05
juni

Het Nieuwe Werken scans

Geplaatst door op in Opinie
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 4458
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Artikel over de scans over het Nieuwe Werken door Henk ten Voorde. Beide scans zijn direct te bekijken het testpanel van HEMA academie. Klik op één van de afbeeldingen voor de scan.

Wat is Het Nieuwe Werken eigenlijk precies?

Het Nieuwe Werken is een blijvend iets, want de veranderingen in de aard van het werk ten opzichte van een tiental jaar geleden zijn permanent. Er worden andere zaken van medewerkers gevraagd: meer kennisgedreven, meer focus op de klant, een grotere inleving en een creatieve eigen inbreng. Tevens is er meer technologie beschikbaar waardoor continu plaatsgebonden werken onnodig lijkt te worden.

Volgens auteur Bijl draait het in Het Nieuwe Werken om het werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Uiteraard kan dit alleen door die medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.

Het Nieuwe Werken past helemaal in een tijd waarin alles direct beschikbaar is en waar effectiviteit en output de maatstaf voor succes zijn. Dat klinkt allemaal erg mooi, maar de belangrijkste vraag die we ons moeten stellen is of -en in welke mate- iedere medewerker en/of manager die veranderingen in eigen gedrag en denken kan maken om, in Het Nieuwe Werken, succesvol te zijn.

Wat betekent Het Nieuwe Werken voor medewerkers?

Het werken wordt meer inhoudsgebonden. Door de technologische stand van zaken kunnen medewerkers in toenemende mate zelf bepalen waar en wanneer zij werken. Deze verruiming van eigen autonomie doet een beroep op andere competenties om de persoonlijke effectiviteit te blijven waarborgen. Onder meer het delen van kennis, de onderlinge communicatie, het samenwerken, het organisatievermogen om eigen werk vorm te geven en de reflectie met betrekking tot eigen inspanningen vormen een steeds belangrijker onderdeel van het gedragsarsenaal van de medewerker.

Wat betekent Het Nieuwe Werken voor managers?

Minder tijd- en plaatsgebonden werken, betekent voor managers dat het werken meer resultaatgebonden wordt in plaats van het kunnen blijven hanteren van de aanwezigheidsplicht. Het vertrouwen dat medewerkers krijgen doordat zij zelf meer mogen bepalen, betekent dat zowel de begeleiding van de medewerkers een andere vorm krijgt, als de controle op de output een groter aspect van het managen wordt.

De voor- en nadelen en de succesfactoren van Het Nieuwe Werken?

De voordelen van Het Nieuwe Werken zijn relatief gemakkelijk op te sommen:

 • een stijgende productiviteit
 • gemakkelijker om mensen aan te trekken
 • meer flexibiliteit in de bedrijfsprocessen
 • minder vierkante meters kantoor en autokilometers

De nadelen van Het Nieuwe Werken zijn wat minder gemakkelijk op te sommen, te denken valt aan:

 • een cultuurverandering is moeilijker te beïnvloeden dan vooraf gedacht
 • gericht leidinggeven door leidinggevende is de sleutel
 • aan de medewerker worden andere competenties gevraagd: aanpassingstijd ingecalculeerd?

De succesfactoren met betrekking tot Het Nieuwe Werken zijn:

 • een duidelijke visie op Het Nieuwe Werken
 • voorbeeldgedrag leidinggevende
 • vertrouwen geven aan medewerker

Waarom de scan?

Het basisprincipe van de scan is inzage verschaffen in de 'state of mind' van medewerkers inzake Het Nieuwe Werken. Uiteindelijk is de grootste succesfactor van Het Nieuwe Werken als project de mens, niet de techniek, de locatie of andere, belangrijke randvoorwaarden. De motivatie van de medewerker ten aan zien van Het Nieuwe Werken op positieve wijze blijven beïnvloeden is cruciaal en vraagt een andere strategie dan het plannen en het uitvoeren van de fysieke kant van het verandertraject. Indien de medewerkers geacht worden op een andere manier te werken dan dat zij tot op heden gedaan hebben, dienen zij anders te gaan denken en anders te gaan handelen. De scan kan deze denk- en gedragsverandering analyseren, versnellen en verdiepen door medewerkers op een strategische wijze te betrekken bij hun eigen reflectieproces.

Hoe werkt de scan?

De respondent vult de online vragenlijst in, waarna de door hem gegeven antwoorden per competentie vergeleken worden met de gemiddelde score van de personen in de benchmarkgroep. Afwijkingen van de gemiddelde scores van de benchmarkgroep worden helder in kaart gebracht, tevens wordt er een objectieve duiding aan het bijbehorende gedrag gegeven.

Wat levert de scan op?

hnwmedewerkerVoor de medewerkers

Doordat de belangrijkste competenties van Het Nieuwe Werken gemeten worden, krijgt iedere respondent helder waar diens sterke en aandachtspunten rondom Het Nieuwe Werken in zowel gedrag als in denken liggen. De resultaten hebben een spiegelfunctie, een periodieke monitor om te bezien of de zaken rondom Het Nieuwe Werken nog zo staan zoals van tevoren beoogd is.

hnwmanagerVoor de managers

De managers acteren vanuit hun eigen perspectief op Het Nieuwe Werken in combinatie met hun eigen persoonlijkheid en leiderschapstijl. Het zicht op de eigen scores op de belangrijkste competenties van Het Nieuwe Werken van de manager biedt hem actief kansen om de eigen leiderschapstijl aan te scherpen. De combinatie van zijn eigen scores en die van zijn medewerkers maakt dat hij zijn gedrag gerichter toe kan spitsen op datgene wat zijn medewerkers werkelijk nodig hebben in hun veranderende werkomgeving en -omstandigheden.

Voor de organisatie: De resultaten bieden op organisatieniveau zicht op de stand van de softe kant van het veranderproces rondom Het Nieuwe Werken. Tevens vormen de resultaten verschillende aangrijpingspunten om de 'state of mind' actief te monitoren en te blijven sturen. Door strategisch op meerdere momenten op verschillende competenties en elementen van Het Nieuwe Werken nadruk te leggen, krijgt de positieve beïnvloeding vorm. De sleutelpersonen in dit veranderingsproces zijn de leidinggevenden. Zij hebben een rolmodelfunctie en dienen van tevoren van hun rol en taakinhoud.
Welke competenties meten de scans van HEMA academie?

Vanuit meerdere literatuurstudies zijn er een aantal kerncompetenties voor zowel medewerkers als voor managers ten behoeve van Het Nieuwe Werken te distilleren.

De gemeten competenties van de medewerker:

 • Communicatie
 • Flexibiliteit
 • Inzet
 • Organiseren eigen werk
 • Samenwerken
 • Zelfreflectie
 • Zelfsturing

De gemeten competenties van de manager:

 • Flexibiliteit
 • Communicatie
 • Sturen op resultaat
 • Luisteren
 • Visie
 • Overzicht
 • Coachend leidinggeven

 

button

Geschreven door: Drs. Henk ten Voorde

Consultant Scans en Metingen HEMA academie

Bronnen:

Illegems, V. en Verbeke, A. (2003) – Moving Towards the Virtual Workplace: Managerial and Societal Perspectives on Telework.
Walrave, M. (2005). Valkuilen en succesfactoren van telewerken: managers en telewerkers getuigen.
Bijl, D. (2009). Aan de slag met Het Nieuwe Werken.
Bright & Company. (2011) – Het Nieuwe Werken ontrafeld.
Didacticum. (2011) – Wat is Het Nieuwe Werken.
FD Career Challenge. (2011) – Het nieuwe werken: de organisatie van de toekomst.
Roobeek, A. (2011) – Webinar tijdens de FD CareerChallenge 2011.
Telewerkforum. (2011) – Het Nieuwe Werken.
Stam, P. (2011) – Masterthesis: Het Nieuwe Werken meegewogen

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Het Nieuwe Werken

Reacties