28
sept

Innovatieve, duurzame gedragsverandering: het beste wapen tegen psychisch verzuim

Geplaatst door op in HR Solutions
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 5206
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Een collega die zich regelmatig ziek meldt met hoofdpijn, een ander die al lange tijd met vage klachten bij de huisarts loopt. We komen het allemaal tegen, maar onderkennen niet altijd de oorzaak: psychische klachten, veroorzaakt door spanningen thuis of op het werk. In 2014 was volgens TNOmaar liefst 36% van ons landelijk verzuim gerelateerd aan psychisch klachten.

Er rust nog steeds een taboe op psychisch verzuim én veel psychische klachten uiten zich in lichamelijk klachten, dus het werkelijke percentage kan nog hoger liggen dan deze 36 %.

Persoonlijkheid bepaalt

Volgens klinisch-psychologe en psychotherapeut Drs. Jessy Brouwers zijn onze persoonlijkheidseigenschappen leidend in hoe we omgaan met de oorzaken van psychische klachten. Dagelijkse problematiek als een te hoge werkdruk, bedrijfsconflicten, gebrek aan autonomie, maar ook problemen in de privésfeer, worden door ieder individu anders aangevlogen. Daar ligt dan ook de basis voor de oplossing voor psychisch verzuim.

Een voorbeeld uit de praktijk

Op een financiële afdeling werken 32 mensen. Over het algemeen zijn het mensen die nauwgezet, perfectionistisch en enigszins introvert zijn en graag in structuren werken. Ze hebben echter te maken met een hoge werkdruk en zitten in één grote ruimte: een kantoortuin. Onderling heerst er veel concurrentie, irritatie en wantrouwen. Dit alles leidt tot een hoge mate van stress, wat zich uit in fysieke spanningsklachten en veel kort ziekteverzuim. Vooralsnog werd er vooral actie ondernomen op de gerapporteerde klachten, maar dit gaf nauwelijks resultaat.

Door naar de persoonlijke eigenschappen en het gedrag van de individuen in het team te kijken, is het mogelijk het verzuim terug te dringen. Zo zullen deze mensen, omdat ze perfectionistisch zijn, snel hun werk en prestaties voorop stellen en hun welzijn op de tweede plaats. Vanuit een collectieve introverte houding is het logisch dat er weinig wordt gecommuniceerd.

Duurzame gedragsverandering

In dit praktijkvoorbeeld is met name gecoacht op sociale vaardigheden. Mensen in het team leerden irritaties uit te spreken en voor zichzelf en naar anderen wensen en oplossingen te formuleren. Dit droeg bij aan een open communicatie, zowel onderling als naar de leidinggevende. Al na enkele weken was er een afname van stress en toename van motivatie zichtbaar. Op de wat langere termijn, 12 weken, was er een duidelijke tendens te zien in afname van spanningsklachten en ziekteverzuim.

Duurzame gedragsverandering is de sleutel tot minder psychisch verzuim Deel op twitter

Duurzame gedragsverandering is de sleutel tot minder psychisch verzuim. Dit bereik je door bewustwording en herhaling. Slechte gewoontes en negatief gedrag zijn natuurlijk niet in 1 dag afgeleerd. Uit onderzoek van psycholoog Jeremy Dean blijkt dat nieuw gedrag na 66 dagen een gewoonte is geworden. Daarom maak je medewerkers in eerste instantie bewust van hun persoonlijkheid en (positieve of negatieve) gedrag. Vervolgens begeleid je ze in kleine stappen richting ander gedrag en uiteindelijk nieuwe gewoontes.

Alert bij psychisch verzuim

Wat is belangrijk voor een HR-manager of leidinggevende om mee te nemen?

  • Wees ervan bewust dat bij veelvuldig kort verzuim door lichamelijke klachten de oorzaak kan liggen in psychische klachten.
  • Als het een probleem van een afdeling is: kijk eens naar de samenstelling van het team. Zijn er persoonlijkheden en bijbehorend gedrag die elkaar negatief kunnen versterken? Durf ook in stereotypen te denken: een marketeer is niet voor niets een marketeer, en een financieel medewerker een financieel medewerker.
  • Maak individuen en het team eerst bewust van (negatief) gedrag en begeleid ze vervolgens in het aanpassen hiervan.
  • Gedrag veranderen gebeurt niet in een dag. Besteed er enkele maanden structureel aandacht aan en monitor veranderingen.

Persoonlijke coaching wordt laagdrempelig en betaalbaar

Is het dan niet duur om een hele afdeling te coachen in het aanpassen van gedrag, en zo ziekteverzuim terug te dringen? Nee dus. De huidige stand van technologie maakt het mogelijk om deze coaching volledig geautomatiseerd, digitaal en toch individueel aan te bieden. Werknemers gaan zelf aan de slag met alle gebieden die op gedrag van invloed zijn en krijgen gepersonaliseerde coachtrajecten, gebaseerd op bijvoorbeeld interventies uit de cognitieve gedragstherapie, terug.

In het geval van de afdeling in het voorbeeld werd de mentale en fysieke fitheid, gezondheid, mate van stress en motivatie in kaart gebracht voor de leidinggevende. Door de bespreking van de resultaten in het periodieke teamoverleg en gelijktijdige coaching werd niet alleen het individu bereikt, maar ook de groep. Behoud van privacy werd daarbij gegarandeerd. Zo is verzuim op individueel niveau terug te dringen en op geaggregeerd niveau inzichtelijk. 

Bronnen:
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 (TNO / CBS) en Werkgevers Enquête Arbeid 2014 (TNO). Meer informatie: www.monitorarbeid.nl
How are habits formed: Modelling habit formation in the real world http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.674/full

Beeld: Xavier Sotomayor // Unsplash

Waardeer dit blogbericht:
0

Jessy is in 1986 afgestudeerd al psycholoog en ging zich onmiddellijk verder specialiseren  tot psychotherapeut en klinisch psycholoog.


Tijdens haar werk als hoofd medische psychologie in een algemeen ziekenhuis startte zij, samen met een collega, een eigen praktijk. Wetenschappelijke verdieping en specialisatie combineren met ondernemerschap was voor haar een ideale combinatie om een eigen ideologie en de daaraan gekoppelde innovaties waar te maken. Deze praktijk, gestart in 1986 ontwikkelde zich tot een succesvolle GGZ-instelling, Apanta –GGZ waar klantgerichtheid hoog in het vaandel stond.


In die lijn lag ook de volgende stap die gemaakt wordt met Tsuru.  Samen met een investeerder met een technische achtergrond, stelde zij zich de vraag: ‘hoe psychologie met techniek te combineren en daarmee grote groepen mensen te bereiken ten behoeve van hun gezondheid en geluk‘.  Ook hier is er weer de combinatie van innovatieve  wetenschap, inhoud en ondernemerschap  leidend.


Daarnaast is zij nog  steeds werkzaam als psychotherapeut omdat het een mooi vak is en zij op deze manier ‘state of the art’  blijft op het gebied van psychotherapeutische interventies.

Reacties