18
nov

7 tips voor Het Nieuwe Samenwerken

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4536
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De afgelopen jaren gingen veel organisaties over op Het Nieuwe Werken (HNW). Soms blijven resultaten achter bij de verwachtingen. Toch kunnen organisaties de vruchten plukken van hun investeringen in flexplekken en ICT-voorzieningen.

Bijvoorbeeld door structuur en training te bieden aan medewerkers, zodat ze hun gedrag veranderen. Want zolang zij niet écht anders gaan werken, hebben ook investeringen in huisvesting en ICT weinig zin. Zeven tips voor hr-managers voor het vervolg op HNW: Het Nieuwe Samenwerken.

1. Zorg voor werkruimtes die passen bij taken van medewerkers
Hoe hoger de kwaliteit van de werkomgeving, hoe hoger de medewerkerstevredenheid. Zorg daarom voor werkruimtes die aansluiten bij de taken die medewerkers uitvoeren. Bijvoorbeeld aparte werkplekken voor concentratie en (virtuele) ontmoetingsplekken voor communicatie en kennisdeling.

2. Biedt medewerkers vrijheid en autonomie
Door onder meer de toename van concurrentie en technologische ontwikkelingen moeten bedrijven innoveren en zichzelf blijven uitvinden. Dat kan alleen als er ruimte is voor nieuwe ideeën, kennisdeling en creativiteit. Hiervoor hebben medewerkers vrijheid en autonomie nodig. Bijvoorbeeld door medewerkers vrij te laten in hoe ze hun resultaten willen bereiken.

3. Biedt óók heldere kaders
Voor hr is een belangrijke taak weggelegd om medewerkers naast vrijheid óók kaders te bieden. Of te stimuleren dat afdelingen dit zelf regelen. Denk aan nauwkeurig uitgewerkte werkprocessen, duidelijke afspraken, en helderheid over rollen en verantwoordelijkheden.

4. Organiseer dag- en weekstarts
Gezamenlijke overleggen op vaste tijdstippen bieden structuur en overzicht. Bijvoorbeeld dag- en weekstarts, binnen teams, tussen afdelingen en/of met klanten. Medewerkers synchroniseren hierdoor hun werk. Ze geven een statusupdate over hun eigen taken, communiceren resultaten en vragen waar nodig hulp aan collega's.

5. Spreek heldere, gezamenlijke doelen af
Medewerkers geven aan dat ze behoefte hebben aan heldere, gezamenlijke doelen. Dit blijkt uit het nationaal onderzoek Het Nieuwe Werken 2013. Ze vinden het belangrijk te weten hoe individuele prestaties bijdragen aan de doelen en de strategie van de organisatie. Dat geeft medewerkers de juiste richting hun werk goed te doen.

6. Geef aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling
De combinatie van structuur en de vrijheid om het werk zelf in te richten, maakt dat medewerkers betrokken blijven en betere resultaten leveren. Een andere succesfactor is aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Van oudsher een taak van hr. In de huidige, snel veranderende wereld is het nóg belangrijker. Want alleen als medewerkers zich blijven ontwikkelen, kunnen organisaties blijven inspelen op veranderingen.

7. Vier successen
Betrokken en trotse medewerkers zijn productiever en hebben een positieve invloed op hun omgeving. Die betrokkenheid is te vergroten door aandacht voor behaalde resultaten. Dat kan individueel of per team. Successen vieren inspireert. Medewerkers zien wat de impact is van hun bijdrage en voelen zich persoonlijk betrokken bij het succes van de organisatie.

Bricks, bytes en behaviour in balans: de kern van Het Nieuwe Samenwerken
Veel organisaties hebben bij de overgang naar HNW geïnvesteerd in huisvesting en de inrichting van werkplekken (bricks). Ook is gedacht aan de ICT-omgeving en ondersteunende middelen waaronder mobiele devices, sociale netwerken en cloudtoepassingen (bytes). Toch ervaren veel organisaties dat HNW op de lange termijn niet oplevert wat ze ervan hadden verwacht. Dat komt onder meer doordat aan het gedrag van medewerkers (behaviour) nauwelijks kaders zijn gesteld.

Het gedrag van medewerkers speelt een belangrijke rol bij het succes van HNW – misschien wel de belangrijkste. Juist de samenhang tussen bricks, bytes en behaviour – fysieke, technische en menselijke middelen – is cruciaal. Sturen op het gedrag van medewerkers betekent indirect óók sturen op het gebruik van technologie en flexplekken. Als bricks, bytes en behaviour elkaar versterken, haalt uw organisatie meer uit (investeringen in) HNW.

Waardeer dit blogbericht:
0

Madelon Kuiper is consultant bij KPN Consulting en gespecialiseerd in Het Nieuwe Werken en gedragsverandering. In de rol van adviseur en coach helpt zij teams om het beste uit zichzelf te halen en prestaties te verbeteren. Daarnaast verricht Madelon onderzoek naar de acceptatie van ICT-innovaties en begeleidt zij organisaties bij implementatietrajecten.


linkedin hover 32

Reacties