15
aug

‘Consulteren’ doe je zelf!

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2982
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Heb jij wel eens met je handen in het haar gezeten, piekerend over een bepaald vraagstuk? Of ging het probleem zo ver boven je pet dat zelfs je eigen helicopterview niet voldoende was? Veel managers kampen met kwesties waar zij geen structurele of snelle oplossing voor hebben. Daarnaast hebben zij de pech dat de waan van de dag de regie overneemt en langetermijnproblemen en vraagstukken er vaak tussendoor glippen.

Totdat het niet meer langer gaat, de druk van bovenaf wordt te groot en de werkdruk op de werkvloer ook hoger oploopt. Hoogste tijd om een consultant in te huren om het vraagstuk op te lossen! Een externe consultant heeft ten slotte de vakinhoudelijke kennis, organisatieinzicht en connecties om een vraagstuk binnen een organisatie op te lossen... of niet?

Is het nog wel van deze tijd om een externe consultant in te huren voor een intern probleem? Waarom zijn wij er nog steeds van overtuigd dat een externe consultant meer kennis heeft dan onze eigen mensen? Is het beroep van externe consultants aan het uitsterven?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, is het belangrijk om te kijken naar thema's die samenhangen met innovatie en probleemoplossend vermogen. In eerste instantie wordt bij innovatie gedacht aan het technische r&d-onderdeel. Ik ben ervan overtuigd dat het antwoord op de laatste vraag meer samenhangt met sociale innovatie.

Een aantal jaren geleden is het begrip 'slimmer werken' geïntroduceerd, de voorloper van sociale innovatie. Het gaat hierbij om het implementeren van sociale regelingen en arbeidsmogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Sociale innovatie gaat nog een stapje verder en richt zich voornamelijk op de innovatiekracht van mensen. Mensen die deel uitmaken van bedrijven, (kennis) instellingen of sociale netwerken, met elkaar verbinden en samen te laten werken.

Binnen organisaties kun je denken aan het betrekken van medewerkers bij vraagstukken die spelen op de werkvloer of bij het management en het optimaal benutten van talenten en competenties van de medewerkers. Door de kracht bij je eigen medewerkers te zoeken, gebruik te maken van deze kennis en kunde en als organisatie 'eigenaarschap' te geven aan je medewerker kun je complexe vraagstukken intern oplossen. Om succesvol te blijven in deze veranderende en flexibele markt, is het van belang om een setting en klimaat te creëren om aan de slag te gaan met ideeën van medewerkers op de werkvloer om invulling te geven aan vraagstukken die door een hele organisatie lopen. Wie weet er nu beter hoe het moet dan de medewerkers zelf? Dit wordt ook wel directe werknemersparticipatie genoemd.

Een praktische invulling van directe werknemersparticipatie is het opzetten van een focusgroep. Een focusgroep kan gekenmerkt worden als een kleine groep medewerkers met verschillende achtergronden en een divers (kennis)niveau, die gestructureerd een discussie voeren over een probleem of vraagstuk en hier door samenwerking en uitwisseling van informatie een oplossing voor bedenken.

De kracht van een focusgroep ligt in de interactie tussen de leden, het delen van waardes, gevoelens en meningen en met z'n allen vanuit een verschillend perspectief binnen dezelfde context zorgen voor een vooruitstrevend resultaat. Concreet kan een focusgroep zorgdragen voor een oplossing ontstaan vanuit de behoefte van het management, maar ook vanuit klanten en natuurlijk vanuit medewerkersonderzoek.

Werknemersparticipatie laat zich altijd leiden door een probleem, vraagstuk of thema waarbij de betrokkenheid van de medewerkers essentieel is. Werknemersparticipatie zorgt voor een hoge medewerkersbetrokkenheid evenals personeel dat geïnteresseerd is in het meegroeien met de organisatie waar zij voor werken. Terugkomend op de eerder gestelde vraag of het beroep van de externe consultant uitstervend is, moet ik deze negatief beantwoorden. Een consultant is in een aantal gevallen zeker van toegevoegde waarde, juist door expertise van buitenaf, absolute focus op het vraagstuk en bewezen productiviteit. Echter ben ik er van overtuigd dat in de toekomst meer de nadruk moet liggen op de expertise van eigen medewerkers en dat je als organisatie hier op moet inspelen. Herkennen en inzetten van de talenten van onze eigen medewerkers en collega's zal de sleutel zijn voor succes!

 

Waardeer dit blogbericht:
0

Esther Kloet, 28 jaar. Haar interesse voor Human Resources is gewekt tijdens haar studie Hoge Hotelschool en door de opgedane praktijkervaring. Om deze praktijkervaring meer kracht bij te zetten is ze de opleiding Human Resources Studies in Tilburg gaan volgen. Deze opleiding heeft ze in december 2010 met succes afgerond. Esther is een HR Professional die werkzaam is op een HR afdeling bij een leasemaatschappij. De combinatie van het afronden van de Hoge Hotelschool, voltooien van een Master in HR en HR werkervaring in een commercieel en politiek klimaat, ziet ze als een toegevoegde waarde in haar professionele carrière. De facetten van HR die haar hart sneller laten kloppen zijn ziekteverzuimbegeleiding en kennis(overdracht)mangement, maar ze werkt ook graag in projecten in het kader van medewerkersonderzoeken, recruitment en diversiteitsbeleid.


linkedin hover 32

Reacties