14
juni

Leiderschap: Ego op de achtergrond, ontwikkelen van mensen op de voorgrond

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 8337
  • 2 reacties
  • Afdrukken

Leiderschap is een veelomvattend begrip. Het begint met leidinggeven aan jezelf. Vanuit goede zelfkennis vaststellen waar je sterke punten liggen en aan welke punten je moet werken. Het gaat niet om jou als leider, maar om het dienen van een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Vanuit het motto: "Doen wat nodig is, wat het ook is". Dat maakt bescheiden.

Ontwikkeling van mensen centraal

Leiding geven is tegenwoordig geen beveel- en (be)heers-benadering. Daarvoor zijn organisaties en hun omgeving te complex, dynamisch en instabiel geworden. Het gaat om participatie van medewerkers, gericht op uitvoering van processen en het delen van kennis. Vanuit dit vertrekpunt is het essentieel om mensen aandacht te schenken. Je moet als leider bereid zijn om onder de oppervlakte te graven naar onbewuste angsten, hoop en motivaties.

Visie geeft richting

Leiders hebben visie en laten zien waar de organisatie heen gaat. Ze betrekken medewerkers bij de uitwerking van de visie, waardoor mensen zich verbonden voelen met de visie en met de manier waarop deze gerealiseerd gaat worden. Belangrijk is om iedere keer weer vervolgstappen te zetten in het waarmaken van de visie. Als dat aantoonbare meerwaarde oplevert bij klanten geeft dat inzicht in welke vervolgstappen nodig zijn. De leider weet wat hij wel of niet moet doen om deze ontwikkeling te laten plaatsvinden.

Natuurlijk veranderen

Hoe langer organisaties volgens bepaalde patronen werken, hoe meer tijd en energie het kost om deze patronen zichtbaar te krijgen en te veranderen. Dat komt doordat met deze patronen ook mentale systemen samenhangen. Mensen zijn gewend gedrag te vertonen dat vanuit de leiding wenselijk wordt geacht. Als dat snel anders moet, vraagt dit om een groot aanpassingsvermogen.
Door stimulerend leiderschap wordt de verbinding tussen de leidinggevende en de professional en de verbinding tussen de professionals onderling versterkt. Dit bestaat uit:

1. Ruimte en aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen.
2. Gelijkwaardigheid en authenticiteit: het samen delen van verantwoordelijkheid.
3. Vrijheid en veiligheid: ruimte geven en nemen voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, met aandacht en bescherming van de medewerker en elkaar.

Veranderingsprocessen dienen vooral op een natuurlijke manier te verlopen.

Het laten aansluiten van mensen op datgene waar ze goed in zijn én gelukkig van worden zorgt voor prestaties. Niet alleen dominante prestaties, zoals omzet of een target, maar ook prestaties in de vorm van maatschappelijke waarde.

Ontwikkelgesprekken helpen om mensen veiligheid te bieden. Niet op basis van structuren met competentieprofielen en talentgebieden, maar vanuit een holistisch perspectief: kijkend naar de gehele mens met zijn unieke eigenschappen. Mensen kunnen vanuit veiligheid hun eerste stappen zetten op weg naar een nieuw toekomstperspectief. Naar analogie van de Nederlandse psychologe Anna Terruwe: 'Je mag zijn wie je bent, om te worden wie je bent en nog niet kan zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd'.

Samen werkt!

Het beheersen van resultaten op basis van sturing op output werkt onvoldoende. Samenwerken in teams is van essentieel belang om draagkracht te ontwikkelen die nodig is om te kunnen veranderen. De leidinggevende verbindt mensen en is zich bewust van het belang daarvan.

Leiderschap: dienstbaar zijn

Leiding geven aan professionals bij veranderingen vraagt om een enorme breedte en diepte aan competenties. Je moet kunnen overtuigen vanuit argumenten en vanuit het hart. Je bent bereid om alles te doen wat nodig is, wat de gevolgen ook zijn. En je wordt met jezelf geconfronteerd. Hiervoor is moed nodig, moed om te kiezen tussen angst en creatie. Angst voor wie je bent en wat je hebt. Angst voor verlies van positie of economische zekerheid. Angst om buiten de groep te vallen. Dit loslaten is essentieel om te komen bij het authentieke zelf. Wanneer de leider deze kwetsbaarheid toont, toont hij zijn kracht. Het maakt de weg vrij om tot echte verbinding te komen en samen te creëren.

Leiderschap is een krachtig instrument om nieuwe paden te kunnen bewandelen. Daar is wel moed, inzicht en lef voor nodig. Moed om vanuit analyse en intuïtie tot acties over te gaan en bij te stellen waar dat nodig is. Inzicht in wanneer het beter is niets te doen en de mensen zelf in beweging te laten komen. En lef om het initiatief te nemen en te laten zien wat je kunt. En daarnaast moet je vooral ook je ego los kunnen laten.

Landgoed Zonheuvel
Landgoed Zonheuvel is een hotel en trainingsinstituut van SBI. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en vinden ze inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. In een omgeving die u en uw team of organisatie de ruimte biedt. De ruimte om uzelf te kunnen zijn, de ruimte om tot nieuwe inzichten te komen en de ruimte voor inspiratie en bezinning. Meer weten? Klik hier.

Waardeer dit blogbericht:

Vijftien jaar werkzaam in de logistiek, eerst als adviseur/projectleider, met name in de food/retail markt, later adjunct directeur van het ingenieursbureau, daarna als logistiek manager in de retail.


Acht jaar organisatieadviseur, belast met second opinion onderzoek naar fusie/overnames en reorganisaties ten behoeve van ondernemingsraden in de zorg en profit sector.


Lid van de RvC van Yarden uitvaartzorg en -verzekeringen.


Anderhalf jaar operationeel leidinggevende van het trainingsbedarijf, gespecialiseerd in medezeggenschap en medewerkersparticipatie.


Samen met algemeen directeur leidinggevende van SBI, bestaande uit een Beheer BV met alle ondersteunende afdelingen, SBI Training & Advies en conferentiecentrum Zonheuvel.

Reacties