Peter van den Boom

Peter van den Boom

Drs. Peter van den Boom is senior organisatieadviseur, interim-manager bij Boom Training en Consultancy (Vierakker), docent HR-strateeg en verandermanagement aan de Universiteit van Groningen/AOG-SoM, BSN, NCOI en de Maastricht University School of Business and Economics.
linkedin hover 32

26
jan
0

Whitepaper: leerkrachten professionaliseren voor passend onderwijs vraagt om beleid

Geplaatst door op in Wetenschap

Het implementeren van Passend Onderwijs is een interessante HR-casus. Scholen hebben sinds 2014 een onderwijs- en zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Doorgaan met lezen
Getagged in: Leren Organiseren
Hits: 3472
29
aug
0

Zinverlening: het goud voor duurzame inzetbaarheid

Geplaatst door op in Duurzame Inzetbaarheid

Leidinggevenden beraden zich voortdurend op kansen-horizons. Zij richten kerncompetenties op het realiseren van die horizons. Die competenties bestaan uit processen, technologieën en talenten. Het zijn de duurzame succesvoorwaarden, terwijl producten en diensten de korte termijn vormen.

Doorgaan met lezen
Hits: 2897
29
mei
0

De steunbeerwaarden van een organisatie

Geplaatst door op in Artikelen

Steunberen geven aan een kerkgebouw tegendruk. Ze voorkomen dat het interieur van gewelven en luchtbogen naar buiten perst. Een totale ineenstorting zou dan het rampzalige gevolg zijn. Ook steunberen van een samenleving voorkomen instorting. En hoe zit dat met organisaties?

Doorgaan met lezen
Hits: 2299
25
jan
0

Betere zorg zonder managementgedoe

Geplaatst door op in Artikelen

Kille bedrijfskundige benaderingen en het boekhoudkundig denken zijn dominant in de zorg. Budgetten, uurtarieven, productienormen, procesbeschrijvingen, verantwoordingsrapportages en noem maar op. Dit leidt niet tot meer kwaliteit voor de cliënt of tot een toename van de mate van zinbeleving. Hoe wordt het werk dan wél weer zinvol gemaakt?

Doorgaan met lezen
Hits: 2467
13
mei
0

De organisatie als sociaal verband: 'zo zijn onze manieren'

Geplaatst door op in Artikelen

Peter van den Boom pleit ervoor om de organisatie niet slechts instrumenteel te bekijken, maar als sociaal verband. Hij bespreekt drie krachtige mechanismen om 'zo zijn onze manieren' te legitimeren: hints, verhalen en voorstellingen. Met deze mechanismen vindt overdracht van cultuur aan nieuwelingen plaats.

Doorgaan met lezen
Hits: 2908
08
apr
0

Conceptuele notities ten aanzien van cultuur

Geplaatst door op in Artikelen

Cultuur bestaat uit twee lagen aldus Peter van de Boom: redeneerpatronen en symbolische uitingsvormen. De functie van cultuur is om een sociale orde te bewerkstelligen.

Doorgaan met lezen
Hits: 2125
24
feb
0

De kracht van het zelfsturend vermogen

Geplaatst door op in Artikelen

Peter van den Boom gaat in dit artikel in op het menselijk kompas. We moeten niet te veel sturen en reglementeren. Van den Boom haalt onder andere de Belgische Nobelprijswinnaar Prigogine aan die baanbrekend onderzoek verrichtte naar orde uit chaos.

Doorgaan met lezen
Hits: 2654
12
feb
0

Hoe transformeer je de organisatiecultuur?

Geplaatst door op in Artikelen

Het veranderen van een organisatiecultuur is een ingewikkeld proces. Peter van den Boom betrekt de ideeën van de Franse filosoof Levinas erbij. In zijn filosofisch denken staat de Ander altijd centraal.

Doorgaan met lezen
Hits: 3167
10
feb
0

Hoe waardensystemen in zorginstellingen te verbinden?

Geplaatst door op in Artikelen

Door uiteenlopende belangen en aandachtspunten in de zorg verstaan bestuurders en zorgverleners elkaar steeds minder. Het bestuur staat primair voor ondernemerschap en praat over contractering, concurrentie, productie en rendement. Zorgverleners gebruiken andere woorden. Voor hen geldt sensitiviteit en bekommernis. Zij werken vanuit de grondslag waarin een medemens centraal staat. Taal creëert verschillende gevoelswerelden en betekenissen; dus subculturen. De beide subculturen bevinden zich soms ver van elkaar.

Doorgaan met lezen
Getagged in: Beleid Cultuur Organiseren
Hits: 6758
17
sept
3

Hoe tijdsdruk effectief op te lossen

Geplaatst door op in Artikelen

Tijdsdruk ontwricht menige organisatie. Gemakkelijke oplossingen werken zelden. Toch is effectief ingrijpen waarbij duurzame oplossingen worden gevonden heel goed mogelijk. De hr-adviseur moet zich echter goed bewust zijn van de eigen rol hierbij.

Doorgaan met lezen
Hits: 7966