26
juni

Hoe organisaties succes creëren

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3691
  • 0 reactie
  • Afdrukken

In veel organisaties ligt het succes voor het oprapen. Veel organisaties beseffen echter niet welke kansen zij laten liggen. De kans op succes neemt toe als meer medewerkers worden betrokken bij zowel de creatie als de materialisatie van ideeën voor verbetering en verandering.

Veel grote Westerse organisaties worden top down aangestuurd. In dat besturingsmodel is ingebakken dat slechts een beperkt deel van het aanwezige potentieel van medewerkers benut wordt. Organisaties zijn continue op zoek naar betere resultaten met hun medewerkers. Dit zouden ze kunnen bereiken door de principes uit het creatieproces toe te passen. Door hun toekomst vorm te geven met behulp van co-creatie en co-materialisatie komt een ongekend groeipotentieel vrij. En dat niet ten koste van de mensen die er werkzaam zijn, maar juist ten faveure van de ontwikkeling en het plezier van alle medewerkers.

Creatieproces

Om te begrijpen hoe organisaties succesvol worden en veranderingen doorvoeren is het noodzakelijk te begrijpen hoe het creatieproces werkt, het mechanisme waarmee organisaties hun toekomst vormgeven. Dit is een afgeleide van hoe mensen op persoonlijk niveau veranderingen vormgeven. In organisaties waar het menselijk kapitaal groot is, werkt dit creatieproces in grote lijnen hetzelfde.

Het creatieproces is een mechanisme dat ook voorkomt bij organisatieveranderingen. Het bestaat uit een aantal processtappen. Twee van die stappen zijn het meest relevant in de context van organisatieveranderingen. De eerste stap is het bedenken van een idee, het tweede is de uitvoering ervan. De volgordelijkheid in dit proces is essentieel, het idee moet bedacht worden voordat de acties tot materialisatie uitgevoerd kunnen worden. In organisaties werken deze principes hetzelfde, waarbij creatie en materialisatie meestal in groepsverband plaatsvinden.

Creatieproces bij verandering

Ook veranderingen in organisaties worden gerealiseerd via het creatieproces. Ook hier geldt: je moet het idee eerst bedenken voor je acties tot realisatie in gang kunt zetten. Dat is waar organisaties zich kunnen verbeteren. In grote organisaties worden ideeën niet gematerialiseerd door degenen die ze hebben bedacht. Door die aanpak wordt een belangrijke wetmatigheid van het creatieproces genegeerd. Deze wetmatigheid behelst dat een persoon alleen acties kan uitvoeren ter realisatie van ideeën die hij mede heeft bedacht.

Deze splitsing tussen creatie en materialisatie verklaart de weerstand en gebrekkige participatie bij organisatieveranderingen. Die weerstand en apathie ontstaan niet door onwil of gebrek aan capaciteiten van die medewerkers.

Medewerkers slagen er niet in om te participeren in de realisatie van de verandering omdat ze niet mee bedacht hebben. Dat probleem wordt vaak aangepakt door het lanceren van motivatiecampagnes, beloningsprogramma's in te zetten, dwang toe te passen of zelfs over te gaan op ontslagen. Een geweldige potentieel voor verbetering in de organisatie blijft hierdoor onbenut. Denkkracht in de organisatie wordt genegeerd, uiteenlopende percepties en ideeën die de kwaliteit aan een proces en product kunnen geven, blijven onzichtbaar. En daarbovenop verloopt de uitvoering van die ideeën stroef. Het resultaat is dat de potentie van de ideeën die uitgevoerd worden, niet optimaal worden benut.

Top down bestuurde organisatie

Vooral top-down bestuurde organisaties worden beperkt in hun succes omdat ze het creatieproces niet optimaal inzetten. Niet alle relevante medewerkers nemen deel aan het creatieproces, of participeren in zowel de bedenk- als de uitvoerstappen. Bedenken wordt door een kleine groep mensen gedaan, uitvoeren door een grote groep die uitvoering geeft aan ideeën die zij niet bedacht hebben. Wanneer organisaties echt hun potentieel willen gaan benutten, wordt het noodzakelijk meer mensen in de ontwikkeling van die organisatie te betrekken en over te stappen op co-creatie.

Waardeer dit blogbericht:
0

Paul Brand is actief als Management Consultant, gespecialiseerd in organisatie veranderingen. Paul verspreidt zijn aanvullende visie over organisatieveranderingen onder andere als initiatiefnemer van het nieuwe veranderen. Hij is daarnaast auteur van het boek "Successful organizational development through Co-creation"

Reacties