25
feb

Management by Vitality

Geplaatst door op in Wetenschap
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4701
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De redenering dat een gezonde en tevreden werknemer ook een productieve werknemer is klinkt niemand onlogisch in de oren. Werknemers die ontevreden zijn in hun werk en regelmatig gezondheidsklachten hebben zullen minder gemotiveerd en in staat zijn om een optimale en productieve inspanning te leveren.

Mede hierdoor laten veel organisaties zich informeren over het algemene werknemerwelzijn (en haar risico's) middels periodiek arbeidsgezondheidsonderzoeken (PAGO's) of medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO's). Hiermee krijgen ze inzicht in bijvoorbeeld (op het affectieve vlak) werknemersbetrokkenheid en baantevredenheid en (op het gezondheidsvlak) bijvoorbeeld werkstressklachten.

Voor een effectief personeelsbeleid ofwel Human Resource Management (HRM) is deze informatie een waardevolle toetssteen bij het vormgeven van HRM instrumenten ofwel praktijken die tot doel hebben het werknemersverloop en -verzuim te beinvloeden en beperken.

Maar dragen HRM praktijken die sturen op een tevreden werknemer zonder al te veel werkstressklachten ook bij aan de prestaties van een organisatie? Met deze 'gevoelslogica' wordt in de praktijk vaak genoegen genomen, maar wetenschappelijk staat deze relatie allesbehalve onomstotelijk vast. 

Dit proefschrift betoogt en onderzoekt in hoeverre, onder de noemer van werknemervitaliteit, "actieve" psychologische werknemerskenmerken een meer accurate toetssteen vormen voor HRM praktijken die bijdragen aan functioneren ven een organisatie dan de traditionele focus op het beinvloeden van "passieve" en "negatieve" kenmerken (zoals werknemerstevredenheid en werkstressklachten). 

Download/lees volledige document (beschikbaar als u bent ingeschreven)}

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Leiderschap Vitaliteit

Reacties