19
okt

Recensie: Wie heeft mijn werkplek gepikt?

Geplaatst door op in Boeken
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2793
  • 0 reactie
  • Afdrukken

'Wie heeft mijn werkplek gepikt' richt zich op medewerkers die nog niet de voordelen van het nieuwe werken inzien maar wel een plezieriger en productiever leven willen met meer succes en minder stress.

Meer in het algemeen beoogt dit boekje de medewerker te laten profiteren van verandering. Dit vanuit de gedachte dat als jij als medewerker profijt hebt van het HNW, dat ook ten goede zal komen van je werkgever.

De titel is afgeleid van de managementklassieker 'Wie heeft m'n kaas gepikt?'. Dat boek gaat over omgaan met verandering . Leuk gevonden en zeer toepasselijk. Een detail maar wel opmerkelijk is dat in het hele boek dames voor gaan, behalve op het titelblad (Floris & Suze of Suze & Floris?).

Na een korte inleiding en medewerkersgerichte introductie omvat de kern van het boek 14 zogenoemde 'hacks'. Dit zijn hints en tips om slim om te gaan met obstakels en ongemakken die jouw eigen wijze van het plezierig en succesvol toepassen van HNW in de weg staan.

De praktijkvoorbeelden zijn vlot en met humor beschreven en bovenal zeer herkenbaar. Dit laatste wordt nog eens verstrekt door de zeer leuke en treffende illustraties. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting. Dit boekje is dan ook zeer eenvoudig en snel te lezen.

Het boek beschrijft vooral hoe slim om te gaan met interne bedrijfsproblematiek en stelt hierbij de medewerker centraal. Het feit dat het resultaatgerichte handelen van een medewerker sterk gericht moet zijn op haar of zijn externe (en interne) klanten, verdwijnt hiermee naar de achtergrond.

Het principe van activiteiten gerelateerd werken wordt op een humoristische en aansprekende wijze uitgelegd door de kantooromgeving te vergelijken met een speeltuin.

In het hoofdstuk 'hoe je geen dingen meer doet waaraan je een hekel hebt' wordt opgeroepen om iets te doen aan een situatie waarbij je niet meer achter de doelstellingen van je organisatie staat. In dat verband beveel ik ook graag het, sterk inspirerende, boek 'Leve de vrijheid' van Tom Hodgkinson aan. Dit boek heeft als ondertitel: 'Hoe ontkom ik aan de cultuur van het moeten'.

Kennelijk zijn de schrijvers in hun praktijk tegen veel ICT-gerelateerde problemen aangelopen en adviseren zij zelfs om daarin, als het niet anders kan, te berusten. Dit doet geen recht aan de belangrijke bijdrage die ICT aan HNW levert indien deze wél optimaal is/wordt ingezet.

In het nawoord wordt nogmaals opgeroepen om jezelf en jouw behoeften centraal te blijven stellen. Dit lijkt mij echter ondergeschikt aan het snel en creatief moeten blijven inspelen op de behoefte van je klanten.

Voor medewerkers die het voordeel van HNW nog niet inzien, nog te veel op de automatische piloot staan en/of nog te veel vast houden aan hun ingesleten werkgewoonten, is dit boek een aanrader. Deze medewerkers moeten zich echter wel bewust zijn van het feit dat het najagen van je eigen belangen en behoeften niet per definitie zal leiden tot meer tevreden klanten.

Eindoordeel: Ofschoon het boekje de lezer beoogt te helpen bij het verkrijgen van meer leef- en werkplezier staat het, omlijst met humor, bol van de negatieve en cynische uitspraken over de wijze waarop door veel organisaties invulling is en wordt gegeven aan HNW. Deze insteek overschaduwt te veel, de vele voordelen die HNW ons heeft gebracht en nog steeds brengt. Zeker als je het vergelijkt met de Tayloriaanse werkstijlen die nog steeds bij veel organisaties in Nederland en in de meer zuidelijk gelegen landen worden toegepast.

Natuurlijk zijn veranderingen niet altijd rozengeur en maneschijn, maar laten we vooral de positieve effecten van HNW op ons leef- en werkplezier koesteren. Niet alleen in het belang van de medewerker, maar eerst en vooral in het belang van onze klanten. Daar zal de werkgever ook zeer bij gebaat zijn.

Eindcijfer: een 5 voor de gekozen insteek en een 8 voor de illustraties.

werkplek

Waardeer dit blogbericht:
0

Stan Petit is, als senior consultant en project manager, al jaren actief op het gebied van organisatie- en procesoptimalisatie. Vooral in informatie intensieve administratieve omgevingen.


Vanaf 2007 tot en met 2011 was hij verantwoordelijk voor de inrichting van de vernieuwde ICT faciliteiten ter ondersteuning van HNW bij Rabobank Nederland. Van 1996 tot en met 2011 werkte hij als principal consultant voor Atos en adviseerde hij op het gebied van 'workgroup enabling business solutions'. Vanaf medio 2011 helpt hij, vanuit zijn eigen bedrijf MIX management & consultancy, organisaties bij het optimaliseren van hun administratieve bedrijfsprocessen en het adequaat ondersteunen daarvan.


linkedin hover 32