13
dec

Leiderschap en Het Nieuwe Werken

Geplaatst door op in Wetenschap
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2891
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Deze afstudeerscriptie is geschreven ter afsluiting van de master Strategisch Human Resource Management. Het onderzoek is uitgevoerd bij Essent, één van de grootste energieleveranciers van Nederland. Het thema dat in dit onderzoek centraal staat is leiderschap en Het Nieuwe Werken (hierna: HNW). Bij Essent is de naam @nders werken gegeven aan HNW, vandaar dat deze benaming gehanteerd zal worden in dit onderzoek.

De doelstelling van het onderzoek is om Essent inzichten te geven hoe leidinggevenden het @nders werken ervaren en wat voor een kennis en vaardigheden dit van hen vraagt. De onderzoeksvraag die hiervoor opgesteld is luidt:

‘Hoe wordt het @nders werken door leidinggevenden ervaren en over wat voor kennis en vaardigheden moeten zij beschikken ten aanzien van het @nders werken?’

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Er werden 19 semi-gestructureerde interviews, met enerzijds teamleiders en anderzijds managers, afgenomen. Deze interviews gaven inzichten over onder andere de ervaringen van leidinggevenden betreft de overgang naar het @nders werken, de voor- en nadelen, de impact op de relatie met de medewerker en wat deze manier van werken vraagt van henzelf en hun medewerkers. Voorafgaand en gedurende de periode van het afnemen van de interviews is een literatuurstudie gedaan naar leidinggevenden binnen HNW. In het theoretisch kader is voornamelijk ingezoomd op de voor- en nadelen van HNW, het psychologisch contract, de leader- member exchange theorie en de kritische succesfactoren voor een leider in HNW.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn dat leidinggevenden over het algemeen positief zijn over het @nders werken. Zij zien de voordelen voor de medewerkers en ook voor zichzelf. Dit uit zich in een verhoogde productie, verlaagd verzuim en een verhoogd welzijn van de medewerker. Daarnaast blijken leidinggevenden meer flexibiliteit in hun relatie met de medewerker te ervaren. Leidinggevenden blijken echter ook angsten te hebben betreft het @nders werken. Welke te maken hebben met de afname van het aantal werkplekken en het fysieke contact dat verminderd. Leidinggevenden vinden een aantal vaardigheden voor henzelf cruciaal binnen het @nders werken. Namelijk het hebben van vertrouwen in de medewerkers, goed kunnen plannen, medewerkers verantwoordelijkheid durven geven, op output sturen en transparant zijn binnen het team. Volgens leidinggevenden maken deze elementen dat een leidinggevende binnen het @nders werken beter functioneert. Daarnaast blijken er voor leidinggevenden een aantal voorwaarden te zijn waar een medewerker aan moet voldoen, wil een leidinggevende het @nders werken toekennen. Zij willen de medewerker kunnen vertrouwen, deze moet in staat zijn zelfstandig te kunnen werken en goede resultaten behalen.

Download scriptie

Klik hier om de volledige scriptie te lezen/downloaden.

Waardeer dit blogbericht:
0

HRzone is het kennisplatform van HRcommunity. De redactie van HRzone bestaat uit een team van jonge en enthousiaste professionals met een passie voor HR. Contact opnemen met de redactie kan via .


twitter hover 32

Reacties