15
sept

Nieuw organiseren met succesvolle teams: 12 ingrediënten voor resultaat en plezier met community based werken

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 5754
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Steeds meer mensen en organisaties ondervinden dat de huidige manier van organiseren niet meer past bij de eisen die deze tijd stelt. Hoe het wel moet, weet eigenlijk niemand. Vaststaat, dat we in lossere verbanden gaan samenwerken, waarbij het individu steeds meer centraal zal staan. En dat individu stelt heel andere eisen dan twintig jaar geleden.

Dit artikel is geschreven door Mariëlle Brink en Remco Mostertman.

De mens centraal stellen in plaats van de organisatie, vraagt om een andere manier van organiseren en een nieuwe benadering van onderwerpen als talentontwikkeling, vitaliteit, leiderschap en verandermanagement. Maar ook werving en selectie, het arbeidsvoorwaardenbeleid, de eisen aan e-hrm, eigenlijk elk hr onderwerp zal anders ingevuld worden. En dat duurt geen tien jaar meer. Voor 2020 is de wereld dusdanig veranderd, dat organisaties straks aan de zijlijn staan als zij daar nu niet op anticiperen.

Een organisatievorm in opkomst is de community.

HRcommunity

HRcommunity, de grootste community in Nederland voor hr- en changeprofessionals is een voorbeeld van een succesvolle community. De missie van HRcommunity is bijdragen aan veerkracht en werkplezier, door innovatie van het vakgebied vanuit de community.

HRcommunity bestaat nu vijf jaar en beheert onder meer tien websites, achttien Twitteraccounts, zestien LinkedIngroepen en organiseert vijftien live bijeenkomsten per jaar. In de community zijn meer dan 60.000 mensen verbonden met een passie voor hr en change.

HRcommunity faciliteert verbinding, ontmoeting en dialoog.

Wat is dat eigenlijk, een community?

Er zijn veel definities van wat een community nu eigenlijk is; wij verstaan er het volgende onder:

Een community is een groep mensen in verbinding, waarbij de deelnemers of participanten tevens afnemer zijn. Er is een gezamenlijk idee, doel, belang of interesse. De leden zijn verbonden en betrokken, zij delen kennis, inzichten en/of ervaringen. De communicatie tussen de leden is tweezijdig en ontmoeting vindt zowel online als live plaats. Vaak is er een sleutelfiguur of leider.

Kernteam

Niet veel mensen weten dat dagelijks acht mensen werken aan het succes van HRcommunity. Dit kernteam modereert de verschillende groepen en accounts, onderhoudt ICT en zorgt voor het verzamelen en delen van alle content. Maar dit team organiseert ook de bijeenkomsten, ontwikkelt in samenwerking met partners en leden leergangen, business cases, opleidingen, masterclasses en nieuwe concepten.

Het kernteam van HRcommunity hanteert weinig tot geen besturingsmechanismen. De leden vragen zich elke dag af:

  • Draagt wat ik doe bij aan onze missie?
  • Werk ik volgens de kernwaarden (vakmanschap, openheid, nieuwsgierigheid en eigenaarschap)?

Het kernteam is opgedeeld in twee teams en elk team komt minimaal eens per week fysiek bij elkaar. Beide teams onderhouden intensief contact om verbinding te borgen. De leden van het kernteam zijn moderatoren, mogelijkmakers en verbindingsofficieren. Zwermen in de natuur kennen slechts een kleine set aan besturingsprincipes. De belangrijkste zijn richting, cohesie en uniciteit (of separatie). Wij proberen deze in het oog te houden. Frankwatching publiceerde een interessant artikel over community based werken.

Ingrediënten voor succesvol teamwork

Als kernteam realiseren wij ons steeds meer dat onze eigen organisatie vernieuwend is en dat onze werkwijze ons wendbaar en slagvaardig maakt. Het is een platte organisatie, met ruimte voor initiatief, talent en creativiteit. De missie en kernwaarden staan voorop en worden continu gecommuniceerd. Ieder lid van het kernteam heeft de verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen en zichzelf te ontwikkelen.

We stellen onze kennis uit de eigen praktijk graag beschikbaar en beschrijven twaalf ingrediënten voor een succesvol team in de 'nieuwe economie'.

1. Vakmanschap

We streven naar hoogwaardige kwaliteit in alles wat we doen en zorgen ervoor dat we onszelf blijven ontwikkelen. Wij leren door te doen en te reflecteren.

2. Talent als vertrekpunt

In plaats van functiebeschrijvingen te maken, hebben wij elkaar bevraagd op talenten, expertise en werkplezier. Waar word je blij van? Waaraan wil je graag bijdragen? Wat wil je leren? Wij benutten elkaars talenten en organiseren ons rond de inhoud, waarbij optimale kruisbestuiving plaatsvindt. Taken die minder passen bij een van de teamleden, worden met plezier overgenomen door een ander.

3. Vertrouwen

Het kernteam heeft een gevarieerde samenstelling. Jong en oud, mannen en vrouwen. Iedereen ontmoet het vertrouwen, dat wat je oppakt klopt en bijdraagt aan de missie. Achteraf spreken we elkaar aan en in de praktijk gaan vaker dingen goed dan fout.

4. Transparantie en openheid

Alle beschikbare data zijn toegankelijk voor ieder kernteamlid. Wij delen statusupdates, waarin alle acties en de voortgang staan beschreven. Deze worden gevuld door de kernteamleden. Maar ook inkomsten, beloningen, facturen, verdienmodel en visie... Kortom: Alle documenten staan in de cloud en iedereen heeft altijd toegang tot deze informatie.

5. Gedeeld leiderschap

Ieder evenement, activiteit of thema heeft een eigenaar die het voortouw neemt. De verdeling hiervan wisselt afhankelijk van de inhoud, de benodigde expertise en beschikbaarheid.

6. Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap

Het kernteam bestaat uit mensen die willen leren door te doen. Goede ideeën werk je zelf uit en je koppelt er acties aan zonder steeds te vragen of iets mag of kan. De community doet verder zelf haar werk en laat online en offline zien of dit idee daadwerkelijk heeft geleid tot meer lezers, meer dialoog of meer deelnemers.

7. Gelijkwaardigheid

Iedere mening is er één die telt en wordt meegenomen in besluitvorming door de thema- eigenaren. Dit laat senioriteit en startersvisie optimaal samengaan.

8. Feedback

We geven zo snel en direct als mogelijk feedback en oordelen nooit over personen; er is maar weinig dat wij gek of vreemd vinden. We oordelen wel over de inhoud via constructieve discussies. Ook hierin is iedere feedbackgever even belangrijk.

9. Congruentie

Iedere community – of ieder initiatief – heeft een idee of bedoeling. Door steeds in lijn met de bedoeling te werken, worden taken congruent en logisch.

10. Technologie

Technologie maakt het mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Het kernteam werkt volledig in de cloud en maakt veel gebruik van Google Hangouts, Whatsapp, Dropbox, LinkedIn, Twitter en andere social media. We werken op kantoor, alleen thuis of bij collega's thuis, maar kunnen elkaar vrijwel op ieder moment betrekken voor een vraag (en antwoord!). Dit houdt de snelheid erin en versimpelt processen.

11. Successen vieren

We staan regelmatig stil bij wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. We evalueren fouten en vieren successen. Dit motiveert niet alleen de direct betrokkenen, maar het hele team!

12. Ontspanning en plezier

Werken met bovenstaande ingrediënten zorgt voor plezier. Met een team dat vrijwel altijd online is, is het belangrijk om elkaar goed te kennen, zodat directe vragen over de inhoud in de juiste context worden gezien. Een wekelijkse borrel met elkaar zorgt voor voldoende tijd om elkaar ook anders te spreken en te leren kennen. Daarnaast hebben we door dicht op de inhoud te werken en dus op de kwaliteit van mensen, een stevige band opgebouwd, die ervoor zorgt dat ieder teamlid de ander iets gunt.

Natuurlijk vraagt een zelfstandig werkend team ook om onderhoud. Zoals in ieder team heeft het kernteam van HRcommunity ook te maken met irritatie of teleurstelling als het even niet gaat zoals je had gehoopt. Belangrijk is, dat deze worden gedeeld met elkaar en dat voortdurend expliciet wordt gemaakt wat impliciet al aanwezig is. Ook in ons team zitten mensen die dit eenvoudig doen en mensen die hier meer moeite mee hebben. De crux is, dat we op elkaar letten, elkaar adviseren en regelmatig sessies hebben die niet direct met de inhoud van het werk te maken hebben. Deze sessies en gesprekken over de samenwerking en wat in de samenwerking zelf verbeterd kan worden, zorgen voor dit onderhoud.

Is deze manier van werken voor iedereen weggelegd? Wij denken dat genoemde ingrediënten in iedere organisatie of situatie toepasbaar zijn. Maar als je sterke oordelen hebt over anderen, graag instructies ontvangt of werkt met een duidelijk takenpakket, moeite hebt met loslaten of overdragen en geen eigenaarschap toont voor de eigen prestaties en het eigen leerproces, dan is community based werken misschien niet voor jou of jouw organisatie weggelegd. HRcommunity is gericht op kennisdeling, innovatie en (persoonlijke) groei.

Uitsmijters

Een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle teams in community based werken is wel, dat teams klein en behapbaar blijven. Het is dus aan te bevelen om grote afdelingen of units op te knippen in kleine teams.

Nieuwsgierigheid is een belangrijke zo niet cruciale menselijke eigenschap. Zonder nieuwsgierigheid geen community based werken!

Workshop Community Based Werken en Leren

Wil je meer leren over community based werken? Kom naar de workshop op 7 november. In één middag leer je de beginselen van deze organisatievorm. Voor € 199,00 ben jij erbij! 

Meer lezen over communities

Nieuw organiseren met succesvolle teams
 

Waardeer dit blogbericht:

Communitybuilder, business developer en serial entrepeneur.


Creëert beweging. 


 linkedin hover 32twitter hover 32

Reacties