10
juli

Ben jij helemaal klaar voor de nieuwe Arbowet?

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3466
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) officieel van kracht. Hierin wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Maar wat is er allemaal precies veranderd?

Je hebt tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om alle punten uit de nieuwe Arbowet in orde te maken, dus je hebt nog even de tijd! De Inspectie SZW zal hierop toezien en controleert onder meer op de aanwezigheid, inhoud en naleving van het basiscontract. Belangrijk: bij het ontbreken hiervan kunnen ze een boete opleggen.

Waar moet je opletten?

In de nieuwe Arbowet wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

De nieuwe Arbowet heeft voornamelijk gevolgen voor de rol van de preventiemedewerker. Er komt extra aandacht voor het voorkomen van verzuim, en de preventiemedewerker krijgt meer houvast bij de uitoefening van zijn taken. Wist je dat elk bedrijf met personeel is verplicht een of meer preventiemedewerker(s) aan te stellen? Voor kleinere bedrijven (tot maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar deze rol ook zelf op zich nemen.

Meer informatie over de rol van de preventiemedewerker lezen? Klik dan hier en bekijk een gratis webinar!

Voldoe je nog niet aan deze eisen? Geen paniek! ArboNed geeft een praktische training Preventiemedewerker waarin een werknemer binnen één dag wordt opgeleid tot preventiemedewerker. Daarnaast kan ArboNed ook helpen bij het opstarten en implementeren van het preventiebeleid, en bij het uitvoeren van het plan van aanpak van de RI&E.

Wat is het belang van een RI&E?

Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat je deze gericht kunt aanpakken. Het kan voorkomen dat de Inspectie SZW je benadert voor een steekproef. In dat geval moet je met een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), inclusief plan van aanpak, kunnen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in het bedrijf op orde zijn. Iedere werkgever moet de RI&E uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. ‘En terecht’, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. ‘De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.’

‘De risico-inventarisatie en evaluatie draait om veiligheid, werkplezier, productiviteit, gezondheid en verzuimpreventie stelt Ad. ‘Stuk voor stuk zaken die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Natúúrlijk wil je dat als werkgever zo goed mogelijk geregeld hebben. Pas als je weet wat de risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan zijn, kun je tenslotte maatregelen nemen. Dát is waarom je een RI&E maakt en bijhoudt. Dat je daarmee voldoet aan de Arbowet, is een bijkomend voordeel.’

Wat is hierin de rol van de preventiemedewerker?

Het plan van aanpak is het werkdocument voor de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en evaluatie en de verbetermaatregelen die daaruit voorkomen. Ad: ‘Een aantal van die maatregelen kan de preventiemedewerker zelf uitvoeren. Denk maar aan het geven van voorlichting over beeldschermwerken of het opzetten van een online platform met informatie en tips over gezond en veilig werken. Als binnen het bedrijf de kennis of expertise ontbreekt om het plan van aanpak uit te voeren, moet het bedrijf op zoek naar externe specialisten. Dan gaat het bijvoorbeeld om specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, lichamelijke belasting, geluid, et cetera.’

De tijd van de RI&E als papieren tijger is volgens Ad definitief voorbij. ‘Ook tijdens de trainingen die ik geef aan preventiemedewerkers zie ik bij deelnemers die mindshift van “de RI&E, het moet nou eenmaal” naar “het is een kans die je moet pakken”.’

Meer weten? Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: ARBO

ArboNed maakt werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven. Zo leveren we een bijdrage aan het welzijn van mensen en de welvaart van de maatschappij. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.


Onze professionals en experts verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s in organisaties, bevorderen de gezondheid en verhogen de motivatie van mensen. Weten hoe een bedrijf ervoor staat is ons vertrekpunt. Met onze analyse-instrumenten geven wij inzicht, en op basis van dit inzicht bieden we oplossingen die aantoonbaar bijdragen aan de vitaliteit van mensen. En met vitale mensen kunnen organisaties doelen realiseren en ambities waarmaken.

Reacties