28
aug

Aanpak bij veranderingen: autorijden met vierkante wielen

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4193
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Er is een grote misvatting geslopen in het fundament van veel theorieën en aanpakken voor organisatieverandering. Die misvatting is dat mensen niet kunnen of niet willen veranderen. Maar ieder mens toont de hele dag door de wil en de kunde tot veranderen. Een betere constatering zou zijn dat medewerkers de kans ontnomen is te participeren in de verandering. Co-creatie met behulp van een creatieproces geeft een duidelijke verklaring hiervoor. Iedere verandering in een organisatie wordt via dat creatieproces gerealiseerd.

Creatie

Het creatieproces wil zeggen dat een verandering eerst bedacht moet worden (creatie) alvorens je de acties tot materialisatie van die verandering kunt ondernemen. Als je niet bedenkt kun je niet uitvoeren. Bedenken komt voor uitvoeren. Zie daar de simpele basisregels die het mechanische proces van de totstandkoming van een verandering beschrijft.

Materialisatie

Wanneer je dit met een groep mensen uitvoert spreek je over co-creatie en co-materialisatie. Ook hier gelden bovenstaande regels: je moet mee bedenken wil je mee kunnen uitvoeren. In veel grote organisaties worden de veranderingen nu meestal bedacht door een kleine groep mensen en is de uitvoering bij een andere, veel grotere groep mensen belegd. Mensen die niet hebben kunnen meedenken en dus niet kunnen participeren in de uitvoering. Oftewel, hen is de kans ontnomen te participeren in de creatie en de materialisatie van de verandering.

Misvatting

De misvatting dat mensen niet kunnen of willen veranderen is er één met serieuze consequenties. Het is een misvatting waarvan veel mensen zich niet bewust zullen zijn. Het bepaalt in veel gevallen de aanpak bij een verandertraject. Mensen worden benaderd vanuit deze misvatting, alsof zij het probleem van de verandering zijn, in plaats van de bedenkers van de oplossing. Daar spreekt een niet zo positief mensbeeld uit. Logisch dan ook dat de reactie op deze aanpak meestal negatief is wanneer medewerkers in een verandering gedwongen worden te participeren. En dat is heel vaak negatief.

Noodzakelijk

Een aantal situaties ter verduidelijking. Acties die genomen worden om te motiveren zijn het gevolg van het uitgangspunt dat medewerkers niet willen veranderen. Een doordacht communicatieprogramma is gebaseerd op de opvatting dat medewerkers actief geïnformeerd en overtuigd moeten worden van de noodzaak van de verandering. En één die ik persoonlijk erg pijnlijk vind: de sense of urgency. Die genoemd wordt als belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle verandering. Feitelijk impliceert dit dat alleen als het echt noodzakelijk is medewerkers bereid zullen zijn in de verandering mee te werken.

Kleur en beweegredenen

Zo is er ook veel aandacht voor de verschillen tussen mensen in een organisatie en de noodzaak de aanpak bij de verandering af te stemmen op die verschillen. Mensen worden bijvoorbeeld geclassificeerd naar kleur of beweegredenen. De oplossingen worden steeds meer doordacht om maar te zorgen dat mensen participeren in de verandering. Natuurlijk is dat een goed streven bij organisatieveranderingen. Echter wanneer er geen co-creatie bij de verandering toegepast wordt is het als het opvoeren van de motor van een auto terwijl die nog wel vierkante wielen heeft.

Ronde wielen

De oplossing is co-creatie van de verandering. Daarmee krijg je automatisch betrokkenheid bij de verandering, bij het bedenken en uitvoeren. De creatieve kracht van de betrokken medewerkers en hun praktijkervaring wordt aangesproken. De kwaliteit van de oplossing wordt beter en participatie is een automatisch gevolg. Zonder co-creatie is die grote groep mensen de kans ontnomen om te participeren in die verandering.

Prestaties

Co-creatie is de randvoorwaarde die ingevuld moet zijn om een succesvolle verandering te kunnen maken. Het zijn de spreekwoordelijke ronde wielen waarmee gereden wordt. Wanneer je daarna aan het motormanagement gaat werken (communicatieprogramma opzetten) en een nieuw uitlaat monteert (sense of urgency benadrukken), zal dat een positieve bijdragen leveren aan de prestaties van de auto. Maar eerst van die vierkante wielen af.

Waardeer dit blogbericht:
0

Paul Brand is actief als Management Consultant, gespecialiseerd in organisatie veranderingen. Paul verspreidt zijn aanvullende visie over organisatieveranderingen onder andere als initiatiefnemer van het nieuwe veranderen. Hij is daarnaast auteur van het boek "Successful organizational development through Co-creation"

Reacties