03
mrt

Innoveerkracht 13: van nemen naar bijdragen

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2182
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Welk paradigma ligt ten grondslag onder veel van ons huidige functioneren en kunnen we dat paradigma ook wijzigen? Probleem is dat veel bedrijven en instellingen bezig zijn om op lange termijn onze omgeving uit te putten. We zijn als mensen niet goed in staat om de gevolgen op lange termijn te overzien. Laat staan dat het ons lukt om daar op een vroegtijdig moment ons gedrag op aan te passen. Komt tijd, komt raad...

In deze serie blogs gaat Guido van de Wiel, auteur van het boek Innoveerkracht, in op de term innoveerkracht. Innoveerkracht gaat over het leren te leren, zodat mensen in organisaties zich - fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel - optimaal kunnen blijven voeden op een manier die op dat moment bij hen past én die aansluit bij de veranderende omgeving.

Bijkomend probleem is dat we het paradigma 'bijdragen aan' lange tijd in de hoek van charitatieve instellingen hebben geplaatst. In de toekomst zal het paradigma 'bijdragen aan' zich steeds verder verspreiden. We lezen in de interviews met Guido Heezen en Jeroen Geelhoed al succesvolle voorbeelden van organisaties die laten zien dat bijdragen aan de maatschappij en het voeren van een gezonde business elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar elkaar zelfs kunnen versterken. Niet 'onttrekken aan' maar 'bijdragen aan' vormt het recept voor menselijk geluk. Het gaat om geven in plaats van om nemen. Zoals Paul Bessems zijn serie boeken over Weconomics begint:

Wat we voor onszelf doen sterft met ons,
wat we voor onze kinderen doen blijft leven.
Laten we nu de fundamenten leggen,
voor de toekomst van onze kinderen.

Manfred van Doorn gaf in het interview dat ik met hem hield aan hoe wij in Nederland buiten het gevaar van grote honger en armoede zijn. Dat we momenteel de organiseercapaciteit hebben om ook in de wereld honger en armoede te kunnen opheffen. Hij gaf aan: 'Doorvechten om meer is dan in feite de domste handeling die we tot nu toe hebben kunnen doen. Dus het is, met name in het rijke westen, nu de kunst om te laten zien hoe je gelukkig kunt zijn met genoeg. Wij kunnen, door het ik-tijdperk heen, onze kinderen zo opvoeden dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen om bij te dragen aan de gemeenschap.'

MVO van voetnoot naar voorwaarde

In de bedrijven en instellingen van de toekomst gaat het niet enkel meer om het organisatieperspectief en de individuele perspectieven van de medewerkers. Ook het maatschappelijk perspectief krijgt een plaats aan tafel bij alle beslissingen die genomen worden. Het maatschappelijk perspectief gaat een geïntegreerde rol spelen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet langer een voetnoot, niet langer een toegevoegde paragraaf, maar steeds vaker een voorwaardelijke leidraad voor organisaties en bedrijven om te bepalen welke volgende stap zij gaan zetten. Steeds vaker vormt MVO het uitgangspunt bij het bepalen van de bedrijfsvoering: van inkoop tot keuze van leveranciers. MVO is niet langer de bijvangst, maar een substantieel deel van de vangst zelf. Om de term MVO uit de hoek van verantwoording en systemen te halen en nog meer aan te laten sluiten bij eigenaarschap van mensen, zou ik de term MVO vanuit duurzaam nieuw organiseren willen uitleggen als: Menselijk Verantwoordelijk Ondernemen. Het ideaal dat ik voor ogen heb? Dat Menselijk Verantwoordelijk Ondernemen - net als het begrip Fair Trade - op een dag een pleonasme zal blijken.

Volgens Jeroen Geelhoed gaat het in de toekomst om businessmodellen waar iedereen beter van wordt. We gaan van een ik-tijdperk naar een wij-tijdperk. Paul Bessems heeft het over Weconomics; Jan Jonker over de WEconomie; Timmer en Vermeend over de WIJ-economie. Het gaat, aldus Manfred van Doorn, om geld verdienen én goed doen voor de mens tegelijkertijd.

Innoveerkracht – Guido van de Wiel & Remco Mostertman Innoveerkracht betekent meer productiviteit, maar ook meer aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden, met oog voor mens én maatschappij. In 'Innoveerkracht' geven 12 visionairs hun visie op nieuw leiderschap en sociale innovatie. Klik hier om het boek te bestellen of download het preboek hier.
Waardeer dit blogbericht:

Guido van de Wiel is organisatiepsycholoog en directeur/eigenaar van organisatieadviesbureau Wheel Productions. Hij houdt zich onder meer bezig met storytelling in organisaties. Altijd al een boek willen schrijven? Voor professionals die niet de tijd of de capaciteit hebben, schrijft Guido van de Wiel als ghostwriter 'managementboeken op maat'.

Guido is coach bij de business schools Rotterdam School of Management en Tias. Daarnaast is hij verbonden aan Verdraaide Organisaties en de Veranderbrigade. Eind 2015 is hij uitgeroepen tot 'Trendwatcher of the Year 15-16'.

Guido heeft voor HRcommunity verschillende interviews afgenomen met visionairs op het gebied van nieuw leiderschap en sociale innovatie. Deze interviews zijn gebundeld in het boek Innoveerkracht. 


  

Reacties