23
juli

Duurzame inzetbaarheid vraagt om sociale innovatie

Geplaatst door op in Artikelen
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 3869
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Hoe kunnen bedrijven een nieuwe slag maken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie? Door het potentieel van hun medewerkers beter te benutten. Door de social intrapreneurs, mensen die bedrijven van binnenuit willen verduurzamen, de ruimte te geven. Op expeditie te laten gaan. Het avontuur aan te laten. Wie gaat er mee?

De expeditie

In 2011 organiseerde ik voor de internationale werknemersorganisatie EZA een congres voor medezeggenschappers en vakbondsleden met de titel 'Change before you have to'. Het congres bestond uit een rondreis langs inspirerende voorbeelden van duurzaam ondernemen. Onder meer naar architect Thomas Rau. Hij ontwerpt gebouwen die alleen water nodig hebben en zelf energie produceren. En naar Interface, de tapijtfabrikant uit Scherpenzeel, die er actief aan werkt om in 2020 0% negatieve invloed op het milieu te hebben. Het congres ging ook over het duurzaam inzetten van medewerkers in bedrijven. Over veerkracht ontwikkelen en eigen regie. Het ging om het leren van elkaar. Het leren door nader kennis te maken met een goed voorbeeld, een best practice. Een soort expeditie. En tijdens een gesprek met Glenn van de Burg van MVO Nederland ontdekte ik dat MVO Nederland een aanbod voor bedrijven heeft dat expeditie wordt genoemd. Zie daar de koppeling naar een plan dat ik aan het einde van dit artikel nader toelicht.

Het kan sneller

Duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven. Ze hebben zich stevig geworteld in het jargon dat klinkt in de boardrooms van bedrijven. Het wordt zichtbaar in jaarrapportages. En dat is goed. Tegelijkertijd gaat de verandering maar langzaam. Het mag en kan sneller. En wie kunnen dat beter doen dan de mensen van de werkvloer? De medezeggenschappers die toch al met hun poten in de klei staan en precies weten waar de schoen wringt. Mensen zoals u en ik die het initiatief nemen en de verandering die nodig is kunnen versnellen. Mensen op allerlei plekken in de organisatie. Mensen die zien waar het misgaat en weten hoe het beter kan. Mensen die bereid en in staat zijn om nieuwe wegen te verkennen. Gewoon gaan.

Voorbereidingen treffen en onzekerheid onder ogen zien

De voorbereidingsfase is belangrijk. Je maakt een plan, je weet wat er moet veranderen, je bereidt je fysiek en mentaal voor. Maar het is nog niet het echte werk. Dat komt pas wanneer je op pad gaat. Op reis gaat, het risico loopt om te verdwalen. Het soms gewoon niet weet. Dan komt het er op aan welke beslissingen je neemt. Dat is het echte werk. Want je weet, ook in de werkomgeving, nooit precies wat er op je pad komt. Dat maakt het spannend maar ook onzeker. En voor managers is dat lastig. De uitkomst en het proces zijn onzeker.

Veranderen doe je zelf

Welke thema's worden vaak genoemd als het gaat om duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie in combinatie met medezeggenschap? Het zijn de thema's die met mensen in de eigen werkomgeving te maken hebben. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond aan het werk blijven? Maar ook cultuurverandering; de waarden van het bedrijf die weer moeten kloppen met de waarden van de medewerkers. Over ongelijke beloning tussen de top van het bedrijf en de werkvloer en last but not least, de toenemende werkdruk.

Het belang van samenwerking

In de metafoor van de expeditie zit nog een waardevolle les. Het gaat om samenwerken, samen resultaten behalen. Het gaat om het besef dat je samen sterker staat dan alleen. Dat je het in je eentje gewoon niet redt. Wanneer de expeditie naar de bergen gaat ben je zelfs letterlijk via een live-line aan elkaar verbonden. Dan is samenwerken een kwestie van leven of dood. Ieder expeditielid zal het beste van zichzelf moeten geven om de reis tot een succes te maken. Er is geen vrijblijvendheid tijdens de reis.

Over samenwerken worden veel boeken geschreven. En het belang ervan neemt alleen maar verder toe. Onderzoeksbureau Gallup meldde onlangs dat steeds meer werkzaamheden alleen nog maar door middel van samenwerking met anderen met goed resultaat kunnen worden uitgevoerd.

Samenwerken haalt het beste in jezelf en in anderen naar boven. En dat is wat veel bedrijven hard nodig hebben. Medezeggenschap gaat in de kern over samenwerken. Tussen or en bestuurder. Maar in dat samenwerken zijn nieuwe vormen denkbaar. Bijvoorbeeld het samenwerken over de organisatiegrenzen heen. Ondernemingsraden die een kijkje bij elkaar in de keuken nemen.

De expeditie als eigen ecosysteem

De expeditie vertrekt en is daarna een zelfstandig opererend orgaan geworden. Afgescheiden van de bewoonde wereld. De mensen zijn op elkaar aangewezen en kunnen niet even terug naar de basis. Daarmee wordt de expeditie ook het beeld van een soort nieuwe organisatie. Met een eigen dynamiek, eigen leiderschap, nieuwe creativiteit. Je stapt als het ware uit je eigen organisatie en begint een avontuur. Je ziet deze beweging bij een aantal organisaties plaatsvinden. Men organiseert zogenaamde vrijplaatsen, broedplaatsen, waar de geldende regels, procedures, hiërarchische verhoudingen en structuren niet van toepassing zijn en waar mensen als het ware spelenderwijs kunnen en mogen experimenteren. In vrijheid maar beslist niet vrijblijvend, want er moet wel nieuw land ontdekt worden, nieuwe rijkdommen ontgonnen en nieuwe oplossingen voor problemen verzonnen.

Tips voor succesvolle expeditie

Een expeditie verlegt je grenzen en vergroot je wereld las ik op een website van een bedrijf dat reizen organiseert naar verre landen. Het is van belang om uit de vaste patronen van je dagelijks werk te stappen en te zien en ervaren dat op andere plaatsen oplossingen zijn gevonden voor problemen waar jij in jouw organisatie tegenaan loopt.

Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische universiteit Eindhoven schrijft over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Hij pleit er voor dat mensen opnieuw gaan doen waar ze goed in zijn en dat ze de systemen en structuren die dat beknotten omzeilen. Daarmee groeit de kans op succes.

Tips op een rijtje voor een succesvolle expeditie naar duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie van binnenuit:

 1. Bedenk wat je doel is. Welke oplossing zoek je voor welk probleem.
 2. Vraag geen toestemming voor je met een plan begint. Begin gewoon
 3. Zoek de samenwerking met anderen, binnen en buiten je eigen organisatie.
 4. Denk tactisch; wie in de organisatie heeft belang bij dit idee? Sluit allianties met hen.
 5. Maak gebruik van social media om je idee te profileren.
 6. Wees authentiek. Hoe persoonlijker je verhaal, hoe sterker.
 7. Zoek positieve energie op. Steek tijd en moeite in mensen die wel interesse tonen.
 8. Zorg voor verbinding hoog in de organisatie.

Laten we op expeditie gaan!

 

Wanneer? Op 15 oktober, 6 november 2014 en 15 januari 2015 vindt de expeditie plaats onder leiding van SBI training en advies en MVO Nederland.

Voor wie? OR-voorzitters, secretarissen, HR managers en andere sleutelfiguren

Wat gaan we doen? We brengen in kaart hoe het met uw eigen duurzame inzetbaarheid is gesteld, wisselen ervaringen uit, nemen een kijkje in elkaars keuken boeken een concreet resultaat in de vorm van een heldere visie op de duurzame inzetbaarheid met concrete verbeterstappen. De plannen worden gepresenteerd aan de directies van de bedrijven en het beste plan ontvangt de Sociaal Intrapreneurs Award.

Kosten? Deelname aan deze 3 daagse expeditie kost € 1.250,-- per persoon.

Aanmelden of nadere informatie? , telefoon 0343-473302

Deze expeditie wordt mede mogelijk gemaakt door:

MVONL ORinformatieSBI

Dit artikel is eerder verschenen in OR informatie nummer 2014 7/8.

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Innovatie Inzetbaarheid

Wim is zowel visionair als realist. Denker en doener.. Dit betekent dat hij een sterk vermogen heeft om resultaten te boeken en tegelijkertijd mensen te verbinden en relaties te versterken. Dit doet hij op een inspirerende manier die anderen uitnodigt het beste van zichzelf te geven.
De woorden van Desmond Tutu kleuren Wim's aanpak: 'I need you to be you so I can be me'. Wim ziet dit als de basis om zijn potentieel te benutten en zich gelukkig in zijn werk te voelen en gunt dat van harte ook anderen.
Na zijn rechtenstudie werkte Wim 10 jaar als jurist en mediator. Hij onderhandelde met management en vakorganisaties om ingewikkelde arbeidsverhoudingen te ontrafelen. Het was dan ook niet moeilijk om de overstap naar de rol van facilitator en consultant te maken. Zijn wens om met mensen te werken op een dieper niveau dan het logische en rationele maakte dat hij deze overstap maakte.
Wim is auteur van twee boeken: één over MVO (2010) en één over het DNA van organisaties (2011). Het laatste verkent Het Nieuwe Werken en de impact hiervan op arbeidsverhoudingen. Hij vind het prachtig om met anderen ideeën te verkennen en te realiseren dus organiseerde hij met steun van een EU-fonds het congres 'Change before you have to' The Global Village experience in het kader van het nieuwe werken. In 2011 organiseerde hij het eerste Ubuntu leiderschapscongres en in 2012 en 2013 het relatie-event Groeien doe je in het groen

Reacties