17
sept

Help! Een manager

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3596
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Het is een bekend fenomeen in verandermanagement. Vele theorieën, handleidingen en stappenplannen bieden leidinggevenden handvatten om verandering in een organisatie door te voeren. Maar de vraag blijft vaak hoe je in de praktijk de winkel draaiende houdt terwijl er een grote verbouwing plaatsvindt? Veel managers hebben het gevoel er alleen voor te staan. Die handvatten worden eerder ervaren als een extra werklast dan als een hulpmiddel.

Wat kunnen wij veranderen aan verandermanagement? Hoe kunnen wij ervoor zorgen de handvatten uit het vak, daadwerkelijk houvast bieden? Welke vragen zouden we aan elkaar willen stellen die je in de praktijk nooit stelt?

Inspiratie@café

Met deze vraag heb ik een paar maanden geleden een groepsdiscussie gestart in de Linkedin groep Verandermanagement Beweging in verandering. De uitkomsten worden gebruikt in een wereldcafé dat HRcommunity, Rijkswaterstaat en LEF organiseren op 26 september in het LEF Future Center in Utrecht (gratis toegang).

Voor aanmelden en meer informatie: klik hier

Discussie

Het was een rake en levendige discussie. Vooral tussen de veranderdeskundigen onderling en met minder inbreng vanuit 'de lijn'. Een deel van de discussie er ging dan ook over waarom dat onderscheid eigenlijk nog gemaakt moet worden? Een voor mij onverwachte wending was de vraag of management überhaupt wel nut heeft bij het doorvoeren van verandering? Moeten de veranderingen niet juist uit zichzelf plaatsvinden? Minstens net zo levendig waren de reacties dat je toch een richting, visie, stip op de horizon zult moeten hebben en daarop moet sturen. En de vraag andersom: Is al dat veranderen eigenlijk wel zinvol?

Veel vragen ook naar de emoties, en weerstanden die een leidinggevende zelf ervaart bij het doorvoeren van verandering. Hoe ga je daarmee om en hoe houd je je mensen gemotiveerd?. Welke strategie en leiderschapsstijl kies je bij het doorvoeren van veranderingen en hoe blijf je bij dit alles een authentiek leider?

De leidinggevenden (of degenen die namens hen meediscussieerden) stelden vragen die meer op de praktijk gericht zijn.. Concrete vragen naar de toegevoegde waarde van de adviseur.. Wat kun jij voor mij betekenen in dit traject?

Thema's rondom verandering

De thema's destilleren zich al aardig: De noodzaak van verandering, de rolverdeling tussen de changeprofessional en het lijnmanagement, de noodzaak van deze rollen bij verandering. Emotie en leiderschapsstijl. En 'de vraag voor de vraag'; de concrete behoefte aan ondersteuning vanuit de lijnmanagers. Wat hebben zij nodig? Laten we de 26ste ook een blanco tafel reserveren voor wat nog niet 'ter community' is gekomen.

Samen met HRcommunity, Rijkswaterstaat en Lef Future Center, kijk ik uit naar een inzichtgevend en leerzaam wereldcafé...

Waardeer dit blogbericht:

Reacties