Leerkrachten professionaliseren voor passend onderwijs vraagt om beleid

Door: Marjolein van Oenen en Peter van den Boom

Publicatiejaar: 2018. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil met passend onderwijs investeren in opbrengstgericht werken voor alle leerlingen. Daarnaast streeft zij de verdere professionalisering van leraren na (www.passendonderwijs.nl). Op welke manier is niet omschreven. Een doordacht beleid ontbreekt voor het opleiden van leerkrachten om onderwijs te geven aan kinderen met extra zorgbehoefte. De verantwoordelijkheid voor professionaliseringsbeleid ligt bij de scholen zelf. Maar vaak is er geen specifieke professionalisering voor passend onderwijs. Dit werkt door naar de werkvloer. Uit een enquête onder Pabo afgestudeerden blijkt dat kinderen met gedragsproblemen enorm bijdragen aan de stress van de leraar (Groene Amsterdammer, 41/2017).

Dit whitepaper behoort tot het type Free en is daardoor direct gratis toegangelijk.