15
juni

Teamoptimalisatie: er valt veel te winnen!

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3225
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Teams kunnen veel effectiever werken dan ze vaak doen. En juist in een tijd waarin bedrijven die het beste weten te halen uit hun teams, een voorsprong nemen op hun concurrenten, is het zaak deze ‘winst’ te verzilveren. Met minimale inspanningen valt hier veel voordeel te behalen.

De tijd dat bedrijven zich binnen hun eigen muren konden bezighouden met de business is voorbij. Een tijd als deze vraagt om meer openheid en samenwerking. Ontwikkelingen gaan immers razendsnel, globalisering neemt toe en stakeholders, of het nu klanten, aandeelhouders of belangenorganisaties betreft, zijn kritischer dan ooit. Wie wil overleven zal met andere partijen de handen ineen moeten slaan. En dus zien we de laatste jaren in een rap tempo samenwerkingsverbanden ontstaan tussen start-ups en corporates, tussen commerciële bedrijven en NGO’s, en tussen ondernemingen en wetenschappelijke instituten. ‘Gelegenheidsteams’ worden hiervoor in het leven geroepen om kruisbestuiving tussen de verschillende partijen te realiseren. Ook intern is samenwerking, of teamwerk, belangrijker dan ooit. De opkomst van zelfsturende teams, projectteams, ‘scrum en agile’, ‘LEAN’, en zelfs virtuele teams benadrukken dit. Bedrijven met een organisatiestructuur die werken in teams belemmert, hebben een probleem. Wie daarentegen de interne samenwerking en samenwerking met de buitenwereld goed geregeld heeft, neemt een voorsprong op de concurrentie.

Veel teams presteren onder de maat

Het optimaal functioneren van teams mag dan van levensbelang zijn voor organisaties, des te opvallender is het dat veel teams onder de maat presteren. De meeste teams werken namelijk verre van optimaal. Zo blijkt uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Integron, dat teams in Nederland op de onderdelen ‘benutting van het potentieel’, ‘effectiviteit van overleg’, ‘doelgerichtheid’ en ‘communicatie’ hooguit zesjes en zeventjes scoren. Vreemd genoeg investeren bedrijven doorgaans wél in de ontwikkeling van individuele medewerkers en leidinggevenden, maar hebben ze weinig aandacht voor de ontwikkeling van hun teams, en dat terwijl teams een interessante eenheid van interventie vormen. Want juist in een team is het mogelijk om leren en presteren met elkaar te verbinden. Mensen willen zich ontwikkelen en iets bereiken, een team is daar bij uitstek een vehikel voor. Het brengt een groep mensen bij elkaar die (als het goed is) gezamenlijke doelen te realiseren hebben.

Persoonlijke factoren bepalen de effectiviteit

Het lijkt erop dat er binnen organisaties vooral aandacht is voor de vorm van een team (projectteam of virtueel team) en de methodes waar teams mee werken (lean of agile), maar de daadwerkelijke synergie tussen de diverse teamleden is vaak onderbelicht. En juist wat dit onderdeel aangaat, valt er veel te winnen. Het gaat om elementaire zaken als vertrouwen, openheid, veiligheid, gezamenlijkheid, gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten, feedback geven op elkaars werkzaamheden en de mate waarin het team energie opbouwt en een inspirerende werkomgeving creëert. Het zijn deze persoonlijke kwaliteiten en competenties die voor een groot deel de effectiviteit van teams bepalen. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat deze bekend en op orde zijn. 

Waar kan het beter?

Wat zijn nu precies die factoren die maken dat het ene team wél en het andere niet goed functioneert? Om te beginnen ontbreekt in teams niet zelden een gezamenlijk doel. En wanneer het doel waaraan een groep medewerkers moet werken niet helder en concreet is, verandert een team, met bijbehorende potentiële kracht en passie, in een groep losse individuen. Van synergie is dan geen sprake meer. Een volgend probleem dat maakt dat teams vaak niet effectief zijn, is een gebrek aan diepgang. Veel overleg in teams gaat over mensen en processen. Wie doet wat? Wie had wat moeten doen? En hoe kunnen we sneller en beter werken? Deze focus op efficiency leidt echter af van de daadwerkelijke inhoud. Daar is vaak onvoldoende tijd en aandacht voor. Een andere belemmerende factor is het feit dat de onderlinge communicatie vaak gebrekkig en oppervlakkig is. Mensen zijn niet altijd geïnteresseerd in het overleg, stellen niet de juiste vragen en begrijpen elkaar verkeerd. Ook op dit punt kan menig team nog grote slagen maken. Bovendien hebben de individuele teamleden vaak geen idee hebben wie de anderen zijn en over welke competenties zij beschikken. Hierdoor blijven kwaliteiten onnodig onbenut.

Het doel helder

Omdat de persoonlijke interactie en synergie tussen teamleden traditioneel weinig aandacht krijgt in bedrijven, leiden kleine inspanningen op dit gebied al snel tot ‘quick wins’.  Door bijvoorbeeld de tijd te nemen om teamleden écht kennis met elkaar te laten maken, leren ze elkaars kwaliteiten kennen. Dit intensiveert de samenwerking en maakt het werken met elkaar leuker, makkelijker en effectiever. Wanneer leidinggevenden in staat zijn de blokkades die het effectief functioneren van een team in de weg zitten op te ruimen, worden de krachten en kwaliteiten van de teamleden als vanzelf veel beter benut. En wanneer dit gebeurt, zo blijkt telkens weer uit de praktijk, neemt ook de mate van doelgerichtheid toe. Wanneer voor eenieder het gezamenlijk doel weer helder is, en men van elkaars capaciteiten gebruik kan maken om er samen tegenaan te gaan, wordt het werkplezier en enthousiasme van de teamleden groter en krijgt men weer energie om met elkaar doorbraken te realiseren. En dat maakt het werken in teams voor iedereen een stuk leuker en zinvoller.

Beeld: Unsplash

Waardeer dit blogbericht:
0

Huib Broekhuis is CEO van VDS Training Consultants en auteur van het boek Beyond MBA. In zijn loopbaan en leven heeft Huib steeds meer de weg gevonden naar meer balans tussen purpose en profit. Een weg die ervoor zorgt dat mensen en bedrijven zich meer en meer gaan richten op wat echt belangrijk is, waar ze gelukkig van worden, waar waarde wordt toegevoegd, waar ze energie van krijgen en waar ze werkelijk voor staan. Hij gelooft dat de oplossing altijd begint bij het ontwikkelen en tonen van persoonlijk leiderschap. Huib vervult al 20 jaar een rol in de ontwikkeling van leiderschap bij tientallen grote organisaties in Nederland en het buitenland. Daarnaast is hij als spreker en inspirator (inter-)nationaal actief.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties