07
apr

Innoveerkracht 18: Boundary Spanning Leadership

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3306
  • 0 reactie
  • Afdrukken

In deze serie blogs gaat Guido van de Wiel, auteur van het boek Innoveerkracht, in op de term innoveerkracht. Innoveerkracht gaat over het leren te leren, zodat mensen in organisaties zich – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel – optimaal kunnen blijven voeden op een manier die op dat moment bij hen past én die aansluit bij de veranderende omgeving.

Een speciale vorm van multifocaal of inclusief leiderschap reikt Jitske Kramer in het boek Innoveerkracht ons aan via het concept van Boundary Spanning Leadership. Volgens deze opvatting van nieuw leiderschap gaat het niet meer om het leiden van mensen binnen de grenzen van een team of organisatie. Werkelijk leiderschap begint pas op de grens van het team of de grens van de organisatie richting de buitenwereld. Lukt het om de grenzen die er bestaan niet te laten verworden tot onoverbrugbare breuklijnen? Breuklijnen kunnen zich horizontaal (afdelingen onderling) en verticaal (medewerker - baas) manifesteren, maar ook culturele, demografische en geografische verschillen kunnen tot onoverbrugbare kloven leiden.

In een poging om binnen klassieke organisaties horizontale grenzen te laten vergruizen, kan een organisatie ervoor kiezen om leiders niet op teams te plaatsen, maar leiders en verbinders te positioneren in alle white spaces van het aloude organogram. Via dit zogenaamde white space management komen managers niet op teams te staan, maar tussen diverse teams in te staan. Doel hiervan is om niet zozeer de eenheid zelf te organiseren. Die eenheid organiseert zichzelf wel, zoals ook Fokke Wijnstra van Finext stelt op het platform Duurzaam Nieuw Organiseren. Het gaat erom de verbinding te organiseren. Het overbruggen van grenzen is een eerste stap om een hiërarchische structuur om te bouwen tot een netwerkorganisatie. Geef de schakelpunten tussen de traditionele afdelingen de leiderschapsaandacht die ze verdienen in plaats van de afdelingen zelf. Dit om te voorkomen dat de communicatie tussen de verschillende delen verloren gaat.

Inclusief leiderschap speelt zich niet alleen extern af, maar ook intern, binnen onszelf. Gebruiken we én hoofd én handen én hart bij alle beslissingen die we nemen? Het leven als leerschool...

Van 'command & control' naar 'motivate & mentor'

Naarmate er meer sprake is van 'command & control'-denken en van hiërarchisch georganiseerde machtsbolwerken, zal leiderschap in een vaststaande rangorde toegewezen worden aan functies. Maar zodra het 'command & control'-denken als enige geldende vorm en norm van leiderschap verlaten wordt, zullen er alternatieven ontstaan op deze rigide vorm van leiderschap. Om het benodigde aanpassingsvermogen te verkrijgen, zal leiderschap veel meer verspreid en lager in de organisatie geplaatst dienen te worden.

Zal het - zoals ik in het manifest Redefine the Work of Leadership van Gary Hamel las - in toenemende mate gaan om 'motivate and mentor'? Die term 'motivate' klinkt mij persoonlijk nog te ouderwets in de oren. Teveel als de oude leider die iemand anders zou moeten motiveren. Als 'motivate' betekent: iemand laten nagaan waar hij zelf voor gemotiveerd is, dan kan ik 'motivate & mentor' onderschrijven als alternatief op 'command & control'.

Innoveerkracht – Guido van de Wiel & Remco Mostertman Innoveerkracht betekent meer productiviteit, maar ook meer aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden, met oog voor mens én maatschappij. In 'Innoveerkracht' geven 12 visionairs hun visie op nieuw leiderschap en sociale innovatie. Klik hier om het boek te bestellen of download het preboek hier.
Waardeer dit blogbericht:

Guido van de Wiel is organisatiepsycholoog en directeur/eigenaar van organisatieadviesbureau Wheel Productions. Hij houdt zich onder meer bezig met storytelling in organisaties. Altijd al een boek willen schrijven? Voor professionals die niet de tijd of de capaciteit hebben, schrijft Guido van de Wiel als ghostwriter 'managementboeken op maat'.

Guido is coach bij de business schools Rotterdam School of Management en Tias. Daarnaast is hij verbonden aan Verdraaide Organisaties en de Veranderbrigade. Eind 2015 is hij uitgeroepen tot 'Trendwatcher of the Year 15-16'.

Guido heeft voor HRcommunity verschillende interviews afgenomen met visionairs op het gebied van nieuw leiderschap en sociale innovatie. Deze interviews zijn gebundeld in het boek Innoveerkracht. 


  

Reacties