21
juli

Waarom vrouwen beter zijn dan mannen

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3250
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Binnen de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven in Nederland is slechts 6% vrouw. Hoe kan dat in een land waar we bijvoorbeeld wél de barricaden opgaan voor gelijke behandeling voor homoseksuelen? En wat kunnen we eraan doen? Een korte verkenning.

Breken van het glazen plafond

Den Haag probeert in 2013 wanhopig wat aan dat glazen plafond te doen en introduceerde een streefcijfer van 30% in 2016. Weliswaar groeit het aantal vrouwen, maar met dit tempo hebben we die lat in 2033 pas bereikt. Ruim een jaar voor deze deadline kunnen we dit streven dus al mislukt noemen en dreigt een verplicht vrouwenquotum. Een klassiek gevalletje symptoombestrijding natuurlijk, maar wat moet er dan gebeuren? Moeten bedrijven subsidie krijgen als ze vrouwen aannemen? Moeten vrouwen met dolle mina-achtige taferelen de barricade op?

Klassiek management paradigma

Eerst maar eens achterhalen wat de wérkelijke reden is van deze cijfers. Is het simpelweg discriminatie en spelen hoog genoteerde mannen alleen elkaar de bal toe? Zijn het kinderen die roet in het eten gooien en verliezen vrouwen tijdens hun zwangerschapsverlof definitief de wedstrijd van mannelijke collega's? Of hebben vrouwen misschien gewoon minder ambitie en is het nesteldrang die zorgt dat ze de werk-lat minder hoog leggen?

De werkelijke reden dat mannen zich makkelijker opwerken binnen bedrijven, is het klassiek management paradigma dat we hebben om bedrijven en organisaties in te richten. Het zijn de regels en gebruiken die we toegepast hebben om fabrieken in te richten en die zijn ontstaan tijdens de industriële revolutie. Regels die erop gericht zijn de situatie zo goed mogelijk te controleren, te beheersen en te voorspellen. Waar managers en directeuren duidelijke kaders stellen en procedures vertellen hoe werk uitgevoerd moet worden. Rationaliteit en objectiviteit staan centraal en emoties en intuïtie moeten zoveel mogelijk uitgeschakeld worden.

Rationeel en daadkrachtig of sociaal en empatisch

Nu zijn er veel fabels over verschillen tussen mannen en vrouwen, maar mannen zijn van nature rationeler en daadkrachtiger dan vrouwen, die op hun beurt sociaal sterker en meer empatisch vermogen hebben. Geen geval van goed of slecht, maar verschillen die we van moeder natuur meegekregen hebben. Het is de reden dat de vrouwen die nu aan de top zitten, juist de meest mannelijke vrouwen zijn. Koude, kille tantes met haar op de tanden, daar kunnen wij mannen nog wel vrede mee hebben.

Balans tussen ratio en emotie

Toch zien we dit klassiek management afbrokkelen. Steeds meer bedrijven zien in dat management niet alleen over cijfers gaat, maar ook om de sociale processen daar omheen. Sociale processen die bepalen wat mensen motiveert en in hoeverre mensen aangesloten zijn op het groter doel van de organisatie. Emoties en intuïties zijn van ongekende waarde voor bedrijven, niet alleen de rationele beslissingen. Een goede organisatie heeft van beide wat en vindt dus een balans tussen ratio en emotie. Als bedrijven werkelijk wat willen doen aan de man-vrouw balans moeten ze nu eindelijk eens afstand doen van dat klassiek management. Kom op man!

Dit artikel verscheen eerder op Welder

beeld: unsplash

Waardeer dit blogbericht:
0

Maarten Schellekens specialiseerde zich in organisatieontwerp en -ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft als innovatiemanager van cateraar Hutten veel ervaring met het doorvoeren van innovaties waarmee werknemers aantoonbaar vitaler en productiever worden. Voor deze initiatieven rond vitaliteit is Hutten inmiddels breed erkend met verschillende prijzen. Maarten is auteur van het boek Het zijn maar Cijfers, dat laat zien dat een nieuwe generatie medewerkers niet goed functioneert wanneer de cijfermatige kant van management belangrijker wordt dan de sociale kant.


linkedin hover 32