28
mrt

Wat gaat er precies veranderen met de nieuwe Arbowet?

Geplaatst door op in Nieuws
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 4817
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Afgelopen januari is door de Tweede Kamer de nieuwe Arbowet aangenomen. In juli gaat deze hernieuwde wet in. Maar wat verandert er nu precies en wat gaat dit betekenen voor werkgevers?

De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Reden genoeg voor de regering om de Arbowet te herzien. De regering wil met deze nieuwe Arbeidsomstandighedenwet de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken, meer preventie in het bedrijf van de werkgever, en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren.

Wat gaat er concreet veranderen?

 • Open spreekuur: iedere werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te bezoeken, óók als hij of zij nog geen klachten heeft of niet verzuimt. Zo kunnen klachten en verzuim al van tevoren worden voorkomen. Iedere werknemer kan zónder toestemming gebruik maken van dit open spreekuur. De werkgever hoeft hier ook niet over te worden geïnformeerd.
 • Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts gaat vrije toegang krijgen tot de werkvloer. Tot nu toe blijft een bedrijfsarts vaak in zijn spreekkamer. Dankzij de vrije toegang op de werkvloer kan een bedrijfsarts zien wat er gebeurt en wat er leeft. De bedrijfsarts kan dan dus veel beter organisatiebreed en preventief adviseren.
 • Second opinion: een werknemer heeft altijd recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit verzoek kan alleen van de werknemer komen. Pas wanneer er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag het worden geweigerd. Er is nog geen volledige duidelijkheid over de precieze invulling en uitvoering van de second opinion, omdat het niet wordt vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, maar verder wordt uitgewerkt in de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts: in de vernieuwde wet wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een onafhankelijke en adviserende rol heeft. De werkgever is verantwoordelijk om individuele werknemers te begeleiden bij verzuim.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid: de werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker: de preventiemedewerkers krijgt als taak te adviseren aan de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, en intensiever samen te werken.
 • Basiscontract arbodienstverlening: er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd, zoals onder andere: de bedrijfsarts heeft toegang tot iedere werkplek, hoe kan de bedrijfsarts of arbodienstverlener zijn taken uitvoeren en hoe klachtenprocedures werken.

Ben jij al klaar voor de invoering voor de nieuwe wet of zit je nog met veel vragen? Hoewel je een jaar hebt om deze veranderingen door te voeren, is het van belang om alvast preventief een aantal zaken op orde te hebben. Arboned organiseert op 11 april een gratis webinar om te vertellen wat er nu precies gaat veranderen en wat dit voor invloed heeft op de werkgever. Nu al vragen? Bekijk de Q&A van Arboned over dit onderwerp.

 

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: ARBO

ArboNed maakt werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven. Zo leveren we een bijdrage aan het welzijn van mensen en de welvaart van de maatschappij. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.


Onze professionals en experts verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s in organisaties, bevorderen de gezondheid en verhogen de motivatie van mensen. Weten hoe een bedrijf ervoor staat is ons vertrekpunt. Met onze analyse-instrumenten geven wij inzicht, en op basis van dit inzicht bieden we oplossingen die aantoonbaar bijdragen aan de vitaliteit van mensen. En met vitale mensen kunnen organisaties doelen realiseren en ambities waarmaken.

Reacties