11
juli

Social media aan banden

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 5269
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Social media zijn voor velen geïntegreerd in de manier waarop zij communiceren met hun omgeving. Twitter, Facebook en LinkedIn hebben zich razendsnel ontwikkeld tot volwaardige communicatiekanalen. Veel bedrijven hebben voor in- en externe communicatie geen specifieke richtlijnen, anders dan dat vertrouwelijke zaken dat behoren te blijven. In sommige gevallen zijn er externe regels en kaders voor communicatie, zoals voor beursgenoteerde bedrijven. Moeten er voor het gebruik van social media speciale richtlijnen voor medewerkers opgesteld worden?

Gezond verstand

Het Amerikaanse retailbedrijf Nordstrom staat erom bekend dat het zo min mogelijk regels, handboeken en richtlijnen heeft. Er bestaat maar een duidelijke regel: 'Use your good judgment in all situations. There are no additional rules' (Gebruik je gezonde verstand in alle situaties. Er zijn geen aanvullende regels). Dit is wellicht voor social media ook de beste aanpak. Het interactieve karakter van social media- communicatie verlangt snel en authentiek handelen. Dat staat op gespannen voet met het invoeren van allerlei regels om communicatie risico's zoveel mogelijk te vermijden. Regelvoering leidt tot vertraging en minder spontane, authentieke communicatie.

Daar komt bij dat de dynamiek binnen social media zo groot is, dat er steeds weer nieuwe ontwikkelingen en toepassingen komen. Naarmate men probeert de zaken heel gedetailleerd te regelen zullen er steeds aanpassingen gedaan moeten worden omdat door de ontwikkelingen de opgestelde regels niet meer passend zijn. Het is maar helemaal de vraag of het personeel al die aanpassingen zal bijhouden.

Doelstellingen

Er zijn veel bedrijven die nog stappen te zetten hebben bij het integreren van social media in de totale bedrijfscommunicatie. Tijdens zo'n proces kan het zinvol zijn om met aanvullende spelregels te komen en doelstellingen te koppelen aan deze regels. KPMG heeft dat gedaan. Deze dienstverlener heeft drie doelstellingen ten grondslag liggen aan hun nieuwe 'social media guidelines':
- Verhogen van bewustzijn onder het personeel over de positieve 'business impact' van social media
- Verkrijgen van meer consistentie in het mondiale social media gebruik van haar 145.000 werknemers
- Verhogen van het rendement en de effectiviteit van de social media inzet

Aandachtspunten in de social media-spelregels

Als u zelf spelregels wilt opstellen is het belangrijk om op een aantal zaken te letten:
- denk na voordat u handelt want achteraf wissen van zaken van u die ook door anderen zijn gedeeld is vrijwel onmogelijk
- ga vertrouwelijk om met gevoelige informatie
- bekendmaken van interne aangelegenheden, zoals e-mails, notulen en verslagen moet achterwege blijven
- voor persoonlijke meningen geldt dat men zich bewust moet zijn van risico's en valkuilen van de transparantie van sociale media
- blijf professioneel want op internet wordt alles vastgelegd
- toon respect en doe een ander ook niet aan wat u zelf niet aangedaan wenst te worden!

Maatwerk

Bij social media worden bedrijven geconfronteerd met een dilemma: reguleren of de vrijheid van het gezonde verstand? Wie transparant wil zijn naar de markt, zal dit ook intern moeten zijn. Wet- en regelgeving kunnen ook een rol spelen, daar moet rekening mee gehouden worden. Er is naar mijn idee geen 'one size fits all'-antwoord mogelijk. In ieder geval is het van belang dat er een balans is tussen de wijze waarop men intern en extern communiceert.

Wat is de mening en de ervaring van de leden van deze community?

Waardeer dit blogbericht:

Alexander is zelfstandig HR consultant en interim manager, voor inspiratie, innovatie en resultaat in HR, recruitment & talent management Expertise: Versterken, vernieuwen, verbinden, sparren, trainen, realiseren op gebied van organisatie en talent vraagstukken


Verantwoordelijk voor: realiseren van oplossingen voor organisatie- en talent vraagstukken en optimaliseren van HR services door toepassen van nieuwe technologie.linkedin hover 32   twitter hover 32

Reacties