12
dec

Innoveerkracht 2: Wat is innoveerkracht?

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3662
  • 0 reactie
  • Afdrukken

In deze serie blogs gaat Guido van de Wiel, auteur van het boek Innoveerkracht, in op deze term. Zie ook de eerste blog uit de reeks over de combinatie van innoveren en veerkracht.

In het boek Innoveerkracht introduceren we deze gelijknamige, nieuwe term. Wat is innoveerkracht nu en waar staat de term nu eigenlijk voor?

De kracht van het innoveren

Innoveerkracht staat allereerst letterlijk voor 'de kracht van het innoveren'. De kracht om dingen anders maar bovenal beter te doen, slimmer maar vooral wijzer te werken en nieuwe wegen te vinden buiten de gebaande paden. Wie de etymologische herkomst van het woord innoveren nagaat, komt erachter dat deze term letterlijk betekent 'tot nieuw maken'. Innoveren komt immers van het Latijnse in (tot/ naar) en novus (nieuw). Bij innoveren gaat het er dus om iets bestaands tot iets nieuws te maken. Zo beschrijft Jeff Gaspersz in ons boek Innoveerkracht een voorbeeld van het overzetten van een oplossing uit het ene domein naar een geheel ander domein: een specialist in de logistiek van vliegtuigstoelen deelt zijn knowhow met een operatiezaal van een oogziekenhuis, waardoor daar veel meer patiënten geholpen kunnen worden in dezelfde tijd.

We maken bij innoveerkracht onderscheid tussen achterwaartse innoveerkracht - verbeteren - en voorwaartse innoveerkracht, oftewel: vernieuwen. Paul Bessems is van mening dat we toe zijn aan een wezenlijke vernieuwing van de manier waarop we organiseren. De productiviteit moet omhoog. Daartoe wil hij radicaal nieuwbouw plegen door organisaties over te hevelen van oude structuren naar nieuwe communities. Jeff Gaspersz ziet daarentegen juist meer in het opstarten van kleine initiatieven binnen de bestaande hr-afdelingen van huidige organisaties, aangezien deze activiteiten haalbaar zijn en op weinig weerstand zullen stuiten: een duidelijk voorbeeld van add on incrementele verbeteringen. Gezien de grote keuzemogelijkheden aan interventies lijkt het potentiële startpunt van innoveerkracht zich te spannen tussen deze twee uitersten.

Het resultaat van de innoveerkracht dient erop gericht te zijn om hogere doelen dichterbij te brengen. In veel gevallen zal daar een systeem- of contextwijziging voor nodig zijn. Innoveren verwijst naar het uitvoeren van systeeminnovaties (Marcel van Marrewijk), het in gebruik nemen van productinnovaties (Remco Mostertman), maar bovenal verwijst innoveren naar sociale innovatie. Het zijn immers mensen die de bepalende factor zijn bij het veranderen: zij maken veranderingen mogelijk of houden veranderingen tegen. Sociale innovatie staat voor: flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer werken. Deze laatste term hebben we in inmiddels vervangen door de term 'wijzer werken'.

Samentrekking van 'innoveer' en 'veerkracht'

Innoveerkracht is ten tweede een samentrekking van de woorden 'innoveer' en 'veerkracht'. De gebiedende wijs ('Innoveer!') verwijst dan naar een actieve en handelingsgerichte vorm van innoveren. Veerkracht als tweede term lijkt een cruciale factor te zijn voor de toekomst van organisaties. Wouter Hart en Eva Beerends beschrijven in Innoveerkracht ieder op hun manier wat er gebeurt als managers de dominant geworden managementstructuren (systeemwereld bij Wouter Hart) durven loslaten en de bedoeling opnieuw centraal gaan stellen. Hierdoor ontstaat mogelijk even een onwennig niet-weten (Eva Beerends), maar kunnen natuurlijke principes van organiseren weer de overhand krijgen. Juist dit innovatievermogen geeft mensen, organisaties en organisatievormen de voortdurend veerkracht die nodig is om zich aan te passen aan de steeds weer veranderende omgeving. Hierbij dienen we het hogere doel waar het allemaal om te doen is, niet uit het oog te verliezen.

Innoveerkracht

Guido van de Wiel & Remco Mostertman - Innoveerkracht betekent meer productiviteit, maar ook meer aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden, met oog voor mens én maatschappij.

In 'Innoveerkracht' geven 12 visionairs hun visie op nieuw leiderschap en sociale innovatie.

Klik hier om het boek te bestellen of download het preboek hier.

Waardeer dit blogbericht:

Guido van de Wiel is organisatiepsycholoog en directeur/eigenaar van organisatieadviesbureau Wheel Productions. Hij houdt zich onder meer bezig met storytelling in organisaties. Altijd al een boek willen schrijven? Voor professionals die niet de tijd of de capaciteit hebben, schrijft Guido van de Wiel als ghostwriter 'managementboeken op maat'.

Guido is coach bij de business schools Rotterdam School of Management en Tias. Daarnaast is hij verbonden aan Verdraaide Organisaties en de Veranderbrigade. Eind 2015 is hij uitgeroepen tot 'Trendwatcher of the Year 15-16'.

Guido heeft voor HRcommunity verschillende interviews afgenomen met visionairs op het gebied van nieuw leiderschap en sociale innovatie. Deze interviews zijn gebundeld in het boek Innoveerkracht. 


  

Reacties