16
okt

Leiding geven aan jezelf: Geef eens een flinke draai aan het stuur!

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3428
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Persoonlijk leiderschap is een mode-term die we veel in de kantoorwandelgangen horen rondzoemen. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over ‘persoonlijk leiderschap’? Wat is het effect ervan, en is het aan te leren? Nicolas Pop vindt van wel.

'Persoonlijk leiderschap is niet hetzelfde als leiderschap', stelt Nicolas Pop, directeur van Fitch. 'Het is er een belangrijk deel van, misschien zelfs wel de kern. Maar het is nog niet zo eenvoudig aan te leren.'

Richting geven aan je eigen leven

Persoonlijk leiderschap is te definiëren als het vermogen zelf richting en sturing te geven aan het leven. Daarvoor spelen twee menselijke processen een belangrijke rol, stelt Pop. 'Ten eerste is het van belang om te geloven (terecht of onterecht) dat je zelf richting kunt geven aan je eigen leven, dat je invloed hebt op wat je overkomt. Ten tweede is het belangrijk dat je dat geloof omzet in daden en acties waarmee je probeert richting aan je eigen leven te geven.'

Self-efficacy

Het geloof invloed te hebben op wat er in het leven gebeurt wordt in de wetenschap ‘self-efficacy’, ofwel zelfeffectiviteit genoemd. Iemand met veel zelfeffectiviteit heeft een groot gevoel van controle over het leven. Hoe sterk mensen een gevoel van zelfeffectiviteit ervaren, verschilt van individu tot individu, stelt Pop. Het duidelijkste voorbeeld van zelfeffectiviteit is het besturen van een auto: aan het stuur trekken geeft direct resultaat; de auto rijdt naar links of rechts. Wie een voertuig bestuurt, geeft zelf richting aan de situatie.

Hoewel bijna iedereen een basis van zelfeffectiviteit ervaart bij het besturen van een auto, geldt dat niet voor meer complexe dynamieken zoals de koers van een privérelatie of carrière-pad. Pop: ‘Sommigen kunnen op die gebieden sterk het gevoel hebben dat ze machteloos zijn, dat hun pogingen om invloed uit te oefenen niets uithalen. Anderen hebben juist heel duidelijk het idee dat zij aan het stuur staan van hun eigen leven, ook in meer complexe situaties.’

Rijkdom en geluk

Uit onderzoek blijkt dat zelfeffectiviteit samenhangt met twee belangrijke variabelen. Mensen die hoog scoren op een gevoel van zelfeffectiviteit verdienen meer geld en zijn gelukkiger dan mensen die laag scoren op zelfeffectiviteit.

Pop figuur zelfeffectiviteit

Uit een studie van Fitch onder 257 hbo-werkenden blijkt dat zelfeffectiviteit samenhangt met maandinkomen(p = .42 ** ).

Het gevoel controle te hebben

Het mooie van zelfeffectiviteit is dus dat puur het gevoel controle te hebben over het eigen leven, invloed heeft op de mate waarin we ook daadwerkelijk succes in het leven hebben. Kunnen we een gevoel van zelfeffectiviteit dan ook aanleren? Dat is nog niet zo eenvoudig. Pop stelt dat het gevoel van zelfeffectiviteit sterk is gegrond in het geloof dat we invloed op onze situatie hebben. Maar hoe is dit geloof op een duurzame manier te beïnvloeden? Pop: 'Dit geloof is enerzijds verankerd in onze genen en anderzijds (en dit is misschien nog wel belangrijker) sterk gevormd door alle ervaringen én alle feedback op deze ervaringen die we gedurende onze levensloop hebben opgedaan.'

Iemand die heel vaak positief is beoordeeld bij wat hij heeft ondernomen (hard: geld, winst en goals, maar ook zacht: complimenten en aandacht), heeft een sterk gevoel van zelfeffectiviteit: immers, bij alles wat hij aanraakte werd hij gefêteerd. En andersom, iemand die continu de deksel op zijn neus krijgt, zal niet snel een vinger meer durven uitsteken. Geloof dat is opgebouwd dankzij jarenlange ervaring is niet in een dag of twee om te buigen.

Tegenwicht bieden

Maar er is hoop. Pop: 'Door parallel aan dit vastgeroeste geloof een nieuw "cv" op te bouwen van ervaringen die leiden tot positieve feedback (en met positief wordt dus geen goed of fout bedoeld, maar feedback die laat zien dat een actie effect heeft), is het mogelijk om tegenwicht te bieden. Hier is echter wel een lange adem voor nodig. Terugslag ligt op de loer.'

Volgens Pop is het belangrijk om te beginnen bij kleine dingen als het stellen van een vraag of het geven van een compliment. Zo kan het gevoel van zelfeffectiviteit langzaam vergroot worden. En hoe groter dat gevoel, hoe effectiever het leven vervolgens wordt ingericht. Tijd om eens een flinke draai aan het stuur te geven?

Waardeer dit blogbericht:
0

'Wat ga ik met mijn leven doen?'


Dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Het is een eeuwige zoektocht, waarbij er ook niet één sluitend antwoord bestaat.


Een baan staat voor veel mensen gelijk aan zekerheid en veiligheid. Ook niet geheel onlogisch: het zorgt voor brood op de plank. Maar veel mensen vergeten dat een baan ook de grootste invulling is van een mensenleven. Vijf van de zeven dagen gaan er veertig jaar aan op.


Dus is het belangrijk om naast de zekerheid en veiligheid, ook te gaan voor baan die het beste bij je past: dié dingen te doen die je het leukste vindt, die je het beste kunt.


Veel mensen laten de zekerheid en veiligheid prevaleren boven de inspiratie en de energie die ze uit de dagelijkse werkzaamheden zouden kunnen halen. Mijn uitdaging is deze mensen te confronteren met de drogredenen die ze hebben om niet het beste uit zichzelf te halen.


linkedin icon twitter icon