04
apr

Test nu je persoonlijkheid: goed/fout

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2365
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Wanneer we persoonlijkheden in categorieën verdelen, zou niemand gek opkijken als we Hitler in het mapje ‘foute persoonlijkheden’ zetten. En Gandhi, met zijn geweldloos protest als goede persoonlijkheid betitelen. Maar hoe beoordeel je je buurman? Waar plaats je je collega in dit zwart-witte spectrum? Menig journalist gebruikt in zijn recensie over iemand het adjectief ‘sterke persoonlijkheid’. Of het tegenovergestelde: ‘die man heeft geen persoonlijkheid!’. Maar kun je een persoonlijkheid wel waarderen?

Persoonlijkheid of daden?

Hitler stoppen we in de categorie fout, want die startte een genocide met vele miljoenen doden tot gevolg. Gandhi wijdde zijn leven aan een onafhankelijk India en bereikte dat zonder geweld te gebruiken. Het is gemakkelijk om hem daarom in de categorie goed te zetten. Eens met deze stellingen? Mooi. Geef dan nu antwoord op deze vraag: wat beoordeel je nu precies wanneer je beide personen waardeert? Hun persoonlijkheid of hun daden?

Hitler versus Gandhi

Hitler en Gandhi waren beiden leiders met een grote achterban. Zij geloofden in het creëren van een nieuwe wereld. Ze dachten dat zij de aangewezen persoon waren om hun persoonlijke ideeën in praktijk te brengen. Zij waren goed in spreken voor een menigte en deze naar hun hand zetten. Ze wisten allebei wat ze wilden en hoe ze dat moesten bereiken. Sterker nog, zij motiveerden anderen om achter hen te gaan staan en te vechten voor hetzelfde doel. Zoals je merkt, zijn er opvallend gemakkelijk overeenkomsten te vinden tussen de persoonlijkheid van Hitler en Gandhi. Wanneer de persoonlijkheden van deze mensen zo dicht bij elkaar liggen, hoe kan het dan dat we de ene bestempelen als goed en de ander als fout? Het antwoord is simpel: wanneer we iemand goed of slecht noemen, doelen we op de daden die uit zijn persoonlijkheid voortvloeien.

Aanvullend zijn het de overtuigingen die iemand heeft die we kunnen aanmoedigen of afkeuren. Ze waren niet allebei een groot voorstander van geweldloos verzet. Het tegendeel is zelfs waar: hun werkwijzen lagen zeer ver uit elkaar. Hieruit kunnen we concluderen dat de typering ‘goede’ of ‘foute’ persoonlijkheid niet juist is. Je zou het kunnen vergelijken met twee identieke hamers, maar de ene wordt gebruikt om tafels in elkaar te zetten en de andere om zeehonden mee dood te slaan. Die hamer is niet slecht, maar de daad die ermee wordt uitgevoerd kunnen we wel bestempelen met een waardeoordeel.

Test versus analyse

Van hamers terug naar persoonlijkheid. Een persoonlijkheid kan dus niet worden beoordeeld als goed of fout, we kunnen slechts het handelen en de overtuigingen op (subjectieve) waarde beoordelen. Hoe kan het dan dat wij in deze maatschappij het idee hebben dat we een persoonlijkheid kunnen testen? Een test insinueert dat er een goed en een fout antwoord is. Sterker nog, het insinueert dat er één juist antwoord is. In het geval van persoonlijkheidstests; alsof er iets bestaat als een übermensch. Precies daar ligt de oorzaak van het gevaarlijke denken.

Binnen Fitch gebruiken we het woord persoonlijkheidsanalyse. Analyseren betekent letterlijk het uitpluizen van gegevens in de samenstellende bestanddelen. Oftewel, het feitelijk weergeven van alle onderdelen van een persoonlijkheid, zonder een waardeoordeel eraan te verbinden. Immers, een persoonlijkheid is zoals onderbouwd, nooit goed of fout. We kunnen wel stellen dat een bepaalde persoonlijkheid effectief of minder effectief is, maar om dat te beoordelen moeten we verder kijken.

Zoals we bij Fitch zes jaar geleden hebben gelanceerd en gedefinieerd gaat het bij persoonlijkheidsanalyse om het onderzoeken of een persoonlijkheid de kans heeft om te bloeien en tot wasdom te komen in een bepaalde omgeving. Dat gaat verder dan de weergave van iemands persoonlijke eigenschappen en drijfveren. Het is daarbij essentieel goed te analyseren welke persoonskenmerken gevraagd worden voor een bepaalde taak of in een bepaalde situatie. Een uitdagende opdracht waar wij ons iedere dag weer mee bezig houden.

Vraag aan de lezer: Google versus etymologie

Leuk hoor, zo’n verhandeling over de woorden persoonlijkheid en persoonlijkheidstest, maar wat vindt Google? We kunnen prachtig pietlutterig doen over de etymologische betekenis van woorden, maar het effect van Google is groter op je ondernemingsresultaten dan de Etymologiebank. Aantal hits ‘persoonlijkheidstest’: 970.000. Persoonlijkheidsanalyse: 15.400. Een vraag aan jou als lezer: wat te doen? Meehuichelen in onjuist woordgebruik of taalpuriteins schipperen zonder ooit gevonden te worden op de digitale oneindige oceaan?

Waardeer dit blogbericht:
0

'Wat ga ik met mijn leven doen?'


Dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Het is een eeuwige zoektocht, waarbij er ook niet één sluitend antwoord bestaat.


Een baan staat voor veel mensen gelijk aan zekerheid en veiligheid. Ook niet geheel onlogisch: het zorgt voor brood op de plank. Maar veel mensen vergeten dat een baan ook de grootste invulling is van een mensenleven. Vijf van de zeven dagen gaan er veertig jaar aan op.


Dus is het belangrijk om naast de zekerheid en veiligheid, ook te gaan voor baan die het beste bij je past: dié dingen te doen die je het leukste vindt, die je het beste kunt.


Veel mensen laten de zekerheid en veiligheid prevaleren boven de inspiratie en de energie die ze uit de dagelijkse werkzaamheden zouden kunnen halen. Mijn uitdaging is deze mensen te confronteren met de drogredenen die ze hebben om niet het beste uit zichzelf te halen.


linkedin icon twitter icon

Reacties