22
dec

4 herkenbare ergernissen van hoger opgeleiden

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 9365
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Een tevreden hoger opgeleide werknemer is productief, loyaal en gelukkig. Maar wat vinden zij eigenlijk echt belangrijk in hun werk? Daar heeft de werkgever vaak maar weinig kijk op, zo wijst onderzoek in opdracht van Yacht uit. Dat zorgt voor een aantal voor velen herkenbare ergernissen.

Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO. Zij vroegen professionals naar wat hen tevreden stelt in het werk. Tegelijkertijd vroeg het werkgevers waar volgens hen werknemers het meest gelukkig van werden.

Pijlers van het onderzoek

De vragen waren opgedeeld in 3 pijlers. De eerste is gericht op individualiteit. Denk daarbij aan factoren zoals salaris en ontwikkelingsmogelijkheden. Opvallend genoeg vinden veel werknemers deze factoren minder belangrijk dan werkgevers aannemen.

De tweede pijler is gericht op de maatschappij. De respondenten werd gevraagd naar hun intrinsieke motivaties, hun normen en waarden en hoezeer dat overeenkomt met het werk. Wanneer dat het geval is, vinden werknemer hierin veel voldoening. Veel meer dan werkgevers denken.

De derde categorie vragen gingen in op sociale behoeften. Ook die factoren worden door werkgevers onderschat.

1. Te weinig erkenning van geleverde prestaties

Erkenning van het geleverde werk is een van de belangrijkste voorwaarden voor een gelukkige professional. Maar daar ontbreekt het vaak aan. Dat is deels te wijten aan onwetendheid. Zeker bij gespecialiseerde beroepen is het lang niet altijd duidelijk wat een werknemer precies doet, en kan ook de manager daar geen goede inschatting van maken. Maar werkgevers beseffen ook simpelweg de behoefte aan erkenning niet. Dus geven ze minder complimenten dan een professional goed zou doen.

Ook de omgeving begrijpt niet altijd wat iemands functie precies inhoudt. En geeft dus ook niet altijd de credits die iemand toekomt. Zeker wanneer het om een beroep gaat waarbij iemand op verjaardagen steevast moet uitleggen wat het werk nu eigenlijk precies inhoudt.

2. Onrealistisch hoge verwachtingen

Deze frustratie ligt in het verlengde van het vorige punt. Door het gebrek aan kennis en inzicht in wat werk precies behelst, leggen managers al snel te hoge verwachtingen op. Ze overzien simpelweg vaak niet hoeveel tijd zaken kosten. Omdat ze het werk zelf nooit gedaan hebben, of niet goed begrijpen wat het met zich meebrengt. Dat zorgt voor stress en onvrede.

3. Te weinig waardevolle contact- en netwerkmomenten

Sociale aspecten zijn voor werknemers belangrijk. Veel belangrijker dan werkgevers denken. Professionals krijgen vaak niet de gewenste mogelijkheden om te netwerken, of om überhaupt anderen te spreken dan hun directe collega's.

Dat komt vaak door hoge werkdruk, waardoor er geen tijd is voor bijvoorbeeld seminars. Maar ook omdat werkgevers te weinig beseffen hoe belangrijk werknemers dit aspect vinden. Dat leidt tot een soort professionele eenzaamheid, waarbij werknemers op een eilandje terechtkomen. Dat is niet goed voor de reflectie op hun eigen werk, maar draagt ook niet bij aan het algemeen gevoel van welbevinden.

4. Weinig zeggenschap ondanks goede ideeën

Ook aan deze frustratie ligt vaak kennisgebrek ten grondslag. Veel professionals hebben goede ideeën voor het innoveren van de business. Maar de organisatie, en dan met name de boardroom, wil daar lang niet altijd aan. Omdat ze het niet begrijpen, of omdat er simpelweg een cultuur van conservatisme heerst. Bovendien is door allerlei bureaucratische lijnen de weg naar de top vaak lang. Dat geldt zeker voor grotere organisaties.

Kloof

De resultaten uit het onderzoek tonen een kloof aan tussen wat de professionals drijft en wat werkgevers denken dat hen drijft. Wil je meer talent aantrekken en talent behouden, dan is het zaak een goed zicht te hebben op de intrinsieke motivatie van personeel. Zeker als het gaat om werknemers voor lastig in te vullen functies, zoals hoogopgeleid technisch personeel en ICT'ers.

Wil je meer weten over de drijfveren van hoger opgeleiden in hun functie? Lees dan over de uitkomsten van het onderzoek naar werk dat ertoe doet.

 

Waardeer dit blogbericht:
0

HRzone geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen. Naam en functie van de gastbloggers staan na de introductie.


Interesse? Mail dan naar