27
jan

De startmotor van duurzame talentontwikkeling

Geplaatst door op in Artikelen
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 3075
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Het belang van de drie P's van maatschappelijk verantwoord ondernemen- People, Profit en Planet- is al lange tijd bekend. Welke lessen kan talentmanagement leren van de ervaringen die in het duurzaam ondernemen zijn opgedaan? En wat kan talentmanagement aan het duurzaamheidsprofiel toevoegen?

Aan de slag

Op donderdag 14 november organiseerden Nive, VSO en Boertiengroep een congres met als thema duurzame talentontwikkeling. Op deze dag werd gesproken over de verbinding tussen de drie P's van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Profit, People en Planet. Het belang van de eerste P is al lange tijd helder. Voor de laatste twee P's is komt steeds meer aandacht. Het zijn onderwerpen waar mensen gepassioneerd mee aan de slag gaan, omdat ze erin geloven, omdat ze een andere waarde willen toevoegen aan hun onderneming of omdat het voor hen de enige weg is met toekomstperspectief. Een aantal 'lessons learned' zijn de moeite waard om te delen.

De strategische agenda

Allereerst springt de manier waarop People en Planet zich verhouden tot de Profit in het oog: duurzaam met de wereld én duurzaam met de mensen omgaan komt pas op de strategische agenda als het winst oplevert. Anniek Mauser (directeur duurzaamheid van Unilever Benelux) en Fokko Wientjes (corporate sustainable development & program director van DSM-WFP partnership, DSM) laten geen enkele onduidelijkheid bestaan over het feit dat we de wereld in rap tempo opgebruiken als we de dingen niet anders gaan aanpakken. Wij verbruiken drie werelden per jaar met onze levensstijl, in Amerika zelfs zes. Alarmerende feiten, waar niemand omheen kan. Toch is lang niet iedereen zich hier bewust van en nog minder mensen stemmen hun handelen hierop af.

Een serieuze gedragsverandering begint met bewustwording. Bewustwording is een uitdaging ook bij het duurzaam aanpakken van talentontwikkeling. Onderbenutting van talent, gebrek aan werkplezier en onvoldoende match tussen mens en werk veroorzaken hoog (mentaal) verzuim, zoals ook blijkt uit het onderzoek van TNO naar de return on investment van talentmanagement*. Dit lijkt niet direct prioriteit te hebben. Maar elke ondernemer die uitrekent wat dit nu en over een paar jaar kost, realiseert zich dat dat anders moet. Liever gisteren dan vandaag.

Startmotor met vliegwiel

De belangrijkste ingrediënten om een positieve beweging, ook op het gebied van talentontwikkeling, op gang te brengen zijn passie en gedrevenheid. Vervolgens moet lange adem ervoor zorgen dat er echt iets wordt bereikt. Gib Bulloch (executive director Accenture Development Partnerships) heeft binnen Accenture een aparte business unit opgericht voor het organiseren van projecten met een maatschappelijk verantwoord karakter. Hiertoe is hij geïnspireerd geraakt toen hijzelf door VSO is uitgezonden naar Macedonië om daar een duurzaamheidsproject uit te voeren. Dit project heeft mooie resultaten opgeleverd en is bovendien voor hem persoonlijk enorm verrijkend geweest. Andere medewerkers van Accenture die zijn uitgezonden, hebben soortgelijke ervaringen en voelen zich nauwer verbonden met de organisatie. Ze pakken vaak met nieuw elan (en dus effectiever) hun rol op. Tegelijkertijd is de business unit gewoon winst gedreven. Dat betekent dat elke uitzending begint met een businessplan: er moet geld verdiend worden, anders beginnen ze er niet aan. De drie P's zijn hierin dus duidelijk gekoppeld: talent van medewerkers worden ingezet om een duurzame opdracht te vervullen waarmee winst gemaakt wordt. MVO op zijn best.

Lessons learned: praktische tips

Learnings voor talentmanagement vanuit duurzaam ondernemen:

 • Maak inzichtelijk dat talentontwikkeling noodzakelijk is voor de continuïteit van de organisatie
 • Sluit aan bij de drijfveren van de betrokken stakeholders
 • Denk groot maar handel in kleine stappen
 • Werk samen met medewerkers die hierin aan willen bijdragen en benut early adopters.
 • Betrek de hele keten bij het vinden van oplossingen en nieuwe werkwijzen.

Wat talentmanagement aan het duurzaamheidsprofiel kan toevoegen:

 • Betrokken medewerkers die trots zijn op de organisatie en dit uitdragen versterken de profilering van het bedrijf in de markt. Zij zijn ambassadeurs van de organisatie en creëren meer bewustwording – cruciaal in de ontwikkeling van het vakgebied
 • Betere aansluiting tussen talenten en werkinhoud verlaagt de kosten en levert duurzaam inzetbare mensen op: minder (mentaal) verzuim, betere doorstroming, meer employee engagement
 • Door te weten waar welke talenten zitten en hoe zij bij kunnen dragen aan het succes van de onderneming, wordt gerichtere opvolging mogelijk
 • Mensen nemen meer verantwoordelijkheid wanneer hun drijfveren zich in het karakter van de organisatie en de activiteiten weerspiegelen: ze nemen meer initiatief, ontwikkelen zich gerichter en durven hun nek uit te steken
 • Aandacht werkt. Als talenten van mensen door hun omgeving serieus genomen worden, groeien ze.
 

Pil voor duurzame talentontwikkeling

Gib Bulloch ziet zichzelf als een 'tiny tablet' die nu bezig is de hele 'bloodstream' binnen Accenture te beïnvloeden. Zijn verhaal illustreert hoe groot de invloed van een gedreven individu kan zijn. Zowel binnen duurzaamheid, als op het terrein van talentontwikkeling groeit gelukkig het aantal 'tiny tablets'. En daar waar die elkaar ontmoeten, bruist het en versterken zij elkaar.

* Resultaten afkomstig uit TNO onderzoek: HR Analytics - naar effectief talentmanagement met behulp van data (2013) van Luc Dorenbosch en Theo Tegelaers.

Waardeer dit blogbericht:

Working in the field where organisational demands meet personal power. Over the years I moved from the organisational advice and interim jobs to creating and organising Management Development programs, to training and guiding groups, teams and individuals towards a more rewarding day to day performance. To me experiencing joy in what you do is the key factor; that's what generates energy.


linkedin hover 32 twitter hover 32 


 

Reacties