31
jan

Point of view aflevering 19 – ‘Van Vakmanschap naar Meesterschap’

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2923
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Jos van Langen onderzoekt ontwikkelingen in de wereld van HRD en organisatieveranderingen.  In een serie interviews ontrafelt hij diverse transformatieprocessen rondom wendbare en toekomstbestendige organisaties: wat zijn de succesfactoren van deze organisaties en hoe gedragen ze zich? Dit keer: hoe draagt men binnen organisaties kennis behoud en kennis over?

De gezonde, wendbare en toekomstbestendige organisaties laten vaak hetzelfde gedrag zien. Ze communiceren open en betrekken hun medewerkers bij diverse besluitvorming. Maar hoe laten organisaties bestaande en nieuwe kennis floreren en redeneren?

Dit duogesprek gaat over het creëren van kennisinnovatie. Aan het woord zijn Marloes Hoiting en Anke Brockmöller, beiden zijn organisatiepsychologen en werkzaam bij GITP. Anke Brockmöller is gepromoveerd op de toepassing van meester-gezelrelaties in organisaties.

aflevering19pov

Anke Brockmöller en Marloes Hoiting

Wat is jullie wens met de meester-gezelrelatie?

Anke Brockmöller: ‘Wij pleiten ervoor dat professionals binnen organisaties vooral meer met elkaar communiceren, zowel jong en oud als ervaren en onervaren. Want alleen door met elkaar te praten en van elkaar het vak te leren ontstaat meesterschap en kun je voldoen aan de verwachtingen van de toekomst.’

Hoeveel honger is er momenteel binnen organisaties om deze meester-gezelrelatie-methode in te willen zetten?

‘Dat verschilt per organisatie. Maar je ziet een opleving en honger naar het thema meester-gezelrelaties. Bij deze organisaties leeft het besef dat het nuttig is en dat het echt werkt. Maar ze vinden het vooral lastig om het in de praktijk in te voeren en te implementeren.’

Waar hangen jullie het onder, onder het domein talentmanagement of kennisbehoud?

‘Ik denk onder beide. Ik heb het toegepast binnen traineeprogramma’s - daar is het makkelijker onder te brengen - maar organisaties constateren dat de vergrijzing toeslaat en dat kennisbehoud steeds belangrijker wordt. Dat komt omdat kennis uit de markt halen moeilijk blijft. En zeker als het gaat om het behouden van specifieke kennis binnen organisaties. Deze organisaties staan enorm open om structureel bezig te gaan met de toepassing van de meester-gezelrelatie.’

Wat is de meerwaarde van deze kennis- en ervaringsrelatie?

‘Kennis is op te delen in expliciete en impliciete kennis. Expliciete kennis laat zich vooral makkelijk vatten in woorden. Ze is vlot over te dragen en snel eigen te maken. Impliciete kennis is lastiger onverdraagbaar. Het bevindt zich meer in de vaardigheden, ervaring en intuïtie van mensen. Deze kennis overdragen kost veel meer tijd en vergt inzet. Deze twee varianten van kennis zijn complementair en vullen elkaar goed aan. Zonder nieuwe theorieën en inzichten belandt de senior professional in een diepe groef. En zonder ervaringskennis verzandt de jonge professional in algemene platitudes en komen zijn of haar ideeën onvoldoende van de grond.

Ik zie dat sommige organisaties deze meester-gezelrelatie wel inzetten, alleen noemen ze dit niet zo specifiek. Je ziet wel dat junioren meelopen met senioren. Maar als je het steviger neerzet is er veel meer mee te doen en uit te halen. Een groot voordeel van de relatie meester-gezel is, dat het niet alleen gaat over kennis en vaardigheden overdragen, maar ook over het overdragen van specifieke attitudes en mind-set. Dus gaat het over gedrag, organisatiecultuur en over werkhouding.’

Wat zijn momenteel nog valkuilen?

‘Het goed structureren en het begeleiden van het gehele proces, zodat je daadwerkelijk de kennis overdraagt die je wilt overdragen. Dus gezamenlijk heldere doelstellingen formuleren. En dat je het niet te veel formaliseert, anders verlies je de spontaniteit. Verder is het belangrijk dat je mensen ook verantwoordelijk maakt  voor het overdragen van die kennis. Eigenaarschap dus. En bewustwording rondom nut en noodzaak van de meester-gezelrelatie.

Het is tevens heel zinvol om HR sterk te betrekken in dit proces, zodat je het geheel kunt monitoren en faciliteren. Want die wisselwerking tussen expliciete en impliciete kennis leidt tot kenniscreatie en daarmee innovatie.’

Vakmanschap is sterk aan het veranderen qua inhoud en gezicht. Welke verschuivingen zien jullie met betrekking tot competenties en talent?

Marloes Hoiting: ‘Je ziet organisaties steeds complexer worden. Werken vanuit je kracht is een sterke trend. Er wordt steeds meer beroep gedaan op overstijgende competenties, zoals omgevingsbewustzijn en organisatiesensitiviteit. Als je kijkt naar het vakmanschap van bijvoorbeeld de communicatieprofessional of de HR-professional.  Dan zie je een beweging dat men meer weg moet van de operationele processen en zich meer opstelt als partner in business. Dat vraagt natuurlijk om heel andere skills, namelijk om meer zelfregie en vooral strategisch inzicht en om een proactieve houding. Eigenschappen die je niet leert in de schoolbanken maar vooral ontwikkelt door ervaring op te doen in de praktijk. Dit proces kan worden versneld door gebruik te maken van kennis en ervaring van vakgenoten en oefenmeesters.’

Welke tips hebben jullie voor organisaties die met de methode van meester-gezelrelatie willen gaan werken? En welke organisatie is een inspirerend voorbeeld?

‘Wie het al enkele jaren succesvol toepast is een technisch specialistisch bedrijf uit het Noorden. Je ziet dat bijvoorbeeld junioren op de bus meerijden en heel veel opsteken van de ervaren chauffeurs. Die senioren hebben zulke sterke expertise in zich. Hun intuïtie is enorm groot, ze voelen sterk aan waar bijvoorbeeld een lek of breuk zit. En ze weten wat er dan nodig is. Alleen vertellend overdragen is niet voldoende, je moet het zien en ervaren. Je moet er dus letterlijk bij zijn om die kennis tot je te nemen. Het bedrijf voert dit nu een aantal jaren uit als structurele tool. En ze zijn er heel tevreden mee.

Onze tips zijn:

  • De methode meester-gezelrelatie is geen doel maar een middel tot kenniscreatie.
  • Weet welk probleem of vraag je wilt oplossen met deze kennis- en ervaringsrelatie.
  • Heb een lange adem en houd focus op het proces.

Lees meer in De sleutel tot succesvolle meester-gezelrelaties.

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Beleid HRD

Jos van Langen is al jaren zeer gepassioneerd bezig met kennisoverdracht, gedragsbeïnvloeding & Visual Learning. In 2013 is zijn Inspiration Toolbox verschenen. De Inspiration Toolbox (handboek, dvd en kwartetspel) is bestemd voor leidinggevende en HR specialisten en gaat over het creëren van meer 'bevlogenheid en betrokkenheid' binnen organisaties. Daarnaast maakt hij met Reikwijdte Uitgeverij, educatieve video's die gebruikt kunnen worden binnen uiteenlopende trainingstrajecten.


Why:
Ik wil graag het leervermogen van mens & organisatie verbreden. Want zo creëer je en ontstaat er nog meer Reikwijdte!


linkedin hover 32 twitter hover 32