05
mrt

Interview: Kies je koers

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3322
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De komende weken interviewt Esmée Meulenkamp in aanloop van het event 'Duurzame inzetbaarheid bij windkracht 12' verschillende HR-specialisten over hun aanpak van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Vanuit een brede benadering wordt gezocht naar inspiratie en vernieuwende inzichten waar u uw voordeel mee kunt doen. Dit is het tweede deel: een interview met Douwe Brouwer. Lees ook deel 1 uit de reeks. 

DouweBrouwer

Douwe Brouwer is 23 jaar werkzaam bij ING als projectleider, consultant en manager binnen diverse HR-afdelingen en projecten. In zijn huidige functie richt hij zich op employee development en met zowel het klassieke als het nieuwe organiseren.

1. Wat is uw visie op duurzaam en vitaal organiseren in 2025?/ in de toekomst?
"Iedereen heeft een bepaald talent, En ING nodigt iedereen uit zijn of haar talent te gebruiken en ermee naar voren te komen. Dat is de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Vanuit deze visie zetten we verschillende middelen in om dit te faciliteren. Duurzame inzetbaarheid is en blijft een kernpunt in het HR beleid van ING."

2. Welk beeld staat symbool voor de huidige vitaliteit en inzetbaarheid van uw organisatie?

Esmée3

"In onze branche zijn veel veranderingen gaande; klanten zijn online gaan bankieren en de techniek ontwikkelt zich razendsnel. Je kunt je voorstellen dat we met z'n allen in een bootje zitten dat door de woeste golven vooruit moet. Het water bruist en de urgentie is voelbaar: het moet anders en het moet slimmer. Om vooruit te komen is het belangrijk dat iedereen op een goede plek zit en dat er goed teamwork wordt geleverd. Het draait allemaal om energie en gezamenlijke dynamiek."

3. Richt uw inzetbaarheidsbeleid zich op bepaalde (risico)groepen?
"Wij richten ons niet specifiek op bepaalde doelgroepen, iedereen wordt gestimuleerd om aan zijn/haar inzetbaarheid te werken. Ook als je goed in je functie zit, is het verstandig je regelmatig af te vragen: ben ik nog met de goede dingen bezig? Ben ik voorbereid op de toekomst? Het is belangrijk om te beseffen dat je werk over een aantal jaar compleet anders kan zijn, of al dan niet is verdwenen. Dat geldt voor iedereen. Daarnaast concentreren we ons soms tijdelijk op meer specifieke doelgroepen. Zo hebben we bijvoorbeeld een apart aanbod voor ouderen boven de 50 jaar, Ervaring Werkt. Ook managers krijgen speciale aandacht, omdat zij een belangrijke rol spelen in duurzame inzetbaarheid. Met het programma Onbekend talent richtten we ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

4. Welk element van duurzame inzetbaarheid vindt u zelf belangrijk voor komende jaren?
"Er springt niet echt een element uit. We ontwikkelen dit integraal. Een aantal jaar geleden was vitaliteit echt het speerpunt. De vroegere arbodienst is omgevormd tot een health and safety-department. Daarmee hebben we bewust gekozen om ook de preventieve kant aandacht te geven.

Tegenwoordig is dit onderdeel van een integraal geheel en is dit net zo belangrijk als engagement en goede werk-privé balans. Maar ook vakkennis en vaardigheden blijven heel belangrijk. We werken met professionals die zich continue moeten blijven ontwikkelen. Een nieuwe switch in je carrière is niet zomaar gemaakt. Dat komt omdat het om een vak gaat dat sterk wordt beïnvloed door allerlei regelgeving. Eerst moet je je oriënteren en goed voor ogen hebben welke weg je daarvoor moet gaan. Binnen ING hebben we hier speciale paden voor uitgezet."

5. In hoeverre nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid?
"Eigenaarschap begint bij een goede dialoog en duidelijke afspraken tussen manager en medewerker. Aan het begin van het jaar maakt iedereen een ontwikkelplan met bijbehorende ontwikkelafspraken. Speerpunten daarin zijn de persoonlijke bijdrage aan de ambitie van de organisatie, maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de planning- en beoordelingscyclus komen we hier structureel op terug en eventueel worden medewerkers hier ook op aangesproken. Met de komst van een geïntegreerd online platform zien we dat medewerkers steeds meer de regie nemen over hun eigen loopbaan."

6. Hoe stimuleert u dit eigenaarschap?
"Onze mission statement is: empowering people to stay a step ahead in life and business. Mensen worden gestimuleerd om een stapje vóór te blijven in werk en leven. We werken aan het bewustzijn van mensen door continue impulsen te geven via events, voorlichting en internetsites. Regelmatig organiseren we landelijke carrièredagen. Bij verschillende stands staan mensen klaar met loopbaanadvies, gezondheidstests, trainingen, sollicitatietips en de mogelijkheid om een foto te maken voor linkedIn, etc. Ook stimuleren we betrokkenheid bij verschillende netwerken binnen ING, omdat we merken dat deze verbinding de bevlogenheid ten goede komt. Zo hebben we netwerkgroepen speciaal voor vrouwen, allochtonen, ouderen, jongeren, etc."

7. Hoe houdt u deze veranderbeweging op gang?
"Mensen blijven in principe liever binnen hun comfortzone. Je moet ze vaak van buitenaf helpen om op gang te komen. Dat kan een bedreiging zijn, maar wij geven er liever een draai aan in de vorm van een positieve prikkel. Het hebben van een goede intranetpagina waar alles samenkomt is noodzakelijk, maar is nog niet voldoende. Belangrijk is dat het management aandacht besteedt aan dit onderwerp.
We realiseren ons ook dat leidinggevenden een belangrijke rol spelen in deze beweging. Dit gebeurt al, maar het kan altijd beter. We zijn nog niet klaar en het is nog niet perfect. Maar het gaat ook om meerjarenplannen."

8. Stel: er heeft zich een wonder voorgedaan en alle inzetbaarheid problemen binnen uw organisatie zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Waaraan merkt u dit als eerst?
"Als er geen reorganisaties met ontslagen meer nodig zijn. Dan hebben wij ons werk goed gedaan. Dan is iedereen zo flexibel en meebewegend in die veranderende omgeving dat dit soort heftige middelen niet meer nodig zijn."

Op 10 maart komt dit thema aan bod tijdens HRinspiratie - Duurzame inzetbaarheid bij windkracht 12! Deze dag is een uniek ontmoetingspodium voor hr professionals, loopbaanadviseurs, bedrijfsartsen en managers. Vier doelgroepen die elk vanuit eigen invalshoek betrokken zijn bij het hr-beleid voor 50plussers. Deze multidisciplinaire bijeenkomst zorgt voor een optimale mix om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Klik hier voor meer info en direct aanmelden.

Waardeer dit blogbericht:
0

Esmée Meulenkamp is een bevlogen adviseur, facilitator, trainer en coach op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid. Al jaren is zij gefascineerd door gedragsverandering en de ontwikkeling van mens en organisatie. Vanuit eigen ervaring zet zij problemen om in iets positiefs. Daarmee weet zij mensen tot de kern te brengen en te verbinden aan hun intrinsieke motivatie.


linkedin hover 32 twitter hover 32