17
juli

Interview Martin Teunissen: ‘Houd arbobeleid lean and mean'

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4027
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Voor het boek Werkplezier interviewde Patricia Andries vijfentwintig professionals over werk en vitaliteit. Een selectie hiervan publiceerde zij in haar boek: verhalen over daadkracht, humor, geluk, je balans bewaken, medewerkers inspireren en motiveren en zinvolle resultaten behalen op de werkvloer. Vandaag een interview met Martin Teunissen, Human Resources Manager, Euro Shoe Nederland.

Hoe was je dag?

Prima! Plezierig druk en afwisselend. Mijn collega uit België was op bezoek, dat maakt mijn dag altijd wat hectisch. Omdat zij op het hoofdkantoor in België werkt is het belangrijk dat we elkaar regelmatig 'live' zien. Dan bespreken we niet alleen praktische zaken, maar zetten we ook lijnen uit die te maken hebben met de manier waarop we ons HR-beleid uitvoeren.

We proberen het HR-beleid voor Nederland en België zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en hetzelfde te houden. Tussendoor gaat mijn telefoon vaak en sommige kwesties dulden geen uitstel. Ik vind het belangrijk om goed bereikbaar te zijn.

Je hebt altijd te maken met een stevige werkdruk. Wat maakt dat je toch met plezier naar je werk gaat?

Euro Shoe is van origine een Vlaams familiebedrijf. Mensen kennen ons vooral onder de namen Avance, Bristol en Shoe Discount. We zijn een platte organisatie en wars van opsmuk. De managementstijl is recht door zee en het motto: zuinigheid met vlijt. In een familiebedrijf is duurzaam ondernemen een van de belangrijkste kernwaarden. Je bouwt namelijk een bedrijf voor de volgende generatie. Ik voel me daarbij thuis. Mijn werkzaamheden hier zijn zo divers dat ik eigenlijk nooit een gevoel van sleur ervaar. Sterker nog, ik leer elke dag wel iets nieuws. Ik vergaar kennis waardoor ik op basis van voortschrijdend inzicht anders handel en oordeel dan daarvoor. Het feit dat ik me hier nog elke dag kan ontwikkelen, bepaalt voor een groot deel mijn werkplezier.

De directie van Euro Shoe opereert vanuit België; een hele andere wereld op het gebied van arbeidsrecht en fiscaliteit. Ik ben het enige lid van ons managementteam met kennis van de Nederlandse wetgeving. Dat brengt een flinke verantwoordelijkheid met zich mee.Maar juist daarom heb ik de afgelopen jaren wel behoorlijk wat expertise opgebouwd.

Ik heb het altijd als een prettige uitdaging gezien om zoveel mogelijk te blijven leren. Ontelbare uren heb ik besteed aan het bijhouden van relevante jurisprudentie en vakliteratuur, vooral in de avonduren. Op basis van al die zelfstudie in combinatie met ruim 20 jaar praktijkervaring ben ik inmiddels een halve jurist geworden. Althans, dat wordt mij wel eens verweten. Wat me daartoe drijft? Ik kan niet tegen onrecht. Wanneer ik vind dat er sprake is van een onrechtvaardige situatie, bijt in me daarin vast en ga op zoek naar een eerlijke oplossing.

Wat is jouw eerste associatie bij de term 'arbo'?

Het eerste wat bij me opkomt is 'wet- en regelgeving'. En dan met een vlag die niet altijd de lading dekt. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om een stoel achter de kassa te zetten terwijl medewerkers het in de praktijk vaak plezieriger vinden om staand achter de kassa te werken. Kassawerkzaamheden zijn bij ons in ieder geval dynamisch. Die stoel staat dan letterlijk in de weg en veroorzaakt irritatie en soms zelfs struikelgevaar. Ik geloof in het werken en handelen vanuit de géést van de wet, in plaats van volgens de letter. Met gezond verstand werken aan goede zorg voor arbeidsomstandigheden, daar zijn alle partijen bij gebaat.

Waarvan zeg je: 'dat is nu goed geregeld in Nedeland'?

Er wordt door de Inspectie SZW (Voorheen Arbeidsinspectie, red.) gelukkig steeds meer aandacht besteed aan de verschillen die er zijn tussen branches. Daar ben ik blij mee. Die differentiatie is echt noodzakelijk. Dat geeft namelijk ruimte om naar verschillende oplossingen te kijken.

Ook goed: Het thema werkbeleving is de afgelopen jaren door werkgevers en overheid stevig op de agenda gezet. Zorg voor werkplezier zie ik als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. In de detailhandel worden wij er door de consument echt op afgerekend wanneer de sfeer niet goed is. Wanneer mensen de winkel niet als een plezierige plek ervaren, dan is dat uiteraard niet gunstig voor de verkoop. Daarom hebben al onze winkels een metamorfose ondergaan en zijn onze medewerkers getraind in het nog beter verlenen van service. Zoals eerder aangegeven zijn wij een platte organisatie waardoor de stem van de medewerkers op de vloer nog altijd wordt gehoord. Daar moet je dus wat mee doen.

En wat kan er wel wat beter geregeld worden?

Er mogen wel wat minder regels komen, zodat er meer ruimte komt voor het echte ondernemen. Dat is juist in deze tijd van wezenlijk belang. De regeldruk neemt nog steeds toe. Ondernemers nemen heus hun eigen verantwoordelijkheid wel.

Heb je een gouden tip op het gebied van arbomanagement?

Houd je arbobeleid lean and mean. Daarmee bedoel ik: maak niet meer regels en afspraken dan echt noodzakelijk is en formuleer deze zo helder mogelijk. Een goede arbodienst met korte lijnen is ook een vereiste voor efficiënt arbobeleid.
We hebben tijd en geld geïnvesteerd in het vinden van de arbodienst die bij ons past.

Ik kan je zeggen: dat loont. Ik kan op elk moment rechtstreeks bellen met bijvoorbeeld een bedrijfsarts, heb heldere afspraken en een fantastisch rapportagesysteem.

En een laatste tip: Sta open voor de mening en beleving van je medewerkers, zeker op het gebied van subjectieve punten zoals werkbeleving. Ga daarom gerust eens een paar dagen meewerken op de winkelvloer om dit werken zelf te ervaren.

Wat vind je van het nieuwe werken?

Dat vind ik moeilijk. Want wat wordt er nou eigenlijk precies onder verstaan? Thuis werken? Flexibel werken? Thuis werken is in een winkelbedrijf geen optie. Wij werken altijd al met flexibele uren en vergeet daarbij niet dat een winkel momenteel bijna 7 dagen per week open is. Consumenten komen nu eenmaal naar een winkel wanneer het hen uitkomt. Wij proberen daar uiteraard zo goed mogelijk op in te spelen.

Flexibilisering van arbeid is in de retail geen fenomeen maar als vanzelfsprekend ingeburgerd. Ik ben o.a. lid van een commissie die zich bezig houd met flexibilisering van arbeid en alles wat dat met zich meebrengt. Samen met (werkgevers)vertegenwoordigers van andere branches brengen wij dit fenomeen in kaart om het vervolgens onder de aandacht te brengen bij de betrokken bewindslieden in Den Haag. We willen daarmee bereiken dat zij op basis van reële en actuele argumenten positie kunnen kiezen bij het maken van beleid bijvoorbeeld, in het kader van het regeerakkoord. Ik steek daar veel tijd in, omdat ik het belangrijk vind dat we als werkgever of beter gezegd als branche gehoord worden in Den Haag. Vergeet daarbij niet dat de Retail in Nederland een belangrijke sector is, maar niet altijd goed gekend. Een sector waar menigeen zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt heeft gezet en een belangrijke banenmotor. Dan moet je als sector ook serieus worden genomen.

Arbodienst of zelfstandige bedrijfsart?

Gezien onze geografische setting is het volgens mij onmogelijk om met een zelfstandige bedrijfsarts samen te werken. Onze winkels staan nu eenmaal verspreid door heel Nederland. We werken samen met VerzuimFocus, een arbodienst en zijn zeer tevreden over de samenwerking. Ik vind het heel plezierig dat ze werken met een vaste contactpersoon die zich houdt aan de gemaakte afspraken. En het belangrijkste: ze denken pro-actief met ons mee. Ze stellen zich echt op als een partner en spreken zowel de werknemer als de leidinggevende voordat ze een advies uitbrengen.

Hoe zie je de toekomst op het gebied van arbeidsomstandigheden?

Lastige vraag. Ik heb geen glazen bol maar ik denk dat de overheid in toenemende mate terug gaat treden. Publiek wordt privaat. Het wordt aan marktpartijen overgelaten om samen afspraken te maken en condities te creëren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Ik verwacht dat de focus minder komt te liggen op regelgeving en meer op (steekproefsgewijze) controle van de, al dan niet per branche, gemaakte afspraken.

Wat doe je zelf om gezond en fit te blijven?

Ik probeer de balans tussen vrije tijd en werk zo goed mogelijk te bewaken. Regelmatig trek ik eropuit met mijn motor, alleen of met mijn gezin. En dan ga ik juist op zoek naar de niet gebaande paden. Op plekken komen waar anderen niet komen. Daar krijg ik energie van. Ik ben net nog een weekje op de motor naar Polen geweest. Alleen, maar nooit zonder gezelschap. Want ik ontmoette er mensen uit heel Europa.

Waardeer dit blogbericht:
0

Patricia Andries is coach, trainer en adviseur en eigenaar van Optimum Arbo, bureau voor arbo-expertise. Zij was als expert arbeidsomstandigheden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de arbocatalogus Drogisterijen Nederland en ontwikkelde het welzijnsbeleid voor Albert Heijn België. Daarnaast adviseert ze grote en kleine(re) ondernemers over thema's als vitaliteit, de Risico Inventarisatie en arbobeleid.


In 2013 interviewde zij 35 professionals voor haar boek "Werkplezier." Plannen voor een volgend boek zijn in de maak.


Haar missie
Werkgevers en werknemers laten zien hoe zij het beste uit zichzelf én elkaar kunnen halen.


Haar werkwijze
Kennis beschikbaar maken via (gratis!) publicaties op haar website.
Professionals ondersteunen, inspireren en adviseren.


linkedin hover 32 twitter hover 32