16
okt

Policy Alienation and the Power of Professionals

Geplaatst door op in Boeken
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 6065
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Weerstand tegen verandering verklaard door nieuw model 'beleidsvervreemding'

Recensie geschreven door: Sjors Overman

Veel docenten op middelbare scholen voelen niets voor de implementatie van een urennorm en artsen komen in het geweer tegen diagnosebehandelcombinaties. Hun weerstand, en die van professionals met vergelijkbare beroepen, kan voor een groot deel verklaard worden door het feit dat de professionals vervreemden van het beleid waarmee ze te maken krijgen. Althans, dat stelt Lars Tummers in zijn boek Policy Alienation and the Power of Professionals.

Vervreemding

De term vervreemding roept associaties op met Karl Marx, of met de jaren '60. Is vervreemding van beleid dan oud nieuws? Nee. Tummers laat in zijn boek op een overtuigende manier zien dat vervreemding voor professionals misschien wel actueler is dan ooit. Het onderzoek leert ons dat vervreemding van beleid, bijvoorbeeld door prestatiemetingen of productietargets, leidt tot grote weerstand door professionals. Het bijzondere van dit boek is dat het niet alleen blootlegt hoe dit mechanisme werkt, maar ook enkele concrete aanbevelingen biedt.

In vijf delen wordt de lezer in vogelvlucht door de geschiedenis, oorzaken en consequenties van beleidsvervreemding geleid. Tummers definieert beleidsvervreemding als de cognitieve staat van een professional die een psychologische breuk ervaart met het te implementeren beleidsprogramma Hierbinnen onderscheidt hij gevoelens van machteloosheid en zinloosheid. Machteloosheid heeft betrekking op het gebrek aan invloed op de inhoud van beleid, op de manier van implementatie en op de keuze in straffen of belonen van burgers tijdens de uitvoering. Zinloosheid gaat over de beperkte waarde voor de samenleving, of voor de individuele burger op wie het beleid van toepassing is.

Instrument voor meten van beleidsvervreemding

Na de uitgebreide begripsbepaling en geschiedenis van het onderwerp duiken we echt de diepte in. De auteur presenteert een robuust meetinstrument om de dimensies van beleidsvervreemding te meten als opmaat voor de laatste delen van het boek. De door Tummers ontwikkelde vragenlijst is met zorg samengesteld en overtuigend gevalideerd. Het meetinstrument wordt echter kortstondig terzijde geschoven voor een kwalitatieve analyse van de oorzaken voor beleidsvervreemding. De oorzaken van gevoelens van zin- en machteloosheid bij professionals heeft Tummers in een vergelijkende casestudy onderzocht. Hoewel dit deel van het onderzoek op een erg degelijke manier is uitgevoerd, zou een betere koppeling met het zojuist gepresenteerde meetinstrument voor de hand liggen en extra diepgang verschaffen. Hij toont aan dat de oorzaken van beleidsvervreemding vooral moeten worden gezocht in het New Public Management: prestatiemetingen, een focus op productie en bezuinigingen zorgen voor gevoelens van zin- en machteloosheid. Een cruciaal is punt uit dit hoofdstuk is echter dat professionalisering van de beroepsgroep beleidsvervreemding voorkomt. Beroepsverenigingen en erkenning van de professie zorgen juist voor minder vervreemding.

De hoofdstukken over het gevolg van beleidsvervreemding vormen het meest overtuigende deel van het onderzoek. Vervreemding van beleid is een zeer belangrijke verklarende factor voor weerstand van professionals tegen verandering, zo blijkt uit deel 4. Ook als er wordt gecontroleerd voor een aantal contextfactoren blijven de resultaten overeind. Zowel voor de onderzochte verloskundigen als voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten geldt dat gevoelens van zin- en machteloosheid een zeer sterke invloed hebben op de weerstand van deze professionals tegen veranderend beleid. Deze conclusie is voor veel beleidsmakers relevant: Tummers laat zien dat het zin heeft om professionals en hun beroepsorganisaties te betrekken bij formulering van nieuw beleid en levert met degelijk gebruik van kwantitatieve methodes een waardevolle bijdrage aan het wetenschappelijke debat én het praktijkdebat.

Het boek bevat een compleet verhaal, dat ook op een prettige manier wordt overgedragen. Tummers neemt ruim de tijd om alle lezers aan boord te krijgen. Hierdoor is weinig specifieke voorkennis nodig om als ambtenaar of geïnteresseerde lezer uit de voeten te kunnen met de boodschap die dit boek brengt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de bronnen waaruit wordt geput, variërend van Marx en Marcuse tot Fromm en Hegel. Dat maakt het een leesbaar werk en laat tevens de bruggen zien die dit onderzoek tussen verschillende wetenschappelijke disciplines slaat. Er is ook gedacht aan de beperkte tijd van sommige van zijn lezers: het boek eindigt met een handzaam en zelfstandig te lezen 5-stappenplan om de resultaten van dit onderzoek in de praktijk te gebruiken. Tummers laat zich, naast een degelijke wetenschapper, kennen als ervaren adviseur; hopelijk weet hij daardoor ook beleidsmakers met dit verhaal te bereiken.

Samenvatting geschreven door: Sjors Overman

Bestel boek

Klik hier om het boek te bestellen.

Klik hier om naar de Vereniging voor Bestuurskunde te gaan.

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Beleid Verandermanagement

Dr. Lars Tummers is universitair docent bestuurskunde op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich bezig met HRM, innovatie en beleidsimplementatie. Hij is gespecialiseerd in de psychologie achter besluitvorming en implementatie. Hij promoveerde in 2012 cum laude op het proefschrift 'Beleidsvervreemding. Een analyse van de ervaringen van publieke professionals met nieuw beleid'.


linkedin hover 32   twitter hover 32

Reacties