16
apr

Interview: Dingen doen in het verlengde van je passie

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2871
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De komende weken interviewt Esmée Meulenkamp verschillende HR-specialisten over hun aanpak van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Vanuit een brede benadering wordt gezocht naar inspiratie en vernieuwende inzichten waar u uw voordeel mee kunt doen. Dit is het zevende deel uit de reeks.

RonAdelaar

"Het is de kunst om de dingen te doen die in het verlengde liggen van je passie." Ron Adelaar, HR manager bij Natuurmonumenten, spreekt met enthousiasme over veranderen en het blootleggen van talenten van medewerkers binnen Natuurmonumenten.

Lees hier ook deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5 en deel 6 of download de whitepaper.

Wat is je visie op duurzaam en vitaal organiseren in de toekomst?

"Twee jaar geleden hebben we als Natuurmonumenten een nieuwe koers en strategie bepaald. Het is onze missie om de verwondering en fascinatie voor de natuur weer terug te brengen in de harten van de mensen en ze te betrekken bij ons werk. En zorg te dragen dat dit wordt overgedragen op latere generaties. Natuurmonumenten wil een spreekbuis zijn, opkomend voor de natuur. Daarvoor leggen we nadrukkelijk de verbinding naar de samenleving. We zijn een burgerbeweging. Gelukkig zien we dat ook steeds meer jonge mensen het belang inzien van natuur, duurzaamheid, zingeving en spiritualiteit.

Als vereniging willen we een burgerbeweging zijn die vanuit de samenleving tot stand komt. Waarin mensen meedoen en eigenaarschap tonen voor ónze natuur. Medewerkers en vrijwilligers spelen hierin een hele belangrijke rol. Naast het primaire proces van zorg dragen voor en het op orde houden van natuur, vragen we onze medewerkers daarom om bij te dragen om die beweging op gang te brengen en te houden. Zij zijn onze ambassadeurs. Om dit te kunnen zijn, moet je met je tijd mee gaan. Daar komen ook nieuwe technische ontwikkelingen bij kijken. Voor sommigen is dit nieuw en onwennig maar ze werpen absoluut hun vruchten af. We bouwen communities rond onze natuurgebieden en hebben al veel enthousiast twitterende boswachters. En ook op Facebook zijn we een snel groeiende organisatie met veel zichtbaarheid van onze natuurgebieden."

Hoe is deze visie vertaald naar uw HR-beleid?

"Onze HR-visie is gestoeld op vier pijlers. Allereerst gaat het erom dat iedere medewerker persoonlijk leiderschap ontwikkelt. Zelf de regie hebben en houden over je loopbaan en de bijbehorende activiteiten. Vanuit HR stimuleren we onze medewerkers om hierover na te denken. Zodat ze vervolgens zelf bepalen op welke manier zij zich willen ontwikkelen. Door deze bewustwording komen mensen in beweging.

Ook vinden wij het belangrijk dat mensen de dingen doen waar ze goed in zijn. Nieuwe talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Talentmanagement is daarom de tweede pijler van ons beleid. Als organisatie willen we talent goed in beeld hebben, zodat de juiste fit kan worden gemaakt tussen wensen en mogelijkheden van medewerkers gekoppeld aan wat de organisatie nodig heeft aan kennis en kunde.

Duurzame en flexibele inzetbaarheid is onze derde pijler. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers groeit. Op zich is dit geen probleem, maar er moet wel over nagedacht worden. Het wordt pas een probleem wanneer mensen er zelf niks mee doen en wij als organisatie ook niet. Het is daarom belangrijk om jezelf fit en inzetbaar te houden. Dat je je kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat je blijft meedoen bij veranderingen.

En tot slot vinden we efficiency van werkprocessen en digitalisering belangrijk. Dit zien we als de ruggengraat van HR. Het is een belangrijke basis is dat het beheer goed op orde is. Een essentiële voorwaarde onder de andere pijlers.

Op welke wijze wordt eigenaarschap rondom deze pijlers gestimuleerd?

"Dat doen we door over thema's uit deze pijlers met de mensen in gesprek te gaan en activiteiten te organiseren. Zo organiseren we talent talks met groepen van tien tot vijftien medewerkers vanuit het hele land en uit verschillende organisatieonderdelen. Samen met de algemeen directeur en mij gaan ze in gesprek over hun talenten en ambities. Uit de eerste talent talks is een 'ontwikkelklas' voortgekomen van mensen met leidinggevenden ambities. Een soort intern traineeship leiderschapsontwikkeling voor medewerkers, ongeacht de leeftijd. Er werd dus niet gestuurd of gezocht vanuit de organisatie, maar de mensen kwamen daar zelf mee. Wanneer dit soort initiatieven ontstaan vanuit intrinsieke motivatie, is dit natuurlijk het meest krachtig. Een positieve ontwikkeling is ook dat intervisie op gang is gekomen. Boswachters die nu spontaan bij elkaar gingen kijken en zodoende van elkaar leren. Dat maakt enorm veel energie los."

Welke metafoor symboliseert dit proces?

Adelaar

"We kunnen veel leren van de veerkracht van de natuur. Natuurlijke perspectieven kun je heel goed vertalen naar je organisatie. De veranderingen die wij initiëren, zijn vaak organisch. Een boom is synoniem aan verandering. In de herfst vallen de bladeren, maar in de lente groeien ze weer aan. Dit is een wonderlijk proces dat zich ieder jaar voltrekt. Hetzelfde geldt ook voor de beweging die wij als organisatie doormaken. Tegelijkertijd is een boom ook blijvend, standvastig en goed geworteld, waarbij voeding en energie uit vruchtbare grond wordt gehaald en dit wordt omzet in groei. Die energie moet blijven stromen."

 Hoe houd je deze beweging op gang?

"We maken mensen bewust van de mogelijkheden binnen hun loopbaan. Met andere woorden: we stimuleren de groei en bloei van natuurtalenten. Dit heeft ook te maken met een flexibele mindset. We leven in een nieuwe tijd waarin ouder worden niet perse beperkend hoeft te zijn. We organiseren voor 50+-medewerkers workshops over duurzame inzetbaarheid. Hoe blijf je speler in het spel? wat heb je daar voor nodig? En, hoe houd je daar zelf de regie op? We hebben het dan over hun ambities voor de toekomst, over de dingen die goed gaan en er worden ideeën en ervaringen gedeeld. Toch zit het nog wel vaak in de hoofden van mensen: ik zit mijn dagen wel uit. De kunst is om dit oude denken los te laten en nieuwe perspectieven te bieden. In samenwerking met externe trainers Hans Hattink en Rogier Noordenbos maken we mensen bewust van hun mogelijkheden. We maken ze actief in het nadenken over de toekomst door ze hun eigen tienduizend-dagen-plan (50 tot 75 jaar) te laten maken. De boodschap die we verkondigen is: leer van elkaar, sta open voor veranderingen, verzuur niet maar blijf fris in je hoofd."

Welke rol heeft HR nog meer?

"Voor HR is dit een prima manier om heel concreet onze nieuwe koers te ondersteunen. We hebben er bewust voor gekozen om te switchen van P&O naar HR waarbij we een duidelijke verbinding maken met de strategie. Zelf probeer ik continue voor ogen te houden dat we toegevoegde waarde blijven leveren aan mens en organisatie. Vaak wordt HR gezien als staf, een noodzakelijk orgaan dat hoofdzakelijk beheersmatige taken uitvoert. Persoonlijk vind ik dat HR een duidelijke functie heeft als smeerolie van de organisatie. HR dient complexe situaties en ontwikkelingen te signaleren. Ook dient HR zaken in beweging te brengen, te initiëren en te faciliteren. De organisatiedoelstellingen en de HR visie moeten herkenbaar en verbonden zijn.

Stel: er heeft zich een wonder voorgedaan en alle inzetbaarheid problemen binnen uw organisatie zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Waaraan merkt u dit als eerst?

"Dat merk ik aan een positieve houding en aan de lachende mensen die enthousiast met elkaar aan het werk zijn en iets prachtigs neerzetten. Dan is iedereen in flow en doet iedereen datgene waar hij energie van krijgt en waar hij goed in is. Dat voel ik trouwens nu al op sommige momenten: als ik boswachters hoor praten over de manier waarop ze met de natuur en mensen bezig zijn. Het kunnen hele kleine dingen zijn waar je blij van wordt: een groep mensen die genoten hebben van een fantastische excursie, kinderen die blij spelen in onze speelnatuur en zich laten verwonderen door die natuur.

Dan werken onze mensen goed samen en zelfbewust vanuit persoonlijk leiderschap. Ze hebben een stevige basis, ze vertrouwen in eigen kunnen en bouwen daarop voort. Zo ontwikkelen ze kracht om de dingen te doen die uitermate belangrijk zijn voor de natuur en die bijdragen aan het verduurzamen van onze huidige samenleving én die van latere generaties."

Waardeer dit blogbericht:
0

Esmée Meulenkamp is een bevlogen adviseur, facilitator, trainer en coach op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid. Al jaren is zij gefascineerd door gedragsverandering en de ontwikkeling van mens en organisatie. Vanuit eigen ervaring zet zij problemen om in iets positiefs. Daarmee weet zij mensen tot de kern te brengen en te verbinden aan hun intrinsieke motivatie.


linkedin hover 32 twitter hover 32