29
sept

Directie speelt belangrijke rol in de bevlogenheid van medewerkers

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 11782
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De directie kan veel invloed uitoefenen op de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat medewerkers vertrouwen hebben in de directie van hun organisatie. Indien er sprake is van vertrouwen tussen directie en medewerkers, zijn medewerkers negen keer vaker bevlogen in hun werk en betrokken bij hun organisatie.

Het betrekken van medewerkers in multinationals

Vanaf begin dit jaar heeft Effectory International bevlogen- en betrokkenheid onder medewerkers, werkzaam in Europese multinationals, onder de loep genomen. Het doel van het onderzoek was om de factoren waardoor deze belangrijke thema’s worden beïnvloed inzichtelijk te maken en een duidelijk beeld te vormen van de uitdagingen en successen die multinationals ervaren.

De bevindingen zijn gebaseerd op medewerkersonderzoeken die zijn uitgevoerd door Effectory International onder 46 multinationals in de afgelopen 18 maanden. Conclusies die naar aanleiding van het onderzoek zijn getrokken zijn terug te lezen in het rapport Engaging employees in multinationals.

De huidige stand van zaken in multinationals

Ondanks de aandacht die dat multinationals besteden aan het verhogen van de bevlogen- en betrokkenheid van medewerkers, is er nog een lange weg te gaan voordat ze het potentieel van hun medewerkers volledig benutten, blijkt uit het onderzoek. Op dit moment is 31% van de medewerkers, werkzaam in multinationals, bevlogen in hun werk en betrokken bij hun organisatie. Daarbij is er een groot verschil zichtbaar tussen verschillende sectoren. Zo is bijvoorbeeld 37% van de medewerkers in de maritieme sector bevlogen en betrokken, terwijl in zowel de productie- als in de dienstverleningssector bijna 10% lager scoren op bevlogen- en betrokkenheid.

Een zorgwekkend gegeven is dat het percentage medewerkers dat noch bevlogen noch betrokken is erg hoog ligt. Gemiddeld 18% van de medewerkers zijn niet bevlogen in hun werk en niet betrokken bij de organisatie. In sommige industrieën reikt dit percentage zelfs tot 21%. Dat is jammer, want wanneer medewerkers wél bevlogen en betrokken zijn, ervaren zij een prettige werkbeleving en zijn zij productiever.

De directie en de bevlogenheid van medewerkers

Een hoge mate van bevlogen- en betrokkenheid van medewerkers is voor veel organisaties steeds belangrijker. Deze organisaties investeren dan ook in initiatieven, bijvoorbeeld door het vragen van feedback aan hun medewerkers, om een hoger niveau van bevlogenheid te realiseren. Het is hierbij wel erg belangrijk dat de directie betrokken blijft bij dit proces.

Directies zijn zich niet altijd bewust van de directe invloed die zij hebben op de werkbeleving van medewerkers. Binnen veel organisaties zien we dat directies vooral bezig zijn met het belang van de organisatie en onder druk staan om te presteren. Het tevreden stellen van aandeelhouders heeft hierbij de grootste prioriteit. Het in contact blijven met medewerkers krijgt dan niet altijd de aandacht die het verdient. Het gevolg hiervan is dat weinig medewerkers, in Nederland slechts 13%, volledig vertrouwen hebben in de directie. Dit is een gemiste kans. Indien er namelijk sprake is van vertrouwen tussen directie en medewerkers, zijn medewerkers negen keer vaker bevlogen in hun werk en betrokken bij hun organisatie.

Wat de beste directies met elkaar gemeen hebben

Ondanks het sombere beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, zijn er ook directies die het vertrouwen winnen van hun medewerkers. Het onderzoek toont aan dat directies die op dit gebied vooruitstrevend zijn drie eigenschappen delen:

  1. Ze luisteren naar medewerkers.
  2. Ze communiceren een duidelijk organisatiedoel en visie.
  3. Ze scheppen een band met medewerkers.

Door zich op de drie bovenstaande punten te richten, bouwt de directie het vertrouwen op dat nodig is om een ideale omgeving te creëren waarbinnen medewerkers optimaal kunnen presteren. Positief hieraan is dat niet alleen de bevlogen- en betrokkenheid toeneemt, maar dat medewerkers ook het gevoel krijgen dat ze eerlijk en met respect behandeld worden. Dit gevoel van vertrouwen zorgt ervoor dat medewerkers positieve energie in hun werk steken en hart hebben voor de organisatie.

Een inspirerend voorbeeld

Eén van de meest inspirerende verhalen (en een persoonlijk favoriet) waarin de directie luistert naar de medewerkers en duidelijke organisatiedoelen communiceert, komt van een energiebedrijf waarmee Effectory International heeft samengewerkt.

Het energiebedrijf leverde een dienst voor comfort in huis en algemeen onderhoud. Ondanks de noodzaak van de dienst, waren de medewerkers niet overtuigd van de organisatiedoelen en visie die vanuit de directie werden gecommuniceerd. De directie beantwoorde hun twijfels door samen met de medewerkers de organisatiedoelen opnieuw vast te stellen. Hierbij is er vooral aandacht geweest voor de maatschappelijke bijdrage die de organisatie wil leveren. Geïnspireerd door An Inconvenient Truth van Al Gore is zodoende de doelstelling aangepast naar het leveren van betaalbare, energiezuinige en duurzame oplossingen.

Het gezamenlijk veranderen van de doelen van de organisatie bracht een onvoorstelbare impact teweeg. De bevlogenheid en betrokkenheid van de werknemers steeg naar 94%, en de winst van de organisatie verdriedubbelde.

Dit is slechts een voorbeeld om de bevlogenheid van medewerkers te stimuleren. Welke ervaringen heb jij hiermee?

Beeld: http://gratisography.com/#animals

Waardeer dit blogbericht:
0