29
juni

Duurzame inzetbaarheid: van denken naar doen!

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3880
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaan we in op duurzame inzetbaarheid. We starten met een korte omschrijving van het begrip en geven vervolgens een aantal handvatten om duurzame inzetbaarheid zelf vorm te geven.

Dit artikel is geschreven door Marlis Krooshof en Ilse Heurkens.

Organisatie X heeft te maken met een vergrijzend personeelsbestand: meer dan de helft van de medewerkers is ouder dan 50 jaar. Meer en meer medewerkers lopen tegen (gezondheids)problemen aan, het verzuim loopt op en de motivatie is ver te zoeken. ‘Nog even volhouden,’ is een veelgehoorde uitspraak op de gang. De organisatie kampt met de consequenties: verhoogde personeelskosten, verminderde flexibiliteit, verlies aan aantrekkelijkheid als werkgever en uitstroom van kennis en ervaring die lastig op te vangen is vanwege de ontgroening. De organisatie maakt zich zorgen en overweegt ‘iets’ met duurzame inzetbaarheid te doen, maar door de vele beschikbare informatiebronnen, visies en definities is het lastig te bepalen: wat precies?  

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Door een aantal ingrijpende wijzigingen, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd, wordt duurzame inzetbaarheid door veel organisaties hoog op de agenda gezet. Veel mensen associëren duurzame inzetbaarheid dan ook met ‘de oudere’ medewerker, maar is dit terecht? Volgens de Sociaal Economische Raad (2009) bestaat duurzame inzetbaarheid uit drie specifieke elementen: werkvermogen, vitaliteit en employability. Werkvermogen verwijst hierbij naar de mate waarin men lichamelijk en psychisch (zoals motivatie) in staat is om te werken. Bij employability gaat het om flexibiliteit: zijn medewerkers in staat om nu én in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies te vervullen? Tot slot staat vitaliteit voor het energieke aspect: in hoeverre is iemand fit en veerkrachtig genoeg om het werk uit te (blijven) voeren? Deze drie elementen van duurzame inzetbaarheid zijn belangrijk voor iedere medewerker, ongeacht leeftijd. Hiermee is duurzame inzetbaarheid dus niet alleen belangrijk voor de oudere medewerker, maar voor de gehele organisatie. En wat levert het op?

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Dat steeds meer organisaties bezig (willen) zijn met duurzame inzetbaarheid om hiermee te anticiperen op de uitdagingen en risico’s van het vergrijzende personeelsbestand, is een logische beweging te noemen in tijden van vergrijzing en ontgroening. Maar, duurzame inzetbaarheid kan veel meer betekenen voor een organisatie als het wordt gericht op alle medewerkers. Met een juiste toepassing kan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid zorgdragen voor gemotiveerde medewerkers en kan het toekomstperspectief bieden. Op deze manier maakt duurzame inzetbaarheid de organisatie en het werk aantrekkelijk voor iedereen en kan er een gezond personeelsbestand, waarin ook de jonge generatie een belangrijk aandeel heeft, worden verkregen of behouden. Dit verhoogt de betrokkenheid, de flexibiliteit en de motivatie én zorgt ervoor dat medewerkers gezond aan het werk zijn en kunnen blijven. Een win-winsituatie voor medewerker en organisatie. De organisatie kan immers niet zonder haar medewerkers en medewerkers niet zonder de organisatie.

Wat kunnen organisaties doen?

Organisatie X is begonnen met een analyse van de huidige situatie. Er zijn verschillende vragen gesteld: Wat wil de organisatie nu en waar wil het voor de toekomst op zijn voorbereid? Wat is belangrijk voor de organisatie maar ook voor de medewerkers? En waar ligt welke verantwoordelijkheid? Deze vragen hebben de organisatie meer duidelijkheid gegeven over wat duurzame inzetbaarheid voor organisatie X kan betekenen en wat er gedaan moet worden om duurzame inzetbaarheid te verankeren in de organisatie.

Organisatie X geloofde niet zo in ‘en ze werkten nog lang en gelukkig,’ maar door aandacht te besteden aan het onderwerp en duurzame inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid te beschouwen tussen organisatie en medewerker, zijn er al verbeteringen zichtbaar. Op naar veel (duurzaam) werkplezier!

 

Waardeer dit blogbericht:
0

Na haar master Arbeid, Organisatie en Gezondheidspsychologie en het afronden van de Radboud Honours Academy (specialisatie HRM), is Marlis in 2015 gestart als junior consultant bij Quintop Management Consultants. Marlis heeft tijdens haar master onderzoek gedaan naar Duurzame Inzetbaarheid.


linkedin hover 32