07
dec

Social media code: niet verplicht, wel verstandig

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 6106
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Social media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De mogelijkheden voor bedrijven om hiervan te profiteren zijn oneindig. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld vacatures plaatsen op LinkedIn, belangrijke bedrijfsprestaties delen met volgers op Twitter en klantrelaties verbeteren via Facebook. Ondanks alle kansen die social media bieden, valt niet te ontkomen aan de negatieve gevolgen van het gebruik door werknemers.

De rechterlijke macht

De rechterlijke macht ondervindt regelmatig de consequenties van het gebruik van social media door werknemers. Jurisprudentie toont onder andere aan dat werknemers ontslagen worden door uitingen op social media. Een recent voorbeeld hiervan is de uitspraak op 10 juni 2014 van een kantonrechter in Breda, waarin de arbeidsovereenkomst van een verpleegkundige werd ontbonden zonder vergoeding. Voorafgaand aan het ontslag had de werkneemster een reeks foto's gemaakt van haar dochter in het ziekenhuis. Tijdens de fotoshoot werd geposeerd in kleding van het ziekenhuis en medische apparatuur met daarop vertrouwelijke informatie werden getoond. De dochter plaatste de foto's op Facebook en de werkneemster werd op staande voet ontslagen na een dienstverband van 35 jaar.

Naar aanleiding van de vele social media rechtszaken ging één kantonrechter zelfs zover dat hij een oproep deed aan de Nederlandse bevolking om af te stappen van het gebruik van social media. Aan dit verlangen zal natuurlijk geen gehoor worden gegeven. Voor bedrijven is het echter wel van groot belang om het gebruik van social media in goede banen te leiden.

Het opstellen van een social media code

In dit kader is het wenselijk dat organisaties overgaan tot het opstellen van een social media code. Het invoeren van een code is op grond van wetgeving niet verplicht. Desalniettemin is een code wenselijk omdat het transparantie en zekerheid verschaft aan de werknemers. Daarnaast bevindt de werkgever zich in een sterkere positie tijdens een eventueel ontslag van de werknemer. Werknemers kunnen dan immers niet betogen dat zij niet op de hoogte waren van het beleid.

Belangrijke aandachtspunten

Tijdens het opstellen van een social media code is het verstandig om meerdere afdelingen te laten meedenken over de inhoud. Te denken valt aan de afdelingen: hr, ict, legal, marketing en het management. Ook is het aan te bevelen om een aantal medewerkers aan te wijzen die eventuele vragen over de code kunnen beantwoorden. Met het invoeren van de code is het van belang om het social media beleid door te voeren in de bedrijfscultuur en er actief aandacht aan te besteden. Daarnaast is het raadzaam om op te merken dat instemming van de Ondernemingsraad verplicht is, indien de werkgever besluit om controle voorschriften op te nemen in de code. Dit valt te verklaren doordat het monitoren een verwerking van persoonsgegevens is.

Om de code deel uit te laten maken van de arbeidsovereenkomst zijn er meerdere mogelijkheden. De werknemers kunnen instemmen met de code, de code kan in een cao worden opgenomen of de werkgever kan gebruik maken van zijn eenzijdige instructierecht op grond van artikel 7:660 Burgerlijk Wetboek.

De inhoud van een social media code

Op grond van het eenzijdige instructierecht kunnen werkgevers voorschriften vaststellen die de goede orde binnen de organisatie of de uitoefening van de werkzaamheden bevorderen. De werkgever kan hierin niet zo ver gaan dat hij de vrijheid van meningsuiting van de werknemers beperkt. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een algeheel verbod op het gebruik van social media op te leggen of te bepalen hoe werknemers zich dienen te gedragen tijdens privé aangelegenheden. De grens ligt bij gebruik dat van invloed is op het werk. In de code is het raadzaam om een duidelijk overzicht op te nemen van de do's en de don'ts. Te denken valt aan bepalingen omtrent uitlatingen over collega's, het aangeven van de persoonlijke of zakelijke titel en het respecteren van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Door de code concreet te maken, is het voor werknemers bekend hoe zij dienen te handelen. Ter inspiratie zijn er voorbeelden van codes online te vinden. Zo hebben de richtlijnen van de CNV en de TNT inmiddels de nodige aandacht gekregen.

Waardeer dit blogbericht:
0

Josanne Holthof heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft zich gedurende haar master gespecialiseerd in het Bedrijfsrecht. Na haar studie is ze aan de slag gegaan als arbeidsrechtjurist bij A la carte advocaten. A la carte advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht.


linkedin hover 32

Reacties