04
mrt

Zorg voor medewerkers hoort hoog op de HR-agenda

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 50544
  • 1 reactie
  • Afdrukken

Het nieuwe werken, vitaliteit, bevlogenheid, talentmanagement, er zijn nogal wat beloften van het vorige jaar. Die moeten nu dringend worden ingevuld. De crisis heeft de voordeur van de medewerker bereikt. De beslommeringen daarvan kunnen ook doordringen op de werkvloer. Het is nu aan HR om te zorgen dat de arbeidsproductiviteit niet in gevaar komt.

Het voorjaar moet nog beginnen, maar er zijn uitdagingen genoeg voor HR. Het stimuleren van een gezonde levensstijl, het aanbieden van flexibele werktijden, meer ruimte voor zelfontplooiing en meer zeggenschap over functie en inhoud zullen moeten bijdragen aan meer plezier op de werkvloer, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Een goed gevulde agenda, zou je zeggen. Toch hangt er een schaduw boven.

De oplopende werkloosheid (7,2 procent in december), het steeds maar dalende consumentenvertrouwen (-44, een record), de vastgoedcrisis (een op de 83 bouwbedrijven gaat dit jaar op de fles) en de achterblijvende economische groei (krimp) ondermijnen de inspiratie om vernieuwingen uit te gaan werken. De vraag rijst welk effect dit zal hebben op de vitaliteit en bevlogenheid van werkend Nederland.

Al vaker is verwezen naar de toenemende schuldenberg van werknemers, dat vaak zichtbaar wordt doordat schuldeisers loonbeslag laten leggen. In 2012 steeg het aantal loonbeslagen met zo'n vijftien procent. Bij medewerkers tot 30 jaar was de stijging zelfs 20 procent. Uit een onderzoek in opdracht van Nibud in 2012 had 79 procent van de bedrijven werknemers in dienst met financiële problemen.

Minder zichtbaar is de toename van de minder zichtbare problemen die mensen vanuit hun privé meenemen naar het werk. Met name alcoholgebruik. Meer dan driekwart van alle mensen nuttig alcohol, volgens het CBS. Bijna 10 procent daarvan is aangemerkt als alcoholverslaafde en drinkt tenminste een keer per week meer dan zes glazen alcohol.

Schulden, alcohol, tobben, het heeft een negatieve invloed op inzet en productiviteit, dat behoeft geen betoog. Die twee factoren versterken elkaar bovendien. Financiële problemen vormen een dermate grote stressfactor dat ze overmatige alcoholconsumptie in de hand kunnen werken. In landen met een grotere armoede is het alcoholgebruik ook groter.

Wat evenmin helpt is het grote beroep op zelfredzaamheid dat de laatste tien jaar in de samenleving is ontstaan. De terugtredende overheid legt meer verantwoordelijkheden bij mens en bedrijf. Deze trend heeft ook wortel geschoten in bedrijven. Employability heeft jarenlang in de top vijf gestaan van hr-thema's.

De gevolgen van deze ontwikkelingen zien we nu. Medewerkers worstelen met steeds meer problemen op de werkvloer die ze niet de baas kunnen. Uit de stressonderzoeken van Stress-Alert-System (SAS) blijkt dat mensen bijzonder slecht zijn in het herkennen en erkennen van klachten van fysieke, mentale en financiële aard. Waar deze al onder ogen wordt gezien, regeert de nuance. Men denkt of hoopt dat het negatieve effect van tijdelijke aard is en weer zal verdwijnen.

Aan de HR-professional de taak om een passend antwoord te geven op deze ontwikkeling. Organisaties stoten werknemers af. Wie blijft moet optimaal renderen. De work life balance, een populaire thematiek rond de eeuwwisseling, krijgt een nieuwe dimensie.

2013 wordt het jaar waarin de HR-professional meer dan ooit het verschil kan gaan maken. Medewerkers moeten in staat worden gesteld om zo goed mogelijk hun werk te doen, zonder te worden afgeleid door beslommeringen van buiten de organisatie. Het gaat bij HR om het stellen van de juiste prioriteiten.

De consequentie kan bijvoorbeeld zijn dat HR teruggrijpt naar aandachtsgebieden die als klassiek te boek staan. Voorlichting bijvoorbeeld over preventie. Dat lijkt ouderwets, maar zorg voor medewerkers hoort nu hoog op de agenda te staan van HR.

HR kan wat dat betreft een voorbeeld nemen aan het onderwijs. Op basisscholen geven ze al jarenlang en bij herhaling voorlichting over alcoholgebruik en overgewicht, leren de kinderen rekenen in euro's en om te gaan met budgetten en wordt er aan de hand van pestprotocollen op toegezien dat men respectvol met elkaar omgaat.

Inzetten op preventie klinkt ingewikkeld, maar wordt een stuk eenvoudiger als je gebruik maakt van de mogelijkheden die er al zijn. Zorg, preventie, aandacht, er is al heel veel over bekend en veel voor ontwikkeld. Het is nodig om er nu gebruik van te maken.

Waardeer dit blogbericht:
Getagged in: Trends Vitaliteit

Kim is moeder, lifecoach, officemanager, directeur van Stress-Alert-System B.V. en doet wat ze leuk vindt. Sinds tweeenhalf jaar werkt ze in haar vrije tijd aan de ontwikkeling van SAS. Een faciliterende online HR-tool waarmee 100% ingezet wordt op stresspreventie en bewustwording. Stress-Alert-System (SAS) verbindt mens, organisatie en coaches met elkaar in de strijd tegen stress. SAS bevindt zich in de pilotfase.


linkedin hover 32    twitter hover 32

Reacties