31
juli

Hoe haal je het beste in je team naar boven?

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3416
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Teams kom je overal in bedrijven tegen. Het zijn overzichtelijke eenheden waarbinnen je mensen op functioneel of doelgericht kunt samenbrengen en aansturen. Wat onderschat wordt, is de complexiteit van teams en wat er allemaal bij komt kijken om ze effectief te maken. Hier een recept om je eigen team tot een succes te maken!

De complexiteit van samenwerking

Organisaties onderschatten de complexiteit van de eenheid ‘team’. Want er gebeurt van alles als wij mensen in zo’n team moeten gaan samenwerken. Een team is niet direct bij de start een team. Er komt veel bij kijken om teams effectief en plezierig te maken. Om grip te krijgen op deze complexiteit, hebben wij in samenwerking met de Universiteit Utrecht een poging gedaan om de relevante literatuur op dit gebied te bundelen. Hieronder lees je het resultaat.

Recept voor succesvolle teams: de 4 dimensies van teamontwikkeling

Succesvolle teams hebben 4 gebieden op orde:

  1. bestaansrecht: aansprekende, gezamenlijke doelen en duidelijk geformuleerde resultaten.
  2. de inrichting: het team is zo ingericht, dat je alles in huis hebt om je doelen te verwezenlijken;
  3. de dynamiek: een constructieve samenwerking, heldere en directe communicatie en besluitvorming;
  4. jullie omgeving: een constructieve interactie met anderen binnen en buiten jullie organisatie.

Even de diepte in op teamontwikkeling

Teamontwikkeling kun je vanuit 2 perspectieven benaderen:

  1. een structureel perspectief
  2. een procesmatig perspectief

Het structurele perspectief is gericht op thema’s als doel, taak, structuur, inrichting en de buitenwereld. Het procesmatige perspectief richt zich op groepsdynamische thema’s als verantwoordelijkheid, communicatie, besluitvorming en macht. In de literatuur over teamontwikkeling zie je vaak dat auteurs de keuze maken voor 1 van beide perspectieven. Het model van de 4 dimensies voegt deze 2 perspectieven samen, zodat een holistische kijk op teams ontstaat. Zowel de inhoudelijke kant (de maakbare wereld) als het proces (de irrationele wereld) is hierin vertegenwoordigd.

Dimensie 1: Bestaansrecht – weet waarvoor je op aarde bent

De eerste dimensie van Effectieve Teamontwikkeling is die van het Bestaansrecht. Het bestaansrecht van een team is de reden dat het op aarde is. Een team zet doelen om in resultaten. Het is van belang dat de teamleden een helder beeld hebben van hun doelen en de gewenste resultaten, en dat zij een rol voor zichzelf weggelegd zien bij de realisatie ervan. Samen doelen bepalen loont. Daarbij is het belangrijk dat teamleden elkaar nodig hebben om de teamdoelen te bereiken. Als er geen onderlinge afhankelijkheid bestaat, is er ook geen basis voor samenwerking. Soms is het wel even zoeken naar wat die onderlinge afhankelijkheid nu precies inhoudt.

Neem het team HR-adviseurs van een landelijke winkelketen. Elke HR-adviseur heeft zijn eigen regio en is vaak op pad. Op het eerste gezicht doen deze HR-adviseurs hun werk prima zonder al te veel samen te werken met hun collega’s. Maar als je iets verder inzoomt, zie je dat ze elkaar wel degelijk nodig hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om van elkaar te leren, om met elkaar af te stemmen welke prioriteiten er gesteld worden en om met elkaar te bespreken hoe beleidslijnen, die voortkomen uit de landelijke organisatie, doorgevoerd kunnen worden naar de verschillende winkels.

Een scherpe uitwerking van het bestaansrecht geeft inzicht in de doelen die een team nastreeft, de resultaten die het wil behalen en op welke manier het team deze doelen en resultaten evalueert. Het helpt als de doelen gezamenlijk, concreet en enthousiasmerend zijn en als de resultaten SMART zijn geformuleerd. Gedoe in de samenwerking ontstaat vaak doordat mensen niet hetzelfde beeld van de doelen hebben of doordat ze vastlopen in het vertalen van de doelen richting de dagelijkse praktijk.

Dimensie 2: Inrichting – creëer de optimale mix voor succes

In Dimensie 2 focus je op de manier waarop je mensen inzet, procedures structureert en de ondersteunende processen inricht. Het is belangrijk dat er voldoende kennis, kunde en ervaring in het team aanwezig is om de gevraagde resultaten te behalen. Er moet een structuur zijn waarbinnen je vergadert, onderlinge afstemming zoekt, evalueert, functies invult en processen op elkaar afstemt. Samenwerking is ook gebaat bij duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Dit zorgt ervoor dat mensen weten wat ze moeten doen en ook hoe ze dat moeten doen. Op microniveau kan inrichting gaan over de structuur van vergaderen en evalueren.

Een goede inrichting vraagt om heldere afspraken en procedures en om een duidelijke taakverdeling.

  De kunst van samenwerken is om verschillen op te zoeken en te integreren. Deel op twitter

Dimensie 3: Dynamiek – en dan ga je samenwerken

Zelfs het voetbalteam met de duurste spelers en de beste strategie wint niet vanzelf. De teamleden moeten elkaar leren kennen en verbinding creëren. Dat gaat niet vanzelf. Samenwerken in teams komt neer op gebruikmaken van elkaar, zodat je samen meer gedaan krijgt dan alleen. De kunst van samenwerken is om verschillen op te zoeken en te integreren. In de samenwerking spelen verschillen in persoonlijkheid en behoefte een rol en gaat groepsdynamiek invloed uitoefenen. Dynamiek uit zich in de manier van communiceren, elkaar opzoeken in de samenwerking, elkaar vertrouwen en feedback geven. Teams zijn gebaat bij een gevoel van veiligheid en het voldoende oog hebben voor elkaar. Bij een gevoel van onveiligheid en een gespannen sfeer gaat vaak veel energie verloren. De teamleider heeft een voorbeeldfunctie in het team. Hij moet zorgen voor een goede balans tussen duidelijkheid verschaffen en ruimte geven voor eigen inbreng. Een goede teamleider speelt in op de behoefte die het team op dat moment heeft.

Dimensie 4: Omgeving – als team werk je niet in een vacuüm

De omgeving van een team bepaalt voor een groot deel wat je als team te doen hebt. Het is vaak de directie die het bestaansrecht van een team legitimeert door kpi’s of omzetdoelen te formuleren. Het is aan het team om die te behalen. Zonder omgeving zou het team vaak helemaal niet bestaan. De omgeving bestaat uit interne partijen (andere afdelingen, directie, interne klanten) en externe partijen (klanten, leveranciers, overheid). Als team lever je je dienst of product aan je klant (intern of extern). Tegelijkertijd heb je allerlei andere partijen nodig voor resources en als samenwerkingspartner. De omgeving is vaak een complicerende factor voor teams. Invloeden vanuit het management, de grillen van de politiek, of concurrentie met andere afdelingen kunnen de dynamiek en effectiviteit van teams onder druk zetten. De teamleider heeft een managende rol in de interactie tussen team en omgeving, zodat het team optimaal z’n werk kan doen.

Inzicht is de eerste stap naar vooruitgang Deel op twitter

Toepassen in je eigen team

Wil je je eigen team ontwikkelen? Zorg dan dat je als eerst inzicht krijgen in de stand van zaken op deze gebieden in je eigen team. Inzicht is de eerste stap naar vooruitgang. Op welk vlak zit de meest waardevolle ontwikkelstap. Moet je insteken op het verkennen van teamdoelen, of juist helpen de communicatie te verbeteren. Mist het team een echt voorzitterstalent, of missen teamleden gespreksvaardigheden? Hier zijn tegenwoordig legio tools voor. Wij hebben TeamQ ontwikkeld vanuit ons eigen model van de 4 dimensies van effectieve teams. Welke je ook inzet, het zorgt ervoor dat je in je interventies niet met hagel schiet, maar gericht en dat je voldoende draagvlak hebt bij het begin (want teamleden hebben zelf de informatie vooraf verstrekt). En een goed gerichte interventie zorgt inderdaad voor energie en werkplezier!

Waardeer dit blogbericht:

‘Mijn werkdag is geslaagd als ik mensen met elkaar in verbinding heb gebracht. Als ik heb kunnen verhelderen wat er in de samenwerking gebeurt en het vertrouwen heb gekregen om een team door spannende momenten heen te leiden. Nog mooier wordt het als ik teamleiders zelf hun eigen teams zie laten schitteren.’


Thijs begon zijn loopbaan bij Schouten & Nelisssen en is nu teamontwikkelaar bij Mensen in Bedrijf. Samen met Jaco van der Schoor schreef hij Tools voor Teams en ontwikkelde hij het online platform TeamQ waarmee teamleiders en teamcoaches hun eigen teams ontwikkelen. Thijs studeerde organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht, en is opgeleid in de Deep Democracy (Level 4) en Transactionele Analyse.


linkedin hover 32

Reacties