13
juni

Nieuw leiderschap als organisatievorm bij Insights Benelux

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2861
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Wie kent ‘m niet, de tekst van Herman van Veen: ‘We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’? Na ruim dertig jaar nog steeds actueel. Want wat hebben we het druk. De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in razend tempo op en in het midden van deze storm sta jij. Hoe breng je als leider jouw organisatie en jouw team verder de toekomst in zonder al te hard te vallen? Angelique Piessens ging hierover in gesprek met Gert Jan de Rooij, Partner bij Insights Benelux.

door Insights practitioner Angelique Piessens

Hoe richten jullie met Insights Benelux de blik naar de toekomst?

‘In 2008 stonden we bewust even stil bij een aantal vragen. Simon Sinek stimuleerde ons om te beginnen met de WHY-vraag. Waarom doe je wat je doet? Welke missie of overtuiging drijft en inspireert jouw bedrijf? Sinek zegt dat mensen geen zaken met je doen om WAT je doet, maar om het WAAROM. Het maken van winst is enkel een resultaat. Vanuit die waarom-vraag borrelden als vanzelf vervolgvragen op: Hoe nemen we medewerkers mee in die ‘WHY’ van de organisatie? Hoe laten we onze medewerkers floreren? Kan de huidige organisatie succesvol inspelen op wat de snel veranderende omgeving van ons vraagt? Hoe activeren we ons innovatief vermogen? En welke organisatievorm past bij dit alles?’

Hoe belangrijk is deze vraag voor Insights en voor jou?

‘Wij handelen al vanaf de start in 2003 vanuit onze WHY. Die WHY hebben we doorvertaald naar de zogeheten purpose. Waarom doe je wat je doet, waartoe moet dat leiden? Wat is je doel? Voor ons is dat ‘Unlocking Human Potential’, het bovenkrijgen van ieders talenten en mogelijkheden. Als leider is het ongelooflijk belangrijk dat je je kunt verbinden met een thema dat resoneert, dat maatschappelijk relevant is en dat bovenal zin geeft. Vervolgens is het de kunst om er naar te leven en te handelen. Als je je organisatiewaarden, de values, identificeert en expliciet maakt, wordt dat een stuk makkelijker. En belangrijker nog; je kunt er met elkaar over in gesprek gaan en elkaar de verhalen vertellen die de waarden dagelijks tot leven brengen.’

Dus het gaat om het formuleren van een purpose en values? 

‘Nee, inspirerende purpose en values alleen zijn niet genoeg. Zonder een goede organisatievorm kom je niet verder. In 2008 was Insights Benelux relatief jong en nog niet zo groot. Een duidelijke organisatiestructuur ontbrak. We werkten nog met functionele afdelingen en de gebruikelijke managementfuncties die daarbij horen. We zagen dat ons netwerk snel groeide en dat we ons bedrijf zodanig anders moesten gaan organiseren dat het aansloot op toekomstige trends.’

Met als gevolg?

‘Wij kozen allereerst voor een ondubbelzinnige definitie van werk: het gedrag van mensen voor zover dat bijdraagt aan de instandhouding van Insights in de omgeving waarin het bedrijf opereert. Maar dat roept onmiddellijk een nieuwe vraag op: Hoe organiseer je gedrag? Wij hebben gekozen voor het gedachtegoed van Karl Weick. Zijn benadering bood ons het alternatief voor de sterk overheersende organisatiestructuren (de harkjes) uit de industrialisatieperiode. Deze harkjes ontstonden door mensen te plaatsen rond productiemiddelen – toen het belangrijkste kapitaal van ondernemingen. De procesbenadering van Weick heeft een ander uitgangspunt: Mensen geven zélf betekenis aan dingen. Hoe kun je mensen met elkaar organiseren? Op basis van die gedachte hebben wij besloten in de schoenen van onze klant te gaan staan. Insights is vanuit de klant gaan bekijken welke producten en diensten wij leverden, welke organiserende processen daarbij horen en hoe we deze leverende en organiserende processen moesten besturen. Vandaaruit ontstonden rollen - geen functies dus – en vervolgens hebben we bekeken wie geschikt is voor welke rol.’

Wat vraagt deze ingrijpende verandering van medewerkers en leiders?

‘Gedrag structureren of, anders gezegd, mensen zichzelf laten organiseren, is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt nogal wat van medewerkers. Ze moeten zich bewust zijn van processen rond betekenis geven, ze moeten hun beperkingen zien en daar de dialoog over durven aangaan. Ze moeten kunnen omgaan met onzekerheid, met het werken in verschillende rollen in verschillende processen en moeten flexibel kunnen reageren op veranderingen. Dat is heel veel. Maar ook de leider wordt op de proef gesteld, met zichzelf geconfronteerd. Durf jij je medewerkers ruimte te geven om te experimenteren en fouten te maken? Geef je ze vertrouwen?’

Waarom is deze vorm van organiseren voor jullie succesvol?

‘Kort gezegd: het maakt je als organisatie flexibel én adaptief, waardoor je sneller en beter kunt inspelen op wat er om je heen gebeurt. Bedrijven worstelen met de complexiteit en turbulentie in hun omgeving. Dat zag je bij het begin van de kredietcrisis, met de val van Lehman Brothers, en dat zie je nu nog steeds. In feite zijn veel organisaties in de valkuil van hun eigen vooruitgang getrapt. Door te groeien wordt het organiseren van werk in bestaande structuren steeds moeilijker. Tel daarbij op trends als digitalisering, technologie, demografie, duurzaamheid en individualisering en je staat als leider voor een fikse uitdaging als het om het besturen van werk gaat. Met de keuze voor de procesbenadering van Weick én het aandurven van de onzekerheden die daarbij horen, denk ik dat deze dynamische vorm van organiseren een antwoord biedt voor leiders op de vraag hoe om te gaan met de complexiteit waarmee ze geconfronteerd worden.’

Hoe kun je deze manier van werken borgen?

‘Het begint met inzicht, met beseffen dat een organisatiesysteem niet meer zo eenvoudig te besturen valt, maar dat je als leider juist moet durven vertrouwen op de mensen in dat systeem. En durven vertrouwen op hun collectieve kennis, hun aanpassingsvermogen en rekening houden met individuele behoeften. Als je vervolgens een inspirerende purpose hebt waarmee mensen zich kunnen verbinden en values die daarmee congruent zijn, heb je de belangrijkste factoren te pakken voor de adaptieve organisatie van de toekomst. En dat is hoe ik het zelf ervaar bij Insights Benelux.’

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Insights on Topic

beeld: Insights Benelux

Waardeer dit blogbericht:
0

Mensen helpen hun volledige potentieel aan talenten en kwaliteiten te ontsluiten, is wat ons drijft in het werk dat wij doen. Al meer dan tien jaar werkt Insights Benelux met de methodiek en programma’s van Insights Discovery. Met behulp van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal geven we inzicht in gedragsvoorkeuren en leggen we de basis voor diverse ontwikkelprogramma’s waarmee managers, medewerkers en teams hun interactie, samenwerking en performance kunnen versterken. Samen met een groeiende community van inmiddels ruim 1300 Insights practitioners werken we met passie aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.


In het programma Insights On Topic werkt de community van Insights practitioners samen rondom een actueel thema op het gebied van Learning & Development. Inspirerende publicaties die voortkomen uit dit programma zijn te vinden op www.insightsontopic.com


linkedin hover 32 facebook hover 32 twitter hover 32