04
aug

Een klimaat voor bevlogenheid

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3291
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Op het vinden en behouden van de juiste balans hebben zowel medewerkers als de organisatie een grote invloed. Medewerkers kunnen zelf sturen op een goede balans tussen hun eigen passie, talent en kracht en de baan. Zij kunnen uitdagingen in het werk creëren die aansluiten bij hun passie. Organisaties kunnen een klimaat voor bevlogenheid stimuleren door competente mensen op de juiste posities aan te nemen.

Wim Schuurmans publiceert zes blogs over de betekenis- en beleveniseconomie. Dit is het vijfde deel. Lees hier ook het eerste, tweede, derde en vierde deel uit de reeks.

De juiste positie is die waar talent en kracht van de medewerker optimaal past bij de taakeisen van de functie. Dit geldt zowel bij de komst van nieuwe medewerkers als bij het intern doorgroeien en doorstromen van medewerkers. We zullen het creëren van een omgeving waarin mensen bevlogen worden en blijven nader toelichten.

Weg met de eenheidsworst!

In de voorgaande artikelen heb ik een toelichting gegeven op wat bevlogenheid is en hoe het werkt. Gezien de effecten van bevlogenheid op zowel medewerkers, klanten als op organisaties is het interessant om te weten hoe bevlogenheid gefaciliteerd kan worden. Hoe kun je passie en energie in de organisatie versterken? Het mechanisme van bevlogenheid laat zien dat de juiste balans tussen wat energie vraagt en wat energie geeft cruciaal is. Omdat mensen allemaal verschillen is dat nog niet zo makkelijk. Waar complex werk voor de ene persoon een belemmering is, kan het voor de ander juist uitdaging bieden. En wat voor de ene collega bijvoorbeeld voldoende feedback is, kan voor de andere collega wel te weinig zijn. Bevlogenheid vraagt daarmee om maatwerk. Het vraagt om inzicht in zowel de talenten en interesses als in de draagkracht en draaglast van mensen. Daarnaast speelt ook de persoonlijke situatie van medewerkers buiten het werk een rol. Een medewerker die werk combineert met een gezin met drie jonge kinderen zal andere behoeften hebben dan een medewerker die net van school af is en start met de eerste baan. Kortom weg met de eenheidsworst!

Goed voorbeeld doet goed volgen

Naast het benodigde maatwerk kunnen organisaties een klimaat stimuleren waarin respect, persoonlijke aandacht en verbinding centraal staan. Het bieden van uitdaging, autonomie, afwisseling en ontwikkelmogelijkheden in het werk stimuleert mensen om te blijven bewegen. Een klimaat voor bevlogenheid creëren start met het gedrag van leidinggevenden. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Dit geldt zowel voor het gedrag richting klanten als binnen de eigen organisatie naar collega's toe. Enthousiasme, vertrouwen en het geloof in waar de organisatie voor staat zijn basisingrediënten voor een klimaat voor bevlogenheid. Medewerkers willen niet alleen zien waar de organisatie voor staat maar ook ervaren hoe zij daar aan bijdragen. Passende taakeisen en hulpbronnen faciliteren medewerkers om vanuit hun talent en kracht een bijdrage aan het hogere doel te kunnen leveren. Hoe vaak brengt u zelf in kaart wat energie geeft in het werk en wat energie vraagt? Is het een onderwerp van gesprek?

Klimaat zegt niet alleen iets over het individu maar vooral over een groep mensen. In de interactie tussen mensen wordt passie en energie voelbaar en zichtbaar. Soms kan dit heel versterkend en positief zijn, uit de praktijk kent u wellicht ook voorbeelden waarin die passie en energie soms juist heel destructief voor anderen kunnen zijn.

Job crafting

Terug naar het zicht dat u wellicht over uw eigen balans hebt gekregen. Misschien heeft u zichzelf voorgenomen om een aantal zaken in het werk te veranderen. Het werkelijk omzetten van dat voornemen in actie wordt job crafting genoemd. Bij job crafting passen medewerkers proactief vanuit eigen initiatief hun baan of taken aan. Kijk eens naar uw eigen functieprofiel of rolomschrijving. Doet u alles wat beschreven staat? Of doet u ook andere dingen die niet genoemd worden? Wat zijn die activiteiten die u wel of juist niet doet? Mensen job craften om hun talent, kracht en interesses in het werk terug te laten komen. Een grote kans dat de activiteiten die jij zelf aan hebt gepast hier mee te maken hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen dusdanig job craften dat dit altijd bijdraagt aan een goede balans tussen wat energie vraagt en energie geeft in het werk. Extra activiteiten uitvoeren naast de bestaande taken vraagt energie en kan, als er geen begrenzing op zit, voor werkdruk zorgen. Als leidinggevenden een klimaat voor bevlogenheid willen creëren, is het belangrijk om te beseffen dat mensen het werk actief aanpassen en dat hier ruimte voor nodig is. Je kunt job crafting versterkend laten zijn voor de bevlogenheid in de organisatie door samen in dialoog te kijken hoe het bijdraagt aan het realiseren van het gezamenlijke hoge doel, zonder de balans tussen wat energie vraagt en geeft in het werk te verliezen.

Complimentenbalie

Een klimaat van bevlogenheid stimuleren kan ook door vanuit waarderend perspectief succes te verzamelen en te vieren. Heeft u in uw organisatie al een complimentenbalie? Of heeft de afdeling waar u werkt een aparte mailbox waarin het team alle complimenten van klanten en collega's verzamelt? Kleine initiatieven die energie geven en gezamenlijk vieren, leren en ontwikkelen voor de klant stimuleren. Zo krijg je door een klimaat voor bevlogenheid niet alleen gelukkige medewerkers, maar ook klanten die fan worden.

BoekWimSchuurmans

Waardeer dit blogbericht:
0

Wim Schuurmans (1968) is ondernemer, auteur en gepassioneerd spreker. Wim begon zijn carrière eind jaren tachtig als Apple-vertegenwoordiger. Na verschillende (management)functies bij diverse organisaties startte hij in 2001, gedreven vanuit passie voor klant- en merkbeleving, zijn eigen onderneming Experientis B.V.
Vanuit zijn geloof in de kracht van loyale klanten en bevlogen medewerkers richtte hij later Lerenenmotiveren.nl op. Ontwikkeling van medewerkers en het creëren van loyale klanten staan centraal bij zijn bedrijfsactiviteiten. Wim Schuurmans is te boeken voor lezingen via Assemblee sprekersbureau.


linkedin hover 32 twitter hover 32


 

Reacties