26
feb

Drie troeven om de flexibele schil te binden en te boeien

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 6051
  • 2 reacties
  • Afdrukken

De flexibele schil wordt steeds groter, maar het binden ervan blijft lastig. Mensen in deze schil willen namelijk per definitie niet worden gebonden. Daarom moeten organisaties die met flexibel personeel werken vol inzetten op het boei-aspect. Boeien van medewerkers – vast of flexibel – is überhaupt belangrijk voor elke organisatie. Alle organisaties hebben voldoende troeven om hun personeel te boeien. Hierdoor blijven zij in elk geval langer en wie weet raken ze verbonden.

Waarom verbondenheid belangrijk is?

Werknemers hebben steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie. Tussen 2001 en 2011 groeide het aandeel flexwerkers van 13 naar 18 procent. Verbondenheid is het sleutelwoord voor het binden en boeien van de flexibele schil. Iemand kan verbonden zijn met van alles. Doordat freelancers, interim-managers en zelfstandig ondernemers flexibel zijn (geworden) om een reden, is het vrijwel onmogelijk om hen aan de organisatie te binden. Een contract is het enige dat hen bindt aan de organisatie. Vanuit dit perspectief moeten organisaties inzetten op het boeien van hun flexibele schil.

Welke troeven kunnen organisaties inzetten?

Zoals gezegd hebben alle organisaties – groot en klein – troeven in huis om hun flexibele personeel te boeien en mogelijk te binden. Alle medewerkers zoeken verbondenheid. Vooral in elementen als de missie en de visie van een organisatie, de collega's (vast en flexibel) en de inhoud van de job. Deze drie elementen spelen een grote rol bij het verbinden van de flexibele schil en moeten verder worden ontleed. Wel moet ik de kanttekening maken, dat dit alleen op gaat wanneer de flexibele schil daadwerkelijk meerwaarde levert. Anders zal geen organisatie moeite willen en hoeven doen om de flexibele schil te boeien en binden.

1. De inhoud van de job

De flexibele schil wil zich in de eerste plaats identificeren met de inhoud van een job. De flexibel schil werkt niet op basis van functietitels. Flexibele medewerkers worden ingehuurd omwille van hun passie en expertise. Deze expertise is gelinkt aan de inhoud van de job. Een freelancer, interimmer of zelfstandig ondernemer functioneert in een rol die wordt aangepast aan de hand van een behoefte. Deze rol verandert continu. Dat maakt dat de flexibele schil zich ook continu moet aanpassen of ruimte moet maken voor een andere 'freelancer' met expertise die beter past bij nieuwe eisen. De uitdaging voor organisaties ligt hier in het ontwikkelen van voldoende interessante projecten, waarvoor de flexibele schil kan worden ingeschakeld.

2. De collega's

In de tweede plaats zijn het de collega's die voor verbondenheid kunnen zorgen. Hoewel de flexibele schil gewend is om zelfstandig taken uit te voeren en projecten af te ronden, zijn ook zij gebaat met een collegiale sfeer. Een freelancer, interim manager of zelfstandig ondernemer is niet alwetend. Vaak moet er ook worden samengewerkt. Organisaties kunnen samenwerking zelfs bewust creëren om verbondenheid tussen vaste en flexibele werknemers te bewerkstelligen.

3. De missie en visie van een organisaties

Een derde element waarmee de flexibele schil zich graag verbonden ziet, is de missie en visie van een organisatie. Stel dat de flexibele schil de keuze heeft tussen twee identieke projecten met dezelfde collega's, dan zal de missie en visie van de organisatie doorslaggevend zijn. Net als iedereen vinden ook flexibele medewerkers zingeving belangrijk. Zowel in economisch onzekere tijden als in florissante tijden geeft de visie een organisatie richting en sturing. De missie en visie vormen het hart van de organisatie en doorbloeden de rest van de organisatie.

De tips op een rij

Alle tips op een rijtje: organisatie die de flexibele schil willen boeien waardoor zij zich verbonden kunnen voelen moeten inhoudelijke en expertisegerichte projecten aanbieden. Daarnaast moeten zij de flexibele schil laten samenwerken met de – vaste – collega's. Tot slot moet elke organisatie een duidelijk uitgeschreven missie en visie hebben en die ook daadwerkelijk nastreven.

Welke andere elementen spelen volgens jou een rol? Welk op- en aanmerkingen heb je op basis van de door mij aangehaalde elementen? Hoe kijk jij als de flexibele schil naar het binden en boeien van personeel? Wil jij gebonden en geboeid worden? Geef jouw mening en wakker de discussie aan. Mogelijk wordt jouw input ook gebruikt in het e-book waar ik momenteel aan schrijf.

Waardeer dit blogbericht:

Lodi Planting is blogger en host bij voor het onafhankelijke kennisplatform Retentiemanagement. 1 keer per maand verschijnt er een thema nieuwsbrief. Benieuwd wat ik zeg, volg mij op Twitter, LinkedIn of Google Plus.


     

Reacties