22
mei

Waarom HR aandacht moet hebben voor de blockchain

Geplaatst door op in Wetenschap
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 3600
 • 0 reactie
 • Afdrukken

De noodzaak om slim samen te werken wordt alsmaar groter omdat we door vergrijzing en stijgende welvaartskosten productiever moeten worden. De omgeving wordt steeds groter, dynamischer en complexer. Oude starre organisatievormen werken dan niet meer. Steeds meer organisaties gaan daarom op zoek naar nieuwe modellen en organisatievormen.

Organisaties in het service- en kennisintensieve domein hebben een toenemende behoefte slimmer samen te werken, niet alleen intern, maar vooral met de omgeving en met professionals zoals portfoliowerkers. Deze omgeving bestaat dus niet alleen uit klanten, concurrenten en leveranciers, maar ook uit bijvoorbeeld talenten, opleiders, uitzendbureaus, portfoliowerkers, overheden en belangenorganisaties.

HR-professionals die al werkzaam waren in de jaren negentig kunnen zich nog dé vraag herinneren die veel organisaties toen bezig hield: ‘Moeten we als HR-afdeling wel of niet op het internet?’ Moeten onze vacatures online? Moeten we ons handboek en opleidingsaanbod op het intranet zetten? En wanneer gaan we over op e-HRM en Employee Self Service? We kunnen ons nu deze vragen nauwelijks meer voorstellen. Maar toch, de komende jaren zullen HR-professionals een vergelijkbare vraag opnieuw moeten beantwoorden: ‘Moeten we wel of niet op de blockchain?’

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het zinvol je eerst te verdiepen in blockchain organiseren. Omdat het ontwerpen, opzetten en managen van blockchain organisaties voor de meeste mensen geen dagelijks werk is, en er veel expertise voor nodig is, wordt ook binnen het HR-domein steeds vaker blockchain professionals ingezet. Een expert in HR-blockchain organiseren is bekwaam in het bedenken, ontwerpen, opzetten, managen en uitvoeren van organiseren vermogen dat gebruik maakt van blockchaintechnologie. Hierbij is ook (vooral) binnen het HR-domein een goed ontwerp belangrijk om later problemen in de uitvoering te voorkomen. Blockchain organiseren houdt bijvoorbeeld in dat je er al tijdens het ontwerp rekening mee houdt, dat je relatief steeds meer met je omgeving communiceert en steeds minder met je ‘vaste’ collega’s. Het houdt niet alleen rekening met de kleinste bouwstenen en de verbindingen daartussen: blockchain organiseren neemt dit als fundamenteel uitgangspunt.

Blockchain toepassingen voor HR

Er zijn veel toepassingen te bedenken van blockchain organiseren voor het HR-domein. Alles wat in principe terug te brengen is tot de kleinste bouwstenen, mens en middel en de verbindingen daartussen, is met blockchain principes te organiseren. Bij het bespreken van een aantal voorbeelden is het belangrijk te noemen dat er niet één blockchain is, ook niet voor het HR-domein. Net als bij het internet kan een organisatie bijvoorbeeld kiezen voor een openbare internetwebsite, een internetwebsite met login en een intranetwebsite. Je kunt als organisatie kiezen om aan te sluiten op een openbare blockchain, maar je kunt ook kiezen voor een eigen privé blockchain. Ook hybride vormen zijn mogelijk. Wat wijs en praktisch is, zal per situatie verschillen. Een aantal voorbeelden van blockchain toepassingen voor het HR-domein zijn:

 • Identiteit toekennen en waarborgen: binnen HR is het belangrijk de identiteit van een werknemer vast te stellen en te bewaken. Met blockchain organiseren hoef je dit maar één keer te doen of kun je gebruiken maken van bestaande identiteitssystemen.
 • Inkoop: producten en diensten zoeken en boeken: bijvoorbeeld opleidingen zoeken en boeken waarbij de aanbieder nog maar op één plaats opleidingsinformatie hoeft bij te houden en de afnemer met een eigen portal en workflow kan zoeken en boeken.
 • Expat, fiscaal advies, verblijfsvergunning en verhuizing aanvragen: expats moeten veel regelen als ze naar het buitenland gaan. Dit kan eenvoudig, veilig en efficiënt via blockchain organiseren.
 • E-portfolio voor werk en een Leven Lang Leren: wanneer je een opleiding hebt gevolg, een taak of project hebt afgrond ontvang je beveiligd, betrouwbaar en betekenisvol feedback in je portfolio. Eenmaal gefiatteerd en opgenomen in je portfolio kun je dit zelf niet meer veranderen of je moet een nieuwe transactie aanmaken.
 • Arbeidscontracten opstellen, distribueren en opslaan: HR heeft vaak te maken met het opstellen, distribueren en bewaken van contracten. Dit is eenvoudig, met smartcontracts, te realiseren. Ook een arbeidscontract bestaat feitelijk uit een aantal ‘If This Then That-statements’ waardoor het te programmeren is.
 • Payrolling: bij payrolling worden voortdurend transacties uitgevoerd via een bepaald script tussen verzender (payrollonderneming) en ontvanger (werknemer). Binnen blockchain organiseren zijn er geen beperkingen aan de vorm of voorwaarden van een contract. Alles wat in een algoritme te brengen is, kun je organiseren via een blockchain. De payrollondernemer wordt voor het uitvoeren van transacties overbodig.
 • Belasting, toeslagen en subsidies: als werkgever ben je verantwoordelijk voor afdrachten van premies naar bijvoorbeeld belastingdienst, scholingsfonds en pensioenfonds. Dit kan eenvoudig via blockchain organiseren.
 • Boekhouden en jaarverslagen maken: met blockchain organiseren kun je ook documenten beheren en vastleggen (loggen). Steeds meer bedrijfscontent zal door slimme machine gemaakt worden en niet meer door mensen. Wanneer je vervolgens een jaarverslag als waarde vastlegt kun je deze bijvoorbeeld één keer aan een medewerker via een transactie doen toekomen. De medewerker kan deze waarde niet kopiëren als dit zo is ingesteld.
 • Communicatie: HR communiceert veel met medewerkers via allerlei media. Ook een document of een boodschap is een middel dat bestaat, een waarde heeft en waar je transacties op kunt doen (waarde van een document verandert daarmee). Met een blockchain kun je dit eenvoudig organiseren waarbij je, onafhankelijk van het medium (WhatsApp, website, Twitter, e-mail enzovoort.), maar op één plaats je bron hoeft bij te houden en de ontvanger met een eigen applicatie jouw boodschap betrouwbaar, beveiligd en betekenisvol kan lezen.

Welke taken zullen veranderen of verdwijnen?

Blockchain organiseren zorgt vooral voor het organiseren van vertrouwen, zonder dat het aantal schakels en daarmee de complexiteit toeneemt. Het zorgt voor transparantie en het aanbieden van betrouwbare, betekenisvolle en goed beveiligde data. Of partij A met partij B een transactie zal gaan doen, zal ook afhangen van de reputatie van beide partijen. De reputatie is te herleiden uit voorgaande transacties en ligt besloten in een blockchain. En als het tot een transactie komt zal de keten verder aangevuld worden en daarmee ook de reputatie van partij A en B en daarmee ook de reputatie van de volledige blockchain. Zo ontstaat een shared single source of reality. Zo is bijvoorbeeld een e-portfolio een verzameling opleidingen, taken en projecten die aan een persoon gekoppeld zijn.

Wanneer je een cursus boekt bij een opleidingsinstituut, wordt deze door derden gefiatteerd en geven je leidinggevende en de trainer feedback in jouw blockchain (e-portfolio). Hierdoor kunnen anderen, bij een volgende transactie (bijvoorbeeld een nieuw project gaan doen), een betere beslissing nemen. Zo kunnen we specialisaties (aanbod) beter koppelen aan finalisaties (vraag). Het e-portfolio als vorm van een blockchain is dan coördinerend vermogen om vraag en aanbod slimmer bij elkaar te brengen. Daarbij zal een blockchain de volledige boekhouding voeren vanaf het moment dat je gestart bent met je e-porfolio op een blockchain te brengen. Per transactie wordt een datum en tijdstempel gezet, en zijn de identiteit van vrager, aanbieder en product bekend. Hierbij moeten we er rekening mee houden dat transactie niet alleen uitgevoerd zullen worden met geld als ruilmiddel, maar ook andere vormen met waarde zoals uren, credits, rechten, energie, afval, andere producten enzovoort. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om een deel van je salaris zonder problemen om te zetten in bijvoorbeeld extra vrij uren. Je kunt bijvoorbeeld programmeren dat al een onregelmatigheidstoeslag groter wordt dan € 1000,- euro, het surplus wordt omgezet in vrije uren tegen een waardering van € 50,- bruto per uur.

Tot slot

HR en techniek hebben niet altijd een frictieloze relatie. Maar je hoeft niet te weten hoe internetprotocol werkt om het personeelshandboek op het intranet te zetten of een levendige community te onderhouden vanuit de ondernemingsraad. We hebben minstens zoveel behoefte, zo niet meer, aan mensen die weten hoe ze blockchain organiseren zinvol kunnen toepassen, dan aan mensen die een blockchain toepassing kunnen programmeren. Want aan het zinvol toepassen van nieuwe technieken schort het nogal eens.

Onlangs is het nieuwe boek van Paul Bessems verschenen. Het boek richt zich op professionals en organisaties die meer willen weten over Blockchain Organiseren, hiervoor projecten opzetten, strategieën ontwikkelen, beleid maken, onderwijs verzorgen of diensten gaan ontwikkelen. Voorbeelden zijn: softwarebedrijven, training- en adviesbureaus, detacheerders, werving- & selectiebureaus, subsidieadviseurs, investeerders en overheid-, zorg- en onderwijsinstellingen. Het boek koop je hier.

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: HRD Organiseren Technologie

Paul Bessems is onderzoeker, schrijver, spreker en strategisch organisatie-adviseur. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn loopbaan als zelfstandig adviseur heeft hij zich gespecialiseerd in Weconomics. Weconomics is een model, een infrastructuur én een programma om informatiewerkers veel productiever te maken door communities en gedeelde informatienetwerken op te zetten en bestaande processen uit klassieke organisaties over te hevelen naar deze nieuwe netwerken. Hij schreef hierover boeken als 'Elke dag als de zon opkomt' en een tetralogie van ruim  1300 pagina's. Het eerste boek uit deze serie van 4 heet: 'Weconomics - Hoe overleef je als informatiewerker de 21e eeuw?'. In de Weconomics Tetralogie geeft Bessems een brede en diepe analyse en biedt hij een oplossing voor duurzaam nieuw organiseren van werk en welvaart in de 21e eeuw. Hij beantwoordt de vraag waarom we in een welvaartscrisis zitten en hoe we daar structureel uitkomen. Verder geeft Bessems lezingen, trainingen, workshops op het gebied van Weconomics en adviseert hij bedrijven en instellingen die communities willen opzetten en slimmer willen samenwerken in gedeelde informatienetwerken. Ontwikkeling en verspreiding van het gedachtengoed doet hij onder meer via de door hem opgerichte Weconomics Foundation.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties