06
mrt

Interview: De medewerker aan het roer, de organisatie faciliteert

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4046
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De komende weken interviewt Esmée Meulenkamp in aanloop van het event 'Duurzame inzetbaarheid bij windkracht 12' verschillende HR-specialisten over hun aanpak van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Vanuit een brede benadering wordt gezocht naar inspiratie en vernieuwende inzichten waar u uw voordeel mee kunt doen. Dit is het derde deel: een interview met Antoinette Spaan. Lees hier ook deel 1 en deel 2 uit de reeks.

AntoinetteSpaan

"De komende 10 jaar verandert er meer dan de afgelopen 50 jaar, Daarom moeten zowel organisatie als individu wendbaar en flexibel zijn". Antoinette Spaan werkt als Manager HRM bij Monuta en vertelt over de aanpak van duurzame inzetbaarheid.

1. Welk beeld staat symbool voor de vitaliteit van uw organisatie?

EsméeMonuta

"Deze afbeelding staat symbool voor blaadjes die groeien. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn binnen Monuta groeiende en heel erg in ontwikkeling. De zaadjes zijn gepland. We hebben ons als eerst gericht op bewustwording. Nu komt de volgende fase.

2. Richt uw inzetbaarheidsbeleid zich op bepaalde (risico)groepen?
"Mensen die in de uitvaartverzorging werken, doen dat veelal voor een groot gedeelte van hun leven. Daarnaast is het een vak waar niet elke jongere van gecharmeerd is. Daarom lopen we tegen een vergrijzend personeelsbestand aan. Ook is het verzuim aan de hoge kant. Bij de ene functie komt vooral mentale uitval voor. Bij een andere groep mensen ontstaan snel fysieke problemen. Aan oudere mensen merken we dat ze het op een gegeven moment niet meer volhouden. Dit heeft ook te maken met de alsmaar snellere veranderingen in de wereld om ons heen. Veranderingen stellen eisen aan je eigen wendbaarheid. En daar focussen we op als organisatie, hoe kunnen we de medewerkers het beste ondersteunen bij al deze veranderingen. Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel.

3. Hoe is die bewustwording gecreëerd?
"In 2010 zijn we begonnen met de Gezondheidsbus . Dit is een PMO waarbij er diverse healthchecks zijn uitgevoerd. Dit kreeg individuele of collectieve opvolging. We zijn bijvoorbeeld gestart met verschillende soorten workshops. In het eerste stadium richtte die zich op het bewustmaken van managers. We wilden hen helpen bij vaardigheden om vitaliteit bespreekbaar te maken. Afgelopen jaar hebben we vooral ingezet op lokaal ondernemerschap: de manager neemt de regie en staat aan het roer. We hebben ze persoonlijk de vraag gesteld: hoe zie jij duurzame inzetbaarheid en wat hebben jij en je team nodig?"

4. Op welk element van duurzame inzetbaarheid ligt komende jaren het accent?
"We ontwikkelen alle elementen parallel aan elkaar. Afgelopen jaren hebben we veel ingezet op vitaliteit en werk-privé balans. Onze medewerkers zijn heel erg betrokken en bevlogen. Dat is ook direct hun valkuil. Om mensen te ondersteunen krijgen zij de kans om met een persoonlijke vitaliteitscoach te werken aan hun vitaliteit. Ook organiseren we kookworkshops waarin gezonde voeding centraal staat. De ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden hebben we altijd al in het vizier. We willen er voor zorgen dat iedereen een opleiding of bijscholing volgt. Vanuit dat oogpunt zijn we bezig om misschien zelf een opleiding voor hen te ontwikkelen."

5. In hoeverre nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid?
"Managers kunnen van alles aandragen. Maar we willen juist onze mensen bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid. We zijn nu van plan om met medewerkers persoonlijk in gesprek te gaan: wat wil jij nu zelf? Hoe ga jij ervoor zorgen dat je gezond en met plezier je 67ste haalt? We kijken echt naar iemands behoeften en zoeken naar mogelijkheden. Mensen kunnen ervoor kiezen om een stapje terug te doen als dat beter past. Dat geeft lucht. En iedere keer toetsen we weer: zijn we hiermee een goed werkgever?"

6. Hoe stimuleert u dit eigenaarschap?
"Door consequent te zijn in het faciliteren. En doorpakken met wat er al is. Ik vind het leuk dat mensen na afloop van zo'n workshop zeggen: " Zo'n vitaliteitscoach lijkt me wel wat." Maar dit moet niet te vrijblijvend zijn. Wij willen weten wat mensen anders gaan doen na afloop. "

7. Hoe houdt u die beweging op gang?
"Dit stimuleren we vooral via de managers. Allereerst stimuleren we hen om hun regie te pakken. We gaan starten met een managementleergang op maat. In aanloop daarvan inventariseren we eerst wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld hoe ze moeten omgaan met bepaalde situaties. Een belangrijke vraag is hoe je ervoor zorgt dat je mensen gemotiveerd blijven.

Daarnaast gaan we het vitaliteitsgesprek te verankeren in de beoordelings- en planning cyclus. Op die manier komt het sowieso drie keer per jaar terug. We willen het onderwerp vitaliteit ook standaard terug laten komen tijdens het landelijk werkoverleg van de managers.

Om de beweging op gang te houden zetten ook we regelmatig items op internet. En binnenkort verschijnt het personeelsblad dat helemaal geënt is op duurzame inzetbaarheid. Daarin staan interviews met mensen die intern zijn doorgegroeid, zowel horizontaal (andere functies) als verticaal (promotie en demotie). We geven inzicht in pensioen, mogelijkheden voor interne mobiliteit, tips voor een betere werk-privé-balans. En uiteraard ook de workshops die worden aangeboden."

8. Stel: er heeft zich een wonder voorgedaan en alle inzetbaarheid problemen binnen uw organisatie zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Waaraan merkt u dit als eerst?
"Ik zou zeggen: pro-activiteit. Mensen pakken veel meer taken uit zichzelf op en zijn niet afwachtend. Loopbaanplanning, ontwikkeling en opleiding, vitaliteitsondersteuning: De medewerker staat aan het roer, de organisatie faciliteert. Dat betekent voor een groot gedeelte het goede gesprek aangaan, elkaar aanspreken, sturen en corrigeren."

Op 10 maart komt dit thema aan bod tijdens HRinspiratie - Duurzame inzetbaarheid bij windkracht 12! Deze dag is een uniek ontmoetingspodium voor hr professionals, loopbaanadviseurs, bedrijfsartsen en managers. Vier doelgroepen die elk vanuit eigen invalshoek betrokken zijn bij het hr-beleid voor 50plussers. Deze multidisciplinaire bijeenkomst zorgt voor een optimale mix om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Klik hier voor meer info en direct aanmelden.

Waardeer dit blogbericht:
0

Esmée Meulenkamp is een bevlogen adviseur, facilitator, trainer en coach op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid. Al jaren is zij gefascineerd door gedragsverandering en de ontwikkeling van mens en organisatie. Vanuit eigen ervaring zet zij problemen om in iets positiefs. Daarmee weet zij mensen tot de kern te brengen en te verbinden aan hun intrinsieke motivatie.


linkedin hover 32 twitter hover 32