06
mrt

Hr, ga de plek der moeite niet uit de weg

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2199
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Rob Fijlstra spreekt duidelijke taal als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Wie niet mee kan komen in de transitie van fundamentele veranderingen is eigenlijk reddeloos verloren. Hr, of liever gezegd personeelszaken, kan hier een stevige rol in spelen. Mits ze de 'plek der moeite' niet uit de weg gaat.

Wat is uw visie op duurzame inzetbaarheid?
De focus op duurzame inzetbaarheid past bij het niet aflatende verandertempo van deze tijd. De businessomgeving verandert snel en diepgaand en is genadeloos voor degenen die niet meewegen. Met technologie als 'keydriver for change'. Diegenen die als eerste de onvermijdelijke transities omarmen hebben de hoogste overlevingskans.

De noodzakelijke transities hebben vooral te maken met het aanpakken van conditioneringen en overtuigingen die tot stagnatie en uitsluiting leiden. Conditioneringen en overtuigingen zoals bijvoorbeeld: dat we voor werk naar kantoor moeten; bij reorganisaties denken aan een nieuwe 'hark'; voor aanzien een leidinggevende functie nodig hebben; en dat om hulp vragen gelijk staat aan het niet meer aankunnen van je werk.

Dat vraagt om fundamentele veranderingen in het denken. Zeker voor klassiek denkende mensen die zich bedreigt voelen door alle veranderingen in hun omgeving. En stresserend is het! Zeker wanneer je de boot dreigt te missen, de technologische ontwikkelingen je deels ontgaan en je baanzekerheid geen vanzelfsprekendheid meer is.

Welke rol moet hr hier volgens u in spelen?
Personeelszaken (mensen zijn geen 'human resources') zou buitengewoon veel verstand moeten hebben van organiseerprocessen. Daarnaast is het belangrijk dat zij vernieuwingsgezinde krachten in de frontlinie in stelling brengt. Daarbij is de zelfkritische ontwikkelingsvraag cruciaal: Wat kunnen mensen, die waarde creëren voor onze klanten, als resultaat van onze interventies? Met andere woorden: dragen onze interventies bij aan het waarde creëren voor klanten?

Andersom geldt ook. Wanneer bemoeienissen van personeelszaken niet of onvoldoende worden gezien of op waarden worden geschat, dan heeft deze geen recht van bestaan. En om focus te houden om waarde toe te kunnen voegen, kunnen administratieve taken dikwijls beter worden uitbesteed.

Op welke drie hr thema's zal duurzame inzetbaarheid de meeste impact hebben en op welke wijze?
Belangrijke aangrijpingspunten voor hr rond duurzame inzetbaarheid zijn kort samen te vatten in het intensiveren van ontwikkelingsactiviteiten, die mensen scherp en bij de les houden Bij zoveel externe transformaties is het aller grootste probleem het uit de weg gaan van 'de plek der moeite'.

  • de plek waar het schrijnt, waar het leven pijn doet - en de plek die we het liefst uit de weg gaan. Maar het is ook de plek waar nieuwe mogelijkheden zich openbaren en waar energie ontstaat om de noodzakelijke stappen wel te maken. Denk aan het organiseren van veranderplatforms en reversed coaching (jong coached oud)
  • redesign van beloningssystemen, herontwikkeling van organisaties en herbezetting van boardroomfuncties; dit alles met de bedoeling om de context waarbinnen mensen functioneren uitnodigend te laten zijn voor mensen die van aanpakken weten. En diversiteit in de bezetting van senior managementfuncties een echte kans te geven.
  • als organisatie professionals zelf het goede voorbeeld geven qua veranderingsgezindheid, voorbeeldgedrag en de bereidheid om je te verantwoorden voor de doelmatigheid van je interventies. Hoe goed ben je zelf in het betreden van 'de plek der moeite', c.q. hoeveel recht van spreken heb je zelf?
Waardeer dit blogbericht:
0

Eigenaar van de Koning Business Development en lid kernteam HRcommunity. Onder andere verantwoordelijk voor HRzone, HRjob en HRxpress. Onderdeel van redactie HRzone.