13
apr

Hoe krijgen we jonge vrouwen enthousiast voor technische studies?

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3344
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Jonge vrouwen en technische studies: het is nog altijd geen warm huwelijk. Dat is zorgwekkend, want ieder bedrijf verandert langzaam maar zeker in een technologiebedrijf. Toch kiest nog steeds slechts een klein percentage meiden in Nederland voor een technische vervolgstudie. Hoe brengen we hier verandering in?

Hoewel het vrouwelijk aandeel iets groeit, is het aantal meisjes dat kiest voor een exacte vervolgstudie in Nederland nog altijd erg laag. Volgens het CBS heeft slechts 4 procent van de hoogopgeleide Nederlandse vrouwen tussen 25 en 35 jaar een technische opleiding afgerond, tegenover 16 procent van de mannen. En is de technische studie afgerond, dan kiest een groot deel voor een niet-technisch beroep. Slechts 29 procent van de vrouwelijke afgestudeerden in een exacte studie kiest een baan in de techniek.

Digitalisering

Dat is zorgwekkend. Onze economie en maatschappij digitaliseert in hoge mate. Big data, social media, robotisering, het Internet of Things, machine learning, virtual reality: onze steden, woningen, winkels en bedrijven raken in toenemende mate hiervan afhankelijk. De vraag om technisch geschoold personeel is al lang veel groter dan het aanbod. Binnen vijf jaar is bij 90 procent van alle banen technische vaardigheden vereist.

In actie

Het is dan ook de hoogste tijd voor maatregelen. Vrouwen moeten al vanaf jonge leeftijd veel sterker gestimuleerd worden voor technologie. Het kennismaken met de basisbeginselen van programmeren op de middelbare of zelfs basisschool kan daaraan sterk bijdragen. ‘Programmeren’ betekent in dit verband overigens niet per se het ontwikkelen in relatief ingewikkelde talen als C of JavaScript. Deze ‘droge’ code zal ook maar weinig jongeren enthousiasmeren.

Het gaat erom dat jongeren in het algemeen, en meiden in het bijzonder, op een andere manier leren kijken naar digitale systemen. Spelenderwijs programmeren leert hen dat computers niet slechts passieve apparaten zijn bedoeld voor mediaconsumptie. Het zijn juist logische systemen met haast eindeloze mogelijkheden die precies doen wat jij hen opdraagt. Bovendien leren ze analytisch en probleemoplossend te denken. Programmeren bevordert de creativiteit en leert jongeren om samen te werken en te communiceren in een universele taal.

Vanuit eigen belevingswereld

Vertrekken vanuit hun eigen belevingswereld is daarbij noodzakelijk. Laat hen bijvoorbeeld nadenken over technologie in relatie tot zaken als fashion, muziek, social media, lifestyle of sport. Diverse ‘programmeertalen’ gericht op de jeugd, zoals Scratch, zijn hiervoor uitstekend geschikt.

Maar dan moet dat programmeren op scholen wel van de grond komen. Op dit moment is het allemaal vrijblijvend: scholen zijn momenteel niet verplicht dit als vak aan te bieden. Zelfs het wat basale informatica is een keuzevak. Wat dat betreft kan Nederland wat leren van Groot-Brittannië. Daar is programmeren sinds 2014 een verplicht vak op zowel basis- als middelbare scholen. Ook Neelie Kroes riep twee jaar geleden al dat programmeren naast taal en rekenen op de basisschool verplicht moet worden.

Initiatieven vanuit bedrijfsleven

Toch is de overheid beslist niet de enige speler die verantwoordelijkheid draagt als het gaat om het verbeteren van de rol en de positie van vrouwen in technologie. Bijvoorbeeld speciale codeplatforms gericht op kinderen zoals Code.org kunnen bijdragen aan de keuze voor techniek. In het Verenigd Koninkrijk geeft de Code Club naschoolse codeerlessen.

Het bedrijfsleven kan en moet hier ook zijn steentje bijdragen. Een goed voorbeeld is Girlsday. Deze dag is een initiatief van VHTO. Deelnemende bedrijven als SAP Nederland stellen in samenwerking met Deloitte die dag hun deuren open voor meisjes tussen de 10 en 15 jaar en organiseren voor hen allerlei activiteiten. Het doel: hen warm krijgen voor technologie in het algemeen en het technische werkveld in het bijzonder. Maar er wordt ook dieper op de gevaren van het internet ingegaan. Door middel van een les over hacking en identiteitsfraude, leren SAP en Deloitte de meisjes over welke risico’s zij lopen als zij – vaak onbewust – privégevoelige informatie of afbeeldingen op het internet delen.

Uiteindelijk kan iedereen bijdragen aan de oplossing. Een meer genderneutrale benadering door alle stakeholders kan geen kwaad. Ook in onze moderne maatschappij zijn traditionele rolverdelingen nog diep geworteld. Stereotypering is nog nooit bevorderlijk geweest voor emancipatie, en die emancipatie is nu harder nodig dan ooit.

Deze blog is geschreven door Marjet Wijn, Line of Business & Cloud bij SAP Nederland

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Technologie

HRzone geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen. Naam en functie van de gastbloggers staan na de introductie.


Interesse? Mail dan naar

Reacties