviteit van de medewerker (vakmanschap, balans, werkwijze, resultaatgerichtheid, etc.
  5. de geïnspireerde medewerker (perspectief, motivatie, bevlogenheid, groei, etc.)

                                            waardevolle organisaties 2                                                          

 Figuur 1 Prioriteitenmatrix voor ontwikkeling

De prioriteitenmatrix verbeeldt de opbouw en verbreding van organisatiekracht. De organisatie vormt de context van waaruit werknemers met tijd omgaan. De ontwikkeling verloopt van links naar rechts. Er is eerst ruimte op korte termijn nodig om het perspectief op langere termijn te vergroten.

De noodzaak tot maatwerk

Je kunt de kracht van de gehele matrix ontwikkelen met oog voor wat het meest waardevolle aspect is voor klanten. Met dat antwoord kan gericht worden gezocht naar de interventies die niet alleen dat aspect, maar ook het geheel versterken. En dat doet ertoe, want onderzoek (Bruch, 2010) toont aan dat bedrijven in de duurzaam productieve zone 14% financieel gezonder en 17% productiever zijn. Ook is het verzuim in deze organisatie 17% lager. Misschien heb je op basis van dit artikel al een idee over waar het beginpunt in jullie organisatie ligt.

Kort vooronderzoek met Conversiemeter

Wie dit analysemodel wil hanteren kan gebruik maken van kort vooronderzoek. De Conversiemeter basic stelt op basis van twintig vragen (in ca. 3 minuten) aan de werknemers in de organisatie vast welk kwadrant in jouw organisatie de grootste verbetermogelijkheden heeft. Het onderzoek is anoniem, veilig en betrouwbaar. Iedere deelnemers krijgt vier individueel geselecteerd vragen terug, die hen kunnen helpen om vervolgstappen te zetten; voor henzelf of samen met collega's.


Interesse?

Iedere belangstellende kan individueel kosteloos deelnemen aan ‘Jouw Conversiemeter’; een vlot individueel onderzoekje. Dat geeft een eerste indruk van jouw eigen individuele prioriteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en fijne vragen om over na te denken. Stuur een mail naar en je ontvangt een uitnodiging en toegang tot het beveiligde deel van de website. Je ‘betaalt’ door vrijwillig mee te doen met een benchmark. Je wordt alleen door ons benaderd, wanneer je je belangstelling daarvoor aangeeft.

Ben je adviseur en wil je worden geïnformeerd over de mogelijkheden en achtergronden? Vraag dan gerust ons whitepaper aan op ons e-mailadres. Daar gaan we verder in op de mogelijkheden om organisatieontwikkeling te vereenvoudigen en vooraf inzicht te geven in de productiviteitseffecten ervan. Mocht je nog meer willen weten over Archimedes dan wordt je van harte uitgenodigd om contact te nemen met Maarten de Winter (06 50819705) of één van de andere kennispartners in ons netwerk.

Waardeer dit blogbericht:

Maarten de Winter is econoom en oprichter van Waardecreatie netwerk Archimedes. Dit multidisciplinaire netwerk van veranderkundigen gebruikt TIME, de methode waarmee de waarde van tijd in organisaties meetbaar wordt vergroot. Maarten schreef twee boeken over tijd in management.

Reacties