24
apr

Meer waarde voor en door de medewerkers

Geplaatst door op in Wetenschap
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2754
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Ondanks de huidige economische situatie werpt de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt – alsgevolg van de pensionering van de babyboomgeneratie, in combinatie met de eerder ingezette ontgroening – haar schaduw vooruit. Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat het aantrekken, behouden en inzetten van voldoende gekwalificeerd personeel de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zal zijn.

Tegelijkertijd worden organisaties geconfronteerd met diverse verande-ringen in de samenstelling van de beroepsbevolking, zoals een stijging van de gemiddelde leeftijd, een toenemend aantal werkende vrouwen en werknemers die zelf of van wie de ouders niet in Nederland zijn geboren en opgeleid. Bovendien is er een groeiend besef van (het belang van) verschillen tussen werknemers onder andere wat betreft arbeidsethos (Pogson, Cober & Dover-spike, 2003; Smola & Sutton, 2002), ervaring (mensen volgen steeds minder vaste loopbaanpaden; Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004) en de manier waarop ze in het leven staan (Mavin & Girling, 2000).

Dit betekent dat organisaties zich met het oog op hun bezetting niet alleen kunnen richten op de groep 'jonge autochtone mannen die fulltime willen werken', die in het verleden vaak als de belangrijkste doelgroep van HR-beleid werden beschouwd (Bogaert & Vloeberghs, 2005). Zeker omdat er door toenemende concurrentie hoge eisen aan de fexibiliteit en prestaties van organisaties worden gesteld, is het een uitdaging voor organisaties om beleid te ontwikkelen en te voeren dat ze in staat stelt om in een krappe arbeidsmarkt met een steeds meer divers samengestelde beroepsbevolking gekwalifceerd personeel aan te trekken, te behouden en te motiveren tot inzet die iets oplevert voor organisatie én werknemers. De uitdaging die hier geformuleerd wordt, is een contextueel gekleurde invulling van de basisvraag die het Human Resource Management (HRM) onderzoek de afgelopen 25 jaar heeft beheerst. Deze vraag betreft de manier waarop HR-beleid bijdraagt aan opbrengsten voor organisatie en medewerkers. Dit proefschrift heeft ten doel inzicht te bieden in de mechanismen van de peoplemanagement-opbrengsten keten, gebaseerd op empirisch onderzoek in een organisatie die haar HR-beleid en de implementatie daarvan vernieuwde, teneinde in te spelen op de uitdagingen die de actuele veranderingen op de arbeidsmarkt stellen.

Download/lees volledige document (beschikbaar als je bent ingeschreven)

Waardeer dit blogbericht:
0

Reacties