12
dec

Snijden met verstand

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2362
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met tegenvallende omzetcijfers en een tegenvallend rendement. Als het bovendien in de hele markt minder goed gaat wordt je blik al snel gericht op de kosten. Het terugdringen daarvan lijkt het enige wat overblijft. Je gaat snijden en bezuinigen.

Stop op de uitgaven

In veel organisaties gaat dat bezuinigen volgens een vast stramien. Er komt een personeelstop, uitzendkrachten worden naar huis gestuurd en tijdelijke contracten worden niet verlengd. Inkoop en inhuur worden moeilijker gemaakt en er kan alleen nog maar een stap gezet worden als de hoogste baas het er zelf mee eens is. Op die manier vertraagt als neveneffect de besluitvorming.

Meer gedoe

Dat leidt vervolgens tot verschillende soorten gedrag bij medewerkers. Zo komt het voor dat mensen stoppen met het nemen van initiatief. Men laat het er maar bij zitten want er komt toch geen toestemming en op die manier kan bijvoorbeeld tenslotte een stukje dienstverlening achterwege blijven. Of je hebt de handige mensen, die via allerlei trucs de toestemming van de baas omzeilen, bijvoorbeeld door van één groot verzoek veel kleine verzoekjes te maken, waarvoor de toestemming niet vereist is. Of wat ook gebeurt is kosten anders boeken zodat je toch je gang kunt gaan.

Kortom de aandacht licht niet langer bij de klant of de dienst en het product wat de klant verwacht maar bij de manier waarop we dingen door de organisatie heen krijgen. Al deze initiatieven leiden tot verlaging van de kosten. Maar ze verlagen ook de slagvaardigheid van de organisatie. Ze maken de organisatie star en inflexibel.

Het grootste nadeel van deze aanpak is echter dat weeffouten in de organisatie, niet goed ingerichte processen, falend leiderschap (vaak een belangrijke factor in het ontstaan van slechte resultaten) niet worden opgeruimd. Ze blijven gewoon bestaan en worden vaak zelfs door de genomen maatregelen versterkt.

Juiste in tijden van crisis is er echter geld te verdienen als je goed naar je organisatie kijkt. Als je het leiderschap in je organisatie krachtig verbetert en als je de processen in je organisatie tegen het licht houdt en goed op orde brengt.

Gerichte aanpak

Als je dat doet kun je waarschijnlijk ook snijden in de kosten. Je kunt met minder maar wel competente leiders verder. Dat zelfde zou ook wel eens voor medewerkers kunnen gelden. Als je er dan bovendien in slaagt om coachend leiderschap in te voeren in je organisatie vergroot je juist de slagkracht en de flexibiliteit en je organisatie. Uiteindelijk bereik je zo dat ondanks de crisis de dienstverlening aan je klanten op peil blijft en misschien wel beter wordt.

Waardeer dit blogbericht:

Ik ben Dirk Boersma, ik ben vader van vijf dochters en ben getrouwd. Ik geloof in de kracht en de potentie van mensen. We hebben de talenten en de potenties van alle mensen nodig om maatschappelijk verantwoord met deze wereld om te gaan. Leiderschap betekent mensen ondersteunen bij het ontwikkelen en inzetten van hun talenten. Een toekomstbeeld is daarbij onontbeerlijk. Mijn toekomstbeeld is dat alle leidinggevenden op die manier leidinggeven. Ze doen dat vanuit inspiratie, verbinding, door te delen en door samen te werken. Ik ben coach, trainer, adviseur, spreker en vennoot bij het Centrum voor Excellent leiderschap.Ik schrijf graag.

Reacties