24
mrt

Interview: Behoud en verbeter je vitaliteit

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4142
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De komende weken interviewt Esmée Meulenkamp in aanloop van het event 'Duurzame inzetbaarheid bij windkracht 12' verschillende HR-specialisten over hun aanpak van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Vanuit een brede benadering wordt gezocht naar inspiratie en vernieuwende inzichten waar u uw voordeel mee kunt doen. Dit is het vijfde deel uit de reeks.

 Jet Bolder

'Vitaliteit gaat wat mij betreft niet over ziek zijn, maar juist over hoe je je eigen fitheid kan behouden of verbeteren.' Jet Bolder, HR manager bij FrieslandCampina, spreekt over initiatieven binnen de werkmaatschappij Foodservice Europe die vitaliteit en inzetbaarheid bevorderen.

Lees hier ook deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 uit de reeks.

Wat is uw visie op duurzaam en vitaal organiseren in de toekomst?
'In de eerste plaats is duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Inzetbaarheid betekent voor mij dat mensen willen én kunnen werken en dat ze zich energiek en gezond voelen. Onze ambitie voor 2020 is dat medewerkers het werk doen dat bij hen past. Bovendien voelen ze zich fit, beschikken ze over voldoende mentale veerkracht, uithoudings- en doorzettingsvermogen.'

Richt FrieslandCampina zich op bepaalde (risico)groepen?
'Ons inzetbaarheidsbeleid is een geïntegreerd beleid. Er gebeurt veel op verschillende vlakken. Ons programma 'Fit 4 Work' is als een paraplu waar allerlei elementen onder vallen. Een voorbeeld van een programma waar iedereen in Nederland aan mee kan doen is het programma Boest. Dit bestaat uit een health check, het opstellen van een persoonlijk actieplan en de mogelijkheid om diverse workshops te volgen. Belangrijk daarbij zijn de tussentijdse evaluatiemomenten, zodat op tijd kan worden bijgestuurd. Maar naast de meer algemene groepen, richten we ons bijvoorbeeld ook op Wajongers.'

Welk beeld staat symbool voor de huidige vitaliteit van Foodservice Europe?

Bolder water
'Bij deze afbeelding denk ik aan Luctor et Emergo, een Latijnse spreuk die 'Ik worstel en kom boven' betekent. Bij FrieslandCampina ligt de lat heel hoog en er komt veel op onze medewerkers af. Het water lijkt ons soms aan de lippen te staan. Zo lijkt het ook bij de dieren op de afbeelding. Tegelijkertijd zijn de dieren sterk genoeg en in staat het vast land te bereiken. Net als wij onze doelstellingen.'

Hoe wordt bewustwording gecreëerd?
'Uit ons medewerkers betrokkenheidsonderzoek is gekomen dat veel medewerkers een hoge werkdruk voelden. Ook zagen we dat veel mensen langdurig ziek werden. Iedereen binnen Foodservice Europe ziet dus de noodzaak en voelt de urgentie.
We hebben nog meer ingezet op de bewustwording en urgentie bij het management door aandacht te besteden aan dit onderwerp tijdens de leadershipdagen. We willen dat managers fitheid stimuleren en medewerkers daarin faciliteren. Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van een cultuur die duurzame inzetbaarheid bevorderd. Deze aandacht is vooral noodzakelijk in teamverband. We hebben heel veel ambitie, maar zonder elkaar komen we er niet.'

Welk element van duurzame inzetbaarheid vindt u zelf belangrijk voor komende jaren?
'Alle 4 de pijlers zijn relevant en tegelijkertijd in ontwikkeling. Motivatie en betrokkenheid is bij ons extreem hoog, wat ook direct een valkuil is. Binnen Foodservice Europe doen we veel aan scholing en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De markt verandert continue en het wordt steeds belangrijker om met de klant mee te denken. Alles draait om het leveren van toegevoegde waarde, verbinden aan het merk en partnership. Ook zijn balans tussen werk en privé tezamen met fitheid belangrijke speerpunten. Als jonge gefuseerde organisatie met relatief jonge mensen zijn we volop in ontwikkeling. We willen hard vooruit en we zien overal kansen. Dit vraagt om flexibiliteit, energie en veerkracht.'

In hoeverre nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid?
'Iedereen is gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Maar gezondheid en energie wordt nog onderschat. Dit wordt pas belangrijk op het moment dat het te laat is. Binnen Foodservice Europe zijn we nog niet zo ver dat iedereen deze verantwoordelijkheid neemt. Maar hier komt wel steeds meer verandering in door het er met elkaar over te hebben.'

Hoe stimuleert u dit eigenaarschap?
'Tijdens de leadershipdagen gaven we een aanzet om met elkaar in gesprek te gaan over fit zijn. Naast een gezamenlijke work-out hebben we gesproken over Body fit, Mind fit, Spirit fit en Social fit. We bespraken voorbeelden uit de praktijk. Op die manier zijn deze begrippen meer gaan leven. Het is leuk om te merken dat de meeste initiatieven op het gebied van inzetbaarheid nu ontstaan op teamniveau. Tegelijkertijd wordt de individuele verantwoordelijkheid geborgd in de performance management afspraken. Tegen onze mensen zeggen we: Blijf je ontwikkelen, want stilstand is achteruitgang.'

Hoe houdt u die beweging op gang?
'Vanuit HR werken we continue aan communicatie en creëren we een gezondere werkomgeving. Zo organiseren we regelmatig workshops of events en sluiten we als organisatie ook het aanbod in de kantine aan op dit thema. Binnenkort organiseren we een pilot bewustwordingsworkshop rond energiemanagement. Alles draait dan om: hoe zit je er nu bij? Er wordt dan onder andere aandacht besteed aan het belang van een goede ademhaling. Wanneer dit soort workshops succesvol zijn, dan wordt het verder uitgerold.'

Stel: er heeft zich een wonder voorgedaan en alle inzetbaarheid problemen binnen uw organisatie zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Waaraan merkt u dit als eerst?
'Dit merk ik aan een soort rust die over de mensen en organisatie is heen gekomen. Momenteel is het nogal hectisch en veel mensen doen elkaars werk. Ik merk dan dat iedereen weer in zijn eigen rol zit, zijn/haar eigen sterkten kan benutten en dat er dan ruimte is om even met elkaar koffie te drinken. Dit komt de sfeer uiteraard ten goede.'

Waardeer dit blogbericht:
0

Esmée Meulenkamp is een bevlogen adviseur, facilitator, trainer en coach op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid. Al jaren is zij gefascineerd door gedragsverandering en de ontwikkeling van mens en organisatie. Vanuit eigen ervaring zet zij problemen om in iets positiefs. Daarmee weet zij mensen tot de kern te brengen en te verbinden aan hun intrinsieke motivatie.


linkedin hover 32 twitter hover 32