12
juni

Ziekteverlof in plaats van ziekteverzuim

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 10840
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Volgens arbodienst 365 hebben medewerkers in het eerste kwartaal van dit jaar vaker verzuimd dan in diezelfde periode in 2012. Hoewel de winter streng en lang was, is het opvallend dat medewerkers zich in die periode gemiddeld drie keer ziek meldden. Dit is het moment voor hr om aan te tonen dat met het terugdringen van verzuim kosten te besparen zijn (lees: geld te verdienen is) en om de positie als businesspartner van de lijn te verstevigen.

De cijfers op een rij

Goed verzuimbeleid bespaart kosten, vergroot de productiviteit en draagt dus direct bij aan de winst. Het kan niet anders dan dat leidinggevenden, die 'strak op target staan', dit aanspreekt. Voor hr is dit de tijd en de kans om de regie van het voorkomen en terugdringen van het verzuim terug te pakken en samen met de lijnmanagers als businesspartner het verzuim op- en aan te pakken. Maar ook bij verzuim is meten weten en gissen missen.

Het verzuim in Nederland is ook in 2012 met 0,2 procent gedaald tot vier procent. Volgens een onderzoek van Aon (2010) is dat nog steeds één van de hoogste percentages in West Europa. Ook leert ieder onderzoek dat de kosten van ziekteverzuim in Nederland meer dan tien miljard bedragen.

Een aantal cijfers een op een rij:
• De helft van de werknemers heeft niet verzuimd.
• Vrouwen verzuimden in 2011 gemiddeld iets meer dan mannen: gemiddeld 4,9 dagen per 100 kalenderdagen in een jaar tegen mannen 3,8 dagen.
• Er zijn grote verschillen tussen sectoren en beroepsgroepen, zowel in verzuimpercentage, verzuimfrequentie als in verzuimduur. Landbouw en visserij is de sector met het laagste verzuimpercentage (2,5 procent), openbaar bestuur scoort het hoogst (5,3 procent).
• In het onderwijs zijn er veel verzuimgevallen, maar van korte duur.
• De duur van het ziekteverzuim neemt fors toe met het stijgen van de leeftijd. Opvallend is echter dat met het stijgen van de leeftijd de gemiddelde meldingsfrequentie niet stijgt.
• Van alle verzuimers is 58 procent binnen een week weer aan het werk, 87 procent werkt binnen vier weken weer en na zesentwintig weken is 98 procent weer hersteld.
• In 23 procent van de verzuimgevallen is de oorzaak van het verzuim geheel of gedeeltelijk in het werk gelegen. De belangrijkste verzuimfactoren zijn conflicten, werkdruk of fysiek zwaar werk.
• De invloed van leefstijl op verzuim is niet zo groot. Roken en overgewicht leveren geen significante verschillen op.
• Eind 2011 werden er bijna 825.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd.

Bronnen: TNO en Nationale Kompas Volksgezondheid (2012)

Dit zijn hoge percentages, aantallen en bedragen die aangeven dat er forse bedragen te verdienen zijn bij het voorkomen en terugdringen van het verzuim. Als je googelt op Wat zijn de kosten van een verzuimdag? zie je dat deze variëren van 250 tot 500,- euro.

Een uitgelezen kans voor de hr-professional om geld voor de organisatie te verdienen en daar zijn tegenwoordig allerlei slimme tools voor. Rekende deze professional vroeger op de achterkant van een sigarendoosje de kosten van een verzuimdag uit, nu is daar bijvoorbeeld de rekenmodule van het TNO. Gemak dient de mens.

'Werkgevers kunnen op enorme kosten worden gejaagd als ze de gegevens die het UWV gebruikt om de premies voor de nieuwe Ziektewet vast te stellen, niet goed controleren. De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen oplopen tot wel vijf ton per werknemer. De verwachting is dat ruim een derde van de UWV-gegevens over ex-werknemers onjuist is', aldus risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

De organisatie heeft de gevolgen van de Modernisering Ziektewet in kaart gebracht. Het UWV is gestart met het verzenden van een lijst met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen van werkgevers. Op basis van deze gegevens worden de premies vastgesteld die werkgevers moeten betalen.

Niet afkopen

Zo'n tien jaar geleden beweerde een directeur van een arbodienst in het VPRO-radioprogramma De Ochtenden dat de helft van de ziekmelders niet ziek is, maar zich wel ziek meldt. Ze zijn 'ziek' van het werk en hun leidinggevende die daar maar niets aan doet en misschien is dat de reden om maar niet naar het werk te gaan. De arbodienst en het radioprogramma bestaan inmiddels niet meer, maar de stelling houdt volgens mij nog wel stand. En daar hebben medicijnen als mindfullness, levensfasegericht hr, pop-gesprekken, het nieuwe werken en wat dies meer zij niet veel aan kunnen veranderen.

Nog steeds kopen veel organisaties het terugdringen van het verzuim af door een arbodienst in te schakelen. Maar wat kan deze doen aan het wegnemen van de ziekmakende (werk)omstandigheden, anders dan deze signaleren? Het zijn de leidinggevenden die in stelling moeten worden gebracht. Zij zouden eens wat vaker en langer na kunnen denken over de antwoorden op de volgende vragen:
• Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn medewerkers echt ziek worden?
• Hoe komt het dat medewerkers zich een beetje ziek voelen en een baaldag nemen?

Bij ziekteverzuim kan wit en grijs verzuim onderscheiden worden. Wit verzuim (de medewerker is ziek en meldt zich ziek) is een direct gevolg van lichamelijk disfunctioneren. Het betreft hier overduidelijke gevallen van 'ziek is ziek'. Bij grijs verzuim (de medewerker voelt zich ziek en meldt zich ziek ) is niet direct vast te stellen dat de medewerker ziek is, hij voelt zich echter wel ziek en blijft thuis. Hoofdpijn en andere 'pijntjes' zijn voor de medewerker redenen om niet naar het werk te gaan. Veel van het ziekteverzuim is grijs en als de druk zijnde of -doende leidinggevende winst wil behalen bij voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim op zijn afdeling, zou hij of zij daar eens zijn energie in moeten steken. Want dat verzuim een keuze is, is van alle tijden.

Verzuim is een keuze

In mijn training stel ik dat er medewerkers zijn die, als zij in de ochtendkracht lezen dat er een griepepidemie op komst is, zich prompt ziek melden. En deze stelling mag bij de deelnemers op herkenning rekenen! Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Immers, wat doet iemand die 's ochtends met een snotneus opstaat? Neemt hij een aspirientje en gaat hij naar zijn werk of blijft hij thuis? Dat is een keuze. De behoefte om thuis te blijven, is bij een medewerker hoog als het aantal ziekmakende factoren op het werk hoog is. Deze kunnen liggen op het gebied van vier a's: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsbelasting en arbeidsverhoudingen. Het is aan de leidinggevende om de kwaliteit van en de medewerkertevredenheid over deze vier factoren te monitoren.

Door bijvoorbeeld verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan zijn medewerkers te delegeren, geeft de leidinggevende aan dat medewerkers méér zijn dan een nummer. Tijd en ruimte voor persoonlijke -en professionele ontwikkeling en een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid zorgen voor een binding met de organisatie en verminderen de kans op grijs verzuim. Functionerings- en ontwikkelgesprekken bewijzen hierin hun waarde, als ook het gestructureerd voeren van werkoverleg. Met deze interventies voorkomt de leidinggevende ziekteverzuim en dat is beter en goedkoper dan genezen.

Verzuimverlof

Ik adviseer leidinggevenden het verzuim te de-medicaliseren en met ziek-voelende medewerker te onderzoeken naar wat hij of zij wel kan. Een medewerker die zich ziek voelt, zo redeneren deze organisaties, ervaart een disbalans in de belasting en belastbaarheid en dat kan een medische of een niet-medische achtergrond hebben. De medewerker neemt vanuit de eigen verantwoordelijkheid de beslissing niet te gaan werken, maar heeft zich wel door middel van een arbeidsovereenkomst gecommitteerd tot het verrichten van arbeid. Vanuit dit perspectief is het passend een soort bijzonder verlof aan te vragen, met als reden arbeidsongeschiktheid door ziekte; ziekteverlof. Organisaties die voor deze aanpak kiezen, geloven dat iedereen van werken beter wordt.

Open deuren

Waarschijnlijk zijn dit open deuren die bekend zijn bij leidinggevenden. Toch geven velen, de goeden daargelaten, te weinig vitamine A (aandacht) aan hun medewerkers. Is dat omdat de waan van de dag regeert en iedere beslissing om voorrang strijdt? Ze kijken vooral naar de korte termijn en verzuimen te investeren in het voorkomen van het verzuim omdat dat pas op de langere termijn zal renderen. Een uitgelezen kans voor hr om met cijfers aan te tonen dat het voorkomen en terugdringen van verzuim, een renderende investering is. En daarvoor spitsen de oortjes van leidinggevenden zich vaak wel.

Waardeer dit blogbericht:
0

Jacco van den Berg, bedrijfseconoom, is al bijna twintig jaar van mening dat het succes van organisaties wordt bepaald door de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar medewerkers. De synergie die ontstaat wanneer persoonlijke én organisatiedoelen worden bereikt, staan volgens hem garant voor het succes van een organisatie. Met zijn bureau, Van den Berg Training & Advies, traint en adviseert hij leidinggevenden en HR-professionals op leiderschapsontwikkeling en selectie-, beoordelings-, functionerings-, (loopbaan)coachgesprekken en verzuimgesprekken. Met de VdB Blended Learning Academie heeft hij over deze onderwerpen e-learningsmodules ontwikkeld.


Jacco is auteur van meer dan dertig boeken waaronder Het GROTE gesprekkenboek,  Het handboek Werving en selectieHet CoachingsalfabetOverspoeld door schaarste,  POP in Nederland en Ondernemersboegbeelden. Wekelijks levert hij een bijdrage aan de rubriek ‘Verdien ik wel genoeg? van Intermediair en de Volkskrant en hij schrijft hij blogs voor HRbase.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties