26
mrt

Een bestaan in de bedrijfsvoering

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2347
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Vlak voor de zomer heeft Rijnconsult — in samenwerking met het INK — een enquête gehouden onder kwaliteitsadviseurs in de non-profit sector. De respondenten waren evenredig verdeeld over Gezondheidszorg, Onderwijs en Overheid. Het onderzoek had tot doel het functioneren van kwaliteitsadviseurs in de non-profit in beeld te brengen.

Een opvallende uitkomst uit de enquête is dat de meerderheid van de kwaliteitsadviseurs (82%) bijna nooit een adviesvraag op papier krijgt. Waar externe adviseurs in deze sector geconfronteerd worden met enorme aanbestedingsprocedures met een bestek van gemiddeld 20 A4-tjes, is dit interessant om te constateren. Verder geven de geënquêteerden aan dat er lang niet altijd een strak tijdspad wordt afgesproken en dat maar in 35% van de gevallen een kwaliteitstraject wordt gestart met een gezamenlijke brainstorm tussen MT en adviseur. Daarnaast geven de respondenten aan niet altijd alle informatie te ontvangen die ze nodig hebben voor hun adviesrol. Dit is extra opvallend omdat het bij de aard van de vragen van het MT aan de interne adviseurs in meerderheid om tactische thema's gaat. Het lijkt me dan van belang voor de organisatie dat de adviseur wel over de juiste informatie beschikt. In meerderheid geven de respondenten aan dat hun taak gekarakteriseerd wordt vertragend gezien, MT neemt geen verantwoordelijkheid voor kwaliteitsdossiers, adviseur moet eraan sleuren, veranderde wetgeving is grootste aanleiding voor adviesopdrachten'.

Achtergrond onderzoek

De vraag die ik graag wilde onderzoeken, is het verschil tussen kwaliteitsadviseurs in de werkelijkheid ook daar soms weerbarstig is. Een hoog kwaliteitsniveau is essentieel voor de omzet en de marge. Mijn hypothese was dat zonder winstoogmerk het belang van kwaliteit wel eens minder groot zou kunnen zijn. De burger heeft immers geen keuze voor zijn vergunningsaanvraag, paspoort of verpleegtehuis. Het lijkt er op dat mijn veronderstelling ondersteund wordt door de hierboven indicatief beschreven resultaten. Misschien is marktwerking in de non-profit echt noodzakelijk om kwaliteit steviger op de managementagenda te krijgen? In de zorg en het onderwijs is deze ontwikkeling nu gaande, voor de overheid ontbreekt deze externe motivatie. Hoe krijg je de samenwerking tussen adviseur en opdrachtgever in de non-profit sector naar een hoger niveau? Kan de non-profit iets leren van de profitsector? In het vervolg van dit artikel ga ik op deze twee vragen in.

Klik hier om het vervolg van dit artikel te lezen. 

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Arbeidsmarkt Organiseren

Mijn passie is mensen met elkaar verbinden, zodat ze elkaars behoeften zien en beter samenwerken, plezier hebben met elkaar en hun eigen talenten ontplooien. Een organisatie is voor mij een verzameling van mensen met een collectief doel gebaseerd op individuele dromen. Als we het doel helder hebben dan kunnen we ook samen vaststellen wat er nog ontwikkeld moet worden om dat doel samen te realiseren.


Ik geniet enorm van gesprekken van hart tot hart, dan gaat het bij mij stromen. In mijn rol als trainer vind ik dat ook de mooiste momenten als mensen hun defensie laten zakken en echt laten zien wie ze zijn. Ontroerend! Verder geniet ik privé erg van mijn gezin met drie opgroeiende kinderen die de wereld aan het verkennen zijn en prettig verbaasd zijn over allerhande zaken. Samen op pad zijn van hut naar hut in de bergen is voor mij het toppunt van geluk.


Talent
Leiderschap, Trainer-Adviseur-Coach, Samenwerking, Communicatie, Agri& Food, Industrie en Zorg


linkedin hover 32